Wat te doen als mijn autoverzekeraar de premie verhoogt zonder uitleg?

Wanneer jouw autoverzekeringspremie plotseling wordt verhoogd zonder uitleg dan kan dit leiden tot verwarring en frustratie. Het is belangrijk om te weten dat je als consument rechten hebt. In dit artikel wordt uitgelegd wat je kunt doen in een dergelijke situatie.

Verzekeraars moeten zich houden aan een gedragscode

De Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen bij particuliere en zakelijke schade- en inkomensverzekeringen, vastgesteld door het Verbond van Verzekeraars, bevat richtlijnen voor de duur en verlenging van verzekeringsovereenkomsten. Volgens deze code moeten verzekeraars transparante informatie verstrekken over de voorwaarden, waaronder eventuele premieverhogingen. Dit houdt in dat je recht hebt op duidelijke communicatie over wijzigingen in jouw premie. De verzekeraar heeft een informatieplicht.

allianz direct logo nieuw

Allianz Direct autoverzekering

  • €0,- eigen risico
  • Altijd vervangend vervoer bij schade

ca. €28,00 p/m

Controleer je polisvoorwaarden

Voordat je actie onderneemt, is het verstandig om jouw huidige polisvoorwaarden te controleren. Soms kunnen premiewijzigingen worden gerechtvaardigd door veranderingen in risicofactoren of dekkingsvoorwaarden. Vaak staat in de polisvoorwaarden dat de verzekeraar alleen de premie mag verhogen op de verlengingsdatum van de verzekering.

Redelijke premiestijging moeilijk vast te stellen

Het is goed om te beseffen dat de premieverhoging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar moet zijn. Dit is vaak moeilijk te beoordelen. De verzekeraar stelt premies vast waartegen de verzekeraar de risico’s onder de verzekering wenst te verzekeren. Uit de premiestijging zou evident moeten blijken dat er sprake is van een onredelijke stijging.

Contacteer je verzekeraar

Als de verhoging onverklaarbaar lijkt, neem dan direct contact op met jouw verzekeraar. Vraag om een gedetailleerde uitleg van de redenen achter de verhoging. De Gedragscode vereist dat de verzekeraar duidelijke en begrijpelijke informatie verschaft.

FBTO autoverzekering

  • Hele jaar door aanvullende modules aan- en uitzetten
  • Zelfde no-claim voor tweede auto

ca. €30,50 p/m

Overweeg om over te stappen

Als je niet tevreden bent met de verklaring of de nieuwe premie, overweeg dan om over te stappen naar een andere verzekeraar. Je hebt het recht je verzekering op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn. In sommige gevallen is na een premiestijging de verzekering dagelijks opzegbaar.

Raadpleeg om advies en bijstand

Mocht je er niet uitkomen met jouw verzekeraar, dan kan je advies inwinnen bij consumentenorganisaties of een juridisch adviseur. Zij kunnen je helpen jouw rechten te begrijpen en eventuele stappen die je kan ondernemen.

Klacht indienen bij het Kifid

Je kan een klacht indienen bij het Kifid als je van mening bent dat de prijsstijging van onredelijke aard is en je vindt dat je niet correct bent geïnformeerd. Het Kifid heeft verschillende zaken gehad over premiestijgingen van consumenten. In de meeste gevallen leidde dit niet tot een uitspraak in het voordeel van de consument. Verzekeraars hebben doorgaans veel vrijheid om de premie te verhogen. Zie bijvoorbeeld de onderstaande uitspraken:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *