Wat als mijn autoverzekeraar failliet gaat?

Wanneer je autoverzekeraar failliet gaat, roept dat direct vragen op over de dekking en bescherming van je polis. Net zoals banken onder een garantiestelsel vallen, vraag je je misschien af of er voor verzekeraars een vergelijkbare regeling bestaat. Dit artikel onthult hoe dit in Nederland geregeld is en of je nog verzekerd bent na een faillesement.

Toezicht op verzekeraars

In Nederland houden De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op verzekeraars. DNB registreert alle actieve verzekeraars in Nederland, waarbij buitenlandse verzekeraars onder het toezicht van hun herkomstland vallen. Nederlandse verzekeraars worden dus door DNB en AFM gecontroleerd.

Centraal Beheer autoverzekering

  • Bij CB krijg je dezelfde korting als bij de eerste auto
  • Gemakkelijk om van en op over te stappen

Rollen van DNB en AFM

DNB focust zich op het zogeheten “prudentieel toezicht”, oftewel de financiële gezondheid van verzekeraars. Prudentieel toezicht is gericht op solide financiële ondernemingen en een stabiel financieel systeem. De AFM waakt over het gedrag en de transparantie binnen de financiële markten. De taak van het AFM staat in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Faillissement van verzekeraars

Ondanks strikt toezicht kan een verzekeraar toch failliet gaan. Het risico is groter bij buitenlandse verzekeraars, waar het toezicht mogelijk minder streng is. In Nederland zijn faillissementen zeldzaam, maar niet ongehoord. Voorbeelden zijn Vie d’Or in 1995 en Conservatrix in 2020, waarbij polishouders financieel geraakt werden. Dit waren geen autoverzekeraars, maar boden andere soort verzekeringsproducten aan. Er is ook ooit een autoverzekeraar failliet gegaan, namelijk de internetverzekeraar INEAS. Deze verzekeraar INEAS is in 2010 failliet gegaan.

Garantieregeling

Een directe garantieregeling voor verzekeraars, vergelijkbaar met het bankgarantiestelsel, bestaat momenteel niet in Nederland.

Acties van DNB bij problemen

Bij financiële problemen van een verzekeraar grijpt DNB in, mogelijk leidend tot een doorstart of verkoop van de verzekeraar. Lees meer over wanneer verzekeraars dreigen om te vallen wat de rol van DNB is.

Solvabiliteit

Solvabiliteit is een cruciale maatstaf voor de financiële gezondheid van verzekeraars, maar solvabiliteitscijfers zijn niet altijd gemakkelijk te begrijpen voor consumenten.

Autoverzekeraar failliet ben je gedekt?

Als je auto verzekerd is en de autoverzekeraar gaat failliet dan dekt het waarborgfonds motorverkeer de schade bij een aanrijding. Dit geldt alleen voor WA schade en in het geval dat de curator de polissen nog niet heeft opgezegd. Na faillissement van een verzekeraar en opzegging van de polissen door de curator ben je niet meer gedekt. Je moet op zoek naar een nieuwe autoverzekering. In de tussentijd neemt het waarborgfonds motorverkeer de uitbetaling van de schadeclaims waar voor de slachtoffers van schade in plaats van de failliete verzekeraar. Dit is geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Dit geldt alleen voor schade aan derden (WA-schade). Schade aan de eigen auto neemt het waarborgfonds niet voor rekening.

Centraal Beheer autoverzekering

  • Bij CB krijg je dezelfde korting als bij de eerste auto
  • Gemakkelijk om van en op over te stappen

Op zoek naar een nieuwe autoverzekering?

Bekijk eens de verzekeraars Centraal Beheer, InShared en FBTO. Een berekening is zo gemaakt en je komt er snel achter of voor jou een voordelige premie in het verschiet ligt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *