OHRA autoverzekering voorwaarden

De voorwaarden voor een autoverzekering kunnen erg ingewikkeld zijn. Wij hebben de belangrijkste zaken uit de voorwaarden van de OHRA autoverzekering gehaald en op deze pagina verwoord. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u graag alsnog naar OHRA door.

Heeft u naast OHRA ook wel is gekeken naar de autoverzekering van InShared, FBTO of Centraal Beheer? Deze verzekeraars kunnen ook goed bij u passen.

Algemene voorwaarden OHRA Autoverzekering

In het onderstaande stuk worden een aantal onderdelen doorgelicht van de polisvoorwaarden van de OHRA autoverzekering. Lees hier de belangrijkste OHRA autoverzekering voorwaarden.

Welke autoverzekering?

U kunt bij OHRA kiezen voor een verzekering WA. Deze is wettelijk verplicht. Daarnaast kunt u bij OHRA ook kiezen voor WA plus en Allrisk.

WA plus: Met de WA plus verzekering heeft u naast de module WA ook verzekerd voor de module Brand, Storm en Natuur, Diefstal en Ruit.

Allrisk: Als u kiest voor een Allrisk OHRA autoverzekering dan bent u verzekerd voor de modules hiervoor genoemd bij WA plus + u bent verzekerd voor de module “aanrijding”.

Autoverzekering uitbreiden

De autoverzekering is bij OHRA uit te breiden met de volgende modules:

 • Ongevallen inzittenden
 • Schade inzittenden
 • Pechhulp Nederland
 • Rechtsbijstand Motorrijtuig

Wie is verzekerd?

 • De persoon die de verzekering heeft afgesloten
 • De eigenaar en houder van de auto
 • Bestuurder en passagier mits deze met toestemming in de auto zijn
 • Uw werkgever (alleen als hij aansprakelijk is voor de schade die u heeft veroorzaakt)

Waar bent u verzekerd?

Met de OHRA autoverzekering bent u verzekerd binnen Nederland. In het buitenland bent u alleen verzekerd in de landen die op de groene kaart staan. Deze groene kaart krijgt u van OHRA. Als een land is doorgestreept op de groene kaart, dan ben u niet verzekerd in dat land.

Schade melden

Schade z.s.m. melden bij OHRA. Dit kan via:

 • Telefoon: (026) 400 48 48.
 • Online: ohra.nl
 • Mobiele app: “Mobielschademelden”
 • EU schadeformulier invullen en sture naar: Postbus 40.000, 6803 GA Arnhem

Bij schade door een strafbaar feit dient u meteen aangifte te doen bij de politie.

OHRA reparatieservice

Met de autoverzekering van OHRA kunt u gebruik maken van de reparatieservice van OHRA. Door te kiezen bij de speciaal geselecteerde schadeherstelbedrijven van OHRA levert dit u extra voordeel op.

 • Wanneer u voor schade bent verzekerd dan kunt u gebruik maken van de volgende voordelen:
 • Vervangende auto bij reparatie
 • OHRA betaalt de schade aan de reparateur. U betaalt alleen uw eigen risico

OPGELET! In de OHRA autoverzekering voorwaarden wordt vermeld: Wanneer u geen gebruik maakt van de OHRA reparatieservice dan wordt het eigen risico op het polisblad verhoogt met €500,00

OHRA ruitschadeservice

Wanneer u de module “Ruit” heeft verzekerd bij OHRA dan kunt u bij schade aan uw ruit gebruik maken van de herstelbedrijven in het netwerk van OHRA.

De volgende voordelen heeft de OHRA ruitschadeservice:

 • Geen eigen risico bij ruitreparatie
 • Halvering van eigen risico als de ruit moet worden vervangen
 • OHRA betaalt de schade aan de reparateur. U betaalt alleen het eigen risico.

OPGELET! Wanneer u niet gebruik maakt van het reparatieherstelnetwerk van OHRA, dan brengt OHRA bij zowel ruitreparatie als ruitvervanging het eigen risico in rekening wat op uw polisblad staat.

Verplichtingen bij schade

Bij OHRA heeft de verzekerde een aantal verplichtingen welke hij/zij moet nakomen bij het ontstaan van schade. Opgesomd zijn dit de volgende zaken:

 1. De schade zoveel mogelijk beperken
 2. Zo spoedig mogelijk de schade melden
 3. Bij strafbaar feit -> meteen aangifte doen
 4. OHRA de schade laten onderzoeken -> OHRA stuurt experts -> indien deze vragen stellen bent u verplicht informatie te geven. Bewijsstukken dient u goed te bewaren, zoals nota’s
 5. In de volgende gevallen dient u mee te werken
  1. Wanneer OHRA aansprakelijk wordt gesteld bij schade waar mogelijk uw auto betrokken bij is.
  2. Wanneer OHRA de vergoeding die aan u is uitbetaald wilt verhalen op iemand anders. De rechten die u heeft op de ander dient u over te dragen aan OHRA.
  3. Auto is kwijt door een gebeurtenis die valt onder de module Diefstal. U bent verplicht de eigendomsrechten over te dragen aan OHRA
 6. Wanneer OHRA u verzoekt om een schriftelijke en ondertekende verklaring dan moet u deze in een redelijke termijn kunnen overhandigen.
 7. Wanneer u brieven ontvangt, zoals dagvaardingen, aansprakelijkstellingen e.d. dan dient u deze z.s.m. door te sturen naar OHRA
 8. Heeft u nog meer verzekeringen die betrekking kunnen hebben op de ontstane schade? Dan dient u dit door te geven.
 9. Aanwijzingen van OHRA opvolgen of aanwijzingen van personen die OHRA heeft ingeschakeld

Wat is verzekerd?

