Autoverzekering en schade door rellen

Rellen komen helaas regelmatig voor. Neem bijvoorbeeld de coronarellen of voetbalrellen. Vooral in grote steden is de kans aanwezig dat jouw auto slachtoffer wordt van rellen. Je auto kan in de brand vliegen of beschadigd worden door rondvliegende stenen.

Wanneer je auto schade oploopt door rellen, hangt de dekking af van het type autoverzekering dat je hebt afgesloten. Met alleen een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) ben je niet gedekt voor deze schade. Ook met een WA-plus (beperkt casco) worden rellen niet gedekt. Alleen met een allriskverzekering (volledig casco) wordt schade door rellen meestal wel vergoed. Dit is echter ook geen garantie omdat rellen vaak vallen onder “klein molest”. Sommige verzekeraars hebben schade bij klein molest ook uitgesloten. Het is essentieel om direct na constatering van de schade contact op te nemen met je verzekeraar en de schade te melden. Bij Centraal Beheer en FBTO ben je met de volledig casco variant gedekt voor schade door rellen.

Inzicht in de dekking

Autoverzekeringen variëren in de dekking die ze bieden. Waar een WA-verzekering alleen schade dekt die je aan anderen toebrengt, biedt een allriskverzekering vaak wel dekking voor bepaalde vormen van schade aan je eigen auto, waaronder die veroorzaakt door rellen.

Hoe zit het met WA beperkt casco?

Met WA beperkt casco is jouw auto ook verzekerd voor schade van buitenaf, zoals bij een storm of door brand. Nu kan jouw auto in de brand vliegen bij rellen, maar als deze brand de oorzaak is van de rellen dan ben je niet verzekerd. Als er geen bekende oorzaak is voor de brand, dan ben je wel verzekerd.

Met de allrisk verzekering niet altijd gedekt bij rellen

De dekking onder allrisk is echter ook verschillend per verzekeraar. In Artikel 3:38 Wet op het financieel toezicht staat dat schadeverzekeraars geen schaden mogen verzekeren die zijn veroorzaakt door groot molest. Groot molest zijn zaken zoals een gewapend conflict, een burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Dit zijn gebeurtenissen waar enorm veel schade wordt veroorzaakt. Nu zijn rellen in de meeste gevallen geen groot molest, maar wordt dit gekwalificeerd als “klein molest”. Verzekeraars mogen bij klein molest zelf bepalen of de schade onder de dekking valt. Daarom is het ook bij een allrisk verzekering belangrijk om te controleren of schade door rellen onder je dekking valt.

Centraal Beheer autoverzekering

  • Bij CB ben je met WA volledig casco verzekerd bij schade door vandalisme en relletjes.

Schade door rellen melden

Zodra je schade constateert, is het belangrijk om deze zo snel mogelijk te melden bij je verzekeraar. Documenteer de schade met foto’s en verzamel eventuele bewijsstukken van de rellen die de schade hebben veroorzaakt. Dit kan het proces van de schadeclaim vereenvoudigen en versnellen.

Preventie en bescherming bij schade door rellen

Om de kans op schade door rellen te minimaliseren, zijn er enkele preventieve maatregelen die je kunt nemen. Parkeer je auto indien mogelijk in een garage of een veilig gebied, vooral als er onrust verwacht wordt in jouw regio. Blijf ook op de hoogte van lokale nieuwsberichten en vermijd gebieden waar rellen plaatsvinden. Parkeer bijvoorbeeld niet in de buurt van hoog risico voetbalwedstrijden.

Wat te doen bij schade?

  1. Documenteer de schade: Maak foto’s van alle schade aan je voertuig. Dit dient als bewijs voor de verzekeraar.
  2. Meld de schade zo snel mogelijk: Neem contact op met je verzekeraar om de schade te melden. Volg hun instructies nauwkeurig op.
  3. Doe aangifte bij de politie van vernieling: Doe aangifte bij de politie dat jouw auto is vernield door relschoppers.
  4. Claim je schade bij de autoverzekeraar: Als je allrisk verzekerd bent dan krijg je vaak de schade uitgekeerd. Je verliest wel vijf schadevrije jaren (bij onbekende dader).

Kiezen van de juiste verzekering

Het is cruciaal om de juiste autoverzekering te kiezen die past bij je behoeften en de risico’s die je auto loopt. Overweeg je woonomgeving en de kans op rellen bij het bepalen van het type verzekering. Een allriskverzekering is duurder, maar biedt de meest uitgebreide dekking, inclusief tegen schade door rellen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *