Auto niet verzekerd

Wanneer u een auto op uw naam heeft staan dan bent u wettelijk verplicht een autoverzekering af te sluiten. Als u niet dit niet doet dan ontvangt u een boete. In Nederland rijden naar schatting zo’n 90.000 voertuigen zonder een verzekering. Als u onverzekerd rondrijdt dan is het zaak om zo snel mogelijk uw auto te verzekeren. Bij een ongeval of aanrijding stevent u namelijk al snel af op een persoonlijk faillissement als u niet verzekerd bent.

RDW boete verzekering

Als u een auto heeft dan legt de RDW u een aantal verplichtingen op. Dit zijn een aantal belangrijke verplichtingen:

  • Vanaf het moment dat het voertuig op uw naam staat moet deze minimaal WA verzekerd zijn, aanhangwagens vallen onder de verzekering van het trekkende voertuig;
  • Uw auto moet APK goedgekeurd zijn;
  • U moet motorrijtuigenbelasting betalen;
  • U moet de juiste kentekenplaten op het voertuig hebben.

U dus als een kenteken van een auto op uw naam staat minimaal een WA verzekering afsluiten. De verzekeraar moet uw voertuig kunnen registreren in het register van de RDW. Vrijwel alle Nederlandse verzekeraars kunnen dit. Buitenlandse verzekeringsmaatschappijen kunnen dit vaak niet.

De RDW controleert (minimaal 1 keer per jaar) in het verzekeringsregister of uw voertuig geregistreerd staat. De RDW kan op deze manier direct zien of uw voertuig verzekerd is. Als u niet in het register staat dan krijgt u een boete voor geen autoverzekering. De boete ontvangt u van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). De hoogte boete RDW is ongeveer 600 euro. Wanneer u de boete niet betaald dan kan de RDW nogmaals een boete opleggen. De RDW kan maximaal drie boetes per jaar opleggen voor een onverzekerde auto. Per jaar kunnen de boetes dus oplopen tot EUR 1.800.

Bezwaar boete geen autoverzekering RDW

U kunt bezwaar maken tegen de boete van het CJIB (die u via het RDW heeft gekregen). Maak eerst contact met uw verzekeringsmaatschappij en vraag waarom u een bekeuring heeft ontvangen.

Als u de boete heeft gekregen vanwege wanbetaling bij uw verzekeraar dan moet u nakijken of dit terecht is. U kunt namelijk alleen een boete krijgen als u langer dan 30 dagen achterloopt met betalen. Als u langer dan 30 dagen heeft gewacht om de premie te betalen dan is de boete terecht. U moet de RDW boete dan betalen. Zorg ervoor dat uw auto weer verzekerd wordt om nieuwe boetes te voorkomen.

Als u wel binnen 30 dagen heeft betaalt dan kan het zijn dat de verzekeraar een fout heeft gemaakt bij het aanmelden van de auto. U kunt bezwaar maken tegen de RDW boete. U kunt bezwaar maken door een Artikel 34 WAM verklaring aan te vragen. Deze verklaring is een bewijs dat u wel degelijk verzekerd was in een bepaalde periode. U moet deze verklaring aanvragen voor de controledatum van de RDW (deze datum staat op de boete vermeld). Met deze verklaring kunt u succesvol bezwaar maken tegen de boete.

Politie boete autoverzekering

Naast de boete van de RDW riskeert u bij het onverzekerd rijden ook een boete van de politie. Als de politie u staande houdt en vaststelt dat uw auto niet verzekerd is dan krijgt u een bekeuring van rond de EUR 550. De bekeuring van de politie staat los van de bekeuring van de RDW.

Onverzekerd rijden en schade

Toch rijden zonder verzekering? Als u schade rijdt met een onverzekerde auto dan bent u verantwoordelijk voor de geleden schade. Als er bij een aanrijding letselschade in het spel is dan kunnen de kosten behoorlijk oplopen. U heeft het risico dat u uw hele leven lang schade moet afbetalen als u schade heeft gereden met een onverzekerde auto.

Het risico bestaat ook dat de autoverzekeraar in de toekomst uw aanvraag niet accepteert. Een auto die lang onverzekerd is geweest kan meestal alleen bij de Vereende autoverzekering verzekerd worden. Deze verzekeraar rekent een hoge premie omdat zij risicogroepen verzekeren.

Aangereden en tegenpartij niet verzekerd

Wanneer u wordt aangereden door een onverzekerde auto dan loopt u het risico dat uw schade niet vergoedt wordt. U moet veel inspanningen verrichten om de tegenpartij aansprakelijk te stellen en ook schade te verhalen (incasseren). Dit proces kan erg moeizaam verlopen. Onverzekerde auto’s zijn dus ook een last voor weggebruikers die wel verzekerd zijn.

Wanneer auto verzekeren niet verplicht ?

U bent niet toegestaan om onverzekerd te rijden. Er zijn wel uitzonderingssituaties waarin u geen autoverzekering hoeft af te sluiten. Dit zijn de volgende situaties:

  • Het voertuig wordt niet gebruikt en het kenteken is geschorst;
  • Het voertuig is uitgevoerd;
  • Het voertuig is gesloopt;
  • Het voertuig is verkocht (de auto is overgeschreven op de naam van de verkopende partij);
  • Het voertuig is gestolen ( u moet aangifte gedaan hebben en de politie moet een melding gedaan hebben bij de RDW van diefstal).

Voorkom een onverzekerde auto en sluit een autoverzekering af

Een onverzekerde auto veroorzaakt alleen maar problemen voor uzelf en voor medeweggebruikers. Zorg ervoor dat u op tijd uw auto verzekerd. Autoverzekeringen kunnen veel geld kosten. Het is aan te raden om goed rond te kijken naar verschillende autoverzekeringen. Zo kunt u het beste snel uw onverzekerde auto verzekeren en boetes voorkomen.

Gerelateerde artikelen