Met de WA verzekering bent u verzekerd voor schade aan andere personen tot een bedrag van €6.000.000. 2.500.000 materiële schade.

Met de WA plus bent u verzekerd voor schade aan uw auto door:

Brand, storm, hagel, overstroming en aanrijding met wild of loslopende dieren. Schade door inbraak, diefstal en joyriding (module diefstal). Bij sommige wagens moet de auto voldoen aan een bepaalde beveiligingsklasse. Personenauto’s, cabrio’s, SUV, SAV en terreinauto’s tot €50.000 hebben geen beveiligingseisen. Personenauto’s en cabrio’s tussen €50.000 en €80.000 moeten SCM klasse 3 hebben. Vanaf €80.000 SCM klasse 4. Terreinauto’s, SUV en SAV tussen de €50.000 en €65.000 moeten SCM klasse 3 hebben en vanaf €65.000 SCM klasse 4.

Met de allrisk verzekering bent u verzekerd voor al het bovenstaande plus het onderdeel aanrijding. Hier vergoedt OHRA schade aan uw eigen auto wanneer u wordt aangereden of als de auto wordt beschadigt door vandalisme.

Wat is niet verzekerd?

In een aantal gevallen bent u niet verzekerd met de OHRA autoverzekering. Het is belangrijk dit te weten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. De OHRA autoverzekering voorwaarden zeggen het volgende over wanneer u niet verzekerd bent.

Niet verzekerd wanneer:

 • Ander of niet toegestaan gebruik van de auto. (u gebruikt de auto anders dan doorgegeven aan OHRA of u gebruikt de auto voor dingen die volgens de wet niet mag)
 • Atoomkernreacties
 • Inbeslagname
 • Molestschade: hieronder vallen:
  • Gewapend conflict
  • Burgeroorlog
  • Opstand
  • Binnenlandse onlusten
  • Oproer
  • Muiterij
 • Opzet of goedvinden (wanneer u schade opzettelijk veroorzaakt of dat u het goedvond dat schade werd veroorzaakt.)
 • Ongeldig rijbewijs (de rijbevoegdheid was ontzegd of er staan bepalingen waar hij niet aan voldeed) Deze uitsluiting geldt niet wanneer het rijbewijs is verlopen en de leeftijd is niet ouder dan 76.
 • Rijden onder invloed. (wanneer onder invloed van drugs, medicijnen of alcohol en zou u een rijverbod krijgen als dit was vastgesteld door de politie dan is de schade niet verzekerd.
 • (u had de auto verhuurt om personen tegen betaling te vervoeren)
 • (Wanneer deel wordt genomen aan ritten om snelheid, regelmatigheid of behendigheid) U bent wel verzekerd wanneer het gaar om een betrouwbaarheids-, oriëntatie- of puzzelrit in Nederland. Mag niet langer duren dan 24 uur en de snelheid mag voor de uitslag niet beslissend zijn.

Hoe wordt de schade geregeld?

OHRA vergoed de reparatie kosten, behalve wanneer de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil russen de dagwaarden voor en na de gebeurtenis

Als de reparatiekosten van de auto hoger is dan het verschil tussen de dagwaarden voor en na de gebeurtenis, dan is de auto total-loss. OHRA vergoedt dan het volgende:

 • Het verschil tussen de beide dagwaarden, of als dat hoger is;
 • Het verschil tussen de vervangingswaarde bij total-loss volgens de ANWB koerslijst plus 10 procent meten voor de gebeurtenis en de dagwaarde meteen na de gebeurtenis (restwaarde).

Bij diefstal van de auto vergoedt OHRA:

 • De dagwaarde meteen voor de gebeurtenis of als die hoger is;
 • De vervangingswaarde bij total –loss volgens de ANWB koerslijst plus 10 % meteen voor de gebeurtenis

Als u de BTW kunt verekenen dan vergoedt OHRA de schade zonder de BTW.

Er wordt bij OHRA niet meer vergoed dan het verzekerd bedrag omschreven op het polisblad.

No-claim korting en schadevrije jaren

De OHRA no-claimkortingsregeling en de opbouw van schadevrije jaren geldt bij OHRA alleen voor de module: WA en de module: Aanrijding. Meer informatie over de no-claim korting vindt u ook op de website van OHRA: no-claimkorting OHRA.

Wanneer u de OHRA verzekering afsluit dan kijkt OHRA naar het aantal schadevrije jaren. Dit vragen ze op bij Roy-data. Deze schadevrijejaren gebruikt OHRA om te bepalen in welke no-claim trede u valt. Hierbij hoort een kortingspercentage. Onderstaande tabel geeft de kortingen weer wanneer u ingeschaalt wordt bij OHRA.

no-claimkorting OHRA

Inschaling OHRA no-claim trede

De no-claimschaal laat zien wat er gebeurd met u trede wanneer u bijvoorbeeld 1 schade rijdt in een jaar. Hierin ziet u hoeveel u zakt. Stel u zit in trede 15 uw korting is dan 80%. U rijdt één schade -> het volgende jaar zit u in schaal 10 en uw korting is dan 75%. Als u twee schades rijdt komt u van 15 naar 5. Uw korting is dan nog maar 50%.

no-claimschaal OHRA

Meer informatie OHRA Autoverzekering

U bent na het lezen van de OHRA autoverzekering polisvoorwaarden geïnteresseerd in de OHRA autoverzekering? Bezoek dan snel de website van OHRA en bereken autoverzekering premie.

Lees ook eens over de volgende onderwerpen

Wat zijn belangrijke voorwaarden bij de autoverzekering?