Acceptatievragen autoverzekering

Bij het afsluiten van een autoverzekering worden er diverse gegevens gevraagd van de aanvrager. Een onderdeel van gegevens zijn de acceptatievragen. Wat zijn nu precies acceptatievragen en waarom worden deze gesteld?

Acceptatievragen zijn de vragen die autoverzekeraars stellen bij het afsluiten van de autoverzekering. Autoverzekeraars hebben geen acceptatieplicht. De vragen helpen de verzekeraar bij de risicoinschatting van de aanvraag. Aan de hand van de acceptatievragen kan de verzekeraar de aanvraag weigeren of accepteren.

Waarom stelt de autoverzekeraar acceptatievragen?

Autoverzekeraars krijgen dagelijks honderden aanvragen voor de autoverzekering. Voordat de autoverzekeraar je accepteert stelt hij je een aantal standaard acceptatievragen. De vragen gaan over je verleden als bestuurder, je verleden omtrent verzekeringen en je auto. De strekking van de vragen zijn onder de verschillende verzekeraars redelijk gelijk. Als je op een van de vragen positief antwoord dan is dit voor de verzekeraar een trigger om jouw aanvraag nader te onderzoeken. Het is mogelijk dat na nader onderzoek je voor de autoverzekering wordt geweigerd.

De vragen kunnen gezien worden als een soort trechter vooraf om de risicovolle en minder risicovolle aanvragen te filteren. Je zou zeggen dan beantwoord ik toch overal “nee”? Dit is niet aan te raden, want dan zou je niet de waarheid vertellen. Dit wordt gezien als een vorm van verzekeringsfraude en kan er voor zorgen dat er nooit een overeenkomst tot stand is gekomen en je nooit verzekerd bent geweest.

Op zoek naar een autoverzekering? Bekijk eens bij Centraal Beheer.

Welke acceptatievragen zijn er?

Er zijn verschillende soorten acceptatievragen. Niet elke verzekeraar stelt elke vraag, maar een aantal komen regelmatig terug.

 1. Is de verzekering wel eens bij je opgezegd (royement) door een verzekeraar?
 2. Heeft een verzekeraar in het verleden wel eens een verzekeringsaanvraag geweigerd?
 3. Is er wel eens een verzekering aangeboden met beperkende of zwaardere voorwaarden?
 4. Ben je afgelopen jaren (8 jaar) in aanraking geweest met justitie of politie?
 5. Ben je in het bezit van een geldig rijbewijs?
 6. Is je rijbevoegdheid ontzegd in de afgelopen jaren (8 jaar)?
 7. Wordt je rijvaardigheid beïnvloed door een ziekte, gebruik van medicijnen of een handicap?
 8. Heb je aantekeningen op het rijbewijs, zoals een puntenrijbewijs, beperking zicht. gehoor, protheses, etc.?
 9. Is de aanvrager ook het kentekenhouder en bestuurder van de auto?
 10. Is de auto langer dan 14 dagen onverzekerd geweest?
 11. Hoeveel schades heb je geclaimd afgelopen jaren (8 jaar), behalve ruitschade?
 12. Bevat de auto die je wilt verzekeren schade op het moment van ingangsdatum autoverzekering?

Mag de autoverzekeraar je weigeren?

De autoverzekeraar heeft niet net zoals bij de zorgverzekering een “acceptatieplicht”. De autoverzekeraar mag jou dus weigeren als klant. Dit doen autoverzekeraars alleen als jij voor hun een groot risico bent. Als je nergens meer wordt geaccepteerd dan kan je terecht bij een speciale autoverzekeraar. Een van deze verzekeraars is de Vereende.

Wat gebeurt er als ik niet eerlijk antwoord geef op de acceptatievragen?

Je bent als aanvrager bij wet verplicht om alle feiten en omstandigheden te melden die van belang kunnen zijn voor de autoverzekeraar. Dit is de meldingsplicht. Als je informatie niet opgeeft dan voldoe je niet aan de meldingsplicht. De verzekeraar heeft diverse bronnen die hij kan raadplegen om vast te stellen of je de waarheid spreekt. Gevolgen kunnen zijn dat je nooit verzekerd bent geweest, je geen dekking krijgt, geen verzekering meer kan vinden in de toekomst en dat je een registratie krijgt.

Voorbeeld – niet eerlijk antwoorden acceptatievragen

Een voorbeeld is het aantal geclaimde schades in het verleden. Soms vraagt de autoverzekeraar of je afgelopen jaren schades hebt geclaimd bij een verzekering. Alle schadeclaims worden geregistreerd in een centrale database. Als jij veel schades hebt geclaimd afgelopen jaren en je zegt bij de acceptatievragen dat je geen schades hebt gehad dan kan de verzekeraar hier achter komen. De kans is groot dat zij bij de aanvraag vooraf dit niet zullen controleren in de database. Daarmee denk je goed te zitten. Echter op het moment dat jij een schade bij de verzekeraar gaat claimen dan zullen zij de database raadplegen. De verzekeraar ziet dan dat jij niet de waarheid hebt verteld bij de aanvraag. Het gevolg is dan dat de verzekeraar jouw verzekering zal opzeggen en ook jouw schade niet zal dekken.

De opzegging wordt vervolgens ook gemeld bij het CIS. Je krijgt dan een registratie in het CIS. Het is dan haast onmogelijk om nog een autoverzekering af te sluiten bij een reguliere maatschappij.

Lees ook eens over de volgende onderwerpen