Auto total loss, hoe verder?

Uw auto is total loss geraakt en onherstelbaar beschadigd. U kunt de auto niet meer gebruiken. Daarnaast is de reparatie duurder dan de dagwaarde van de auto (economisch total loss). Waar heeft u recht op bij total loss met de autoverzekering? Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing van de autoverzekeraar.

Total loss in een notendop

Uw auto kan op twee wijzen total loss worden verklaard:

Van economisch total loss is sprake wanneer de reparatie van uw auto hoger is dan de dagwaarde voor schade minus restwaarde. Lees hier meer over economisch total loss. Oudere auto’s zullen sneller economisch total loss verklaard worden door de lagere dagwaarde.

Van technisch total loss is sprake wanneer de auto niet meer verantwoord kan worden gerepareerd (technisch niet meer mogelijk om te repareren), maar ook wanneer uw auto is verdwenen door bijvoorbeeld diefstal.

Of er nu sprake is van technisch of economisch total loss, verzekeraars hanteren verschillende regelingen bij het totaalverlies van de waarde van de auto. Zo kunt u denken aan een aanschafwaarderegeling of nieuwwaarderegeling.

Auto verzekering met vervangend vervoer na total loss

Afhankelijk van uw dekking en de verzekeraars heeft u bij total loss meestal recht op vervangend vervoer. De kosten van een huurauto gemaakt na total loss worden tot maximaal 2 weken en tot 75% van de huurkosten vergoed.

Nieuwwaarderegeling of aanschafwaarderegeling (occasionregeling)

Voor nieuwe auto’s is er onder de allrisk verzekering vaak een regeling opgenomen voor het vergoeden van nieuwwaarde bij total loss. Deze regeling loopt vaak tot 3 jaar na aanschaf van de auto. Als uw auto total loss is geraakt en u heeft een dergelijke regeling dan kunt u de nieuwwaarde vergoed krijgen bij totaalverlies. De voorwaarden van de nieuwwaarderegeling verschillen per verzekeraar. Lees hier meer over de nieuwwaarderegeling.

Voor tweedehands auto’s hanteren sommige verzekeraars een occasionregeling of aanschafwaarderegeling. Hier valt u alleen onder als u voldoet aan de strenge voorwaarden die de verzekeraar stelt. Lees hier meer over de aanschafwaarderegeling.

Geen aanschafwaarde of nieuwwaarderegeling, dan geldt vaak dagwaarde

Over het algemeen vergoeden verzekeraars bij totaalverlies van de auto door total loss de dagwaarde. De dagwaarde kan stukken lager liggen dan de marktwaarde. Lees hier meer over de dagwaarde.

Auto total loss door aansprakelijke tegenpartij

Als uw auto total loss is geraakt door een tegenpartij en deze heeft ook aansprakelijkheid erkent? In dit geval kunt u dan een vergoeding claimen. De hoogte van de vergoeding is het verschil van de dagwaarde van het voertuig en de waarde van het wrak. Houdt rekening mee dat u waarschijnlijk minder terugkrijgt dan u verwacht. Dit is omdat de dagwaarde doorgaans lager ligt dan de marktwaarde (waarde die u voor de auto zou krijgen als u deze bijvoorbeeld online zou verkopen, voor het ongeval).

Het idee is dat u met de vergoeding (verschil dagwaarde en wrak) en de opbrengsten van de restwaarde van het wrak een gelijkwaardig voertuig kan aanschaffen. Dit is in de praktijk echter lastig. U kunt uw wrak in sommige gevallen ook niet verkopen als geheel en wellicht de onderdelen apart verkopen, zodat u meer restwaarde overhoudt aan het wrak.

Autoschade wordt vastgesteld door een expert

Een autoverzekeraar schakelt een schade-expert in om vast te stellen wat de hoogte van het schadebedrag is. De experts welke worden ingezet door de autoverzekeraars staan ingeschreven in het NIVRE register. Als uw auto total loss wordt verklaard dan zal de expert een aantal opkopers informeren hoeveel zij voor het wrak overhebben.

De expert bepaalt uiteindelijk hoeveel u krijgt uitgekeerd. De expert zal kijken naar de kilometerstand van de auto, de staat van het onderhoud, de kenmerken van de wagen, waar de auto gekocht is en hoe hoog de dagwaarde was voor het ongeval.

Om de dagwaarde te bepalen gebruiken de experts vaak de ANWB-/Bovag koerslijst. Deze wordt gebruikt als indicatie van de dagwaarde van de wagen.

Auto zelf repareren na total loss

Als u de auto zelf wilt houden om te repareren dan zal u de schade uitkering moeten gebruiken voor de reparatie. U ontvangt de uitkering van de verzekeraar, maar soms gaat de rekening rechtstreeks via het herstelbedrijf. Als u een auto repareert dan krijgt deze de zogeheten WOK status bij de RDW. WOK staat voor Wacht Op Keuren. In dit geval is de auto wel verzekerd, maar is het niet toegestaan om de openbare weg op te gaan. Aan de keuring zitten kosten verbonden. De schade uitkering die u krijgt wanneer u zelf repareert kan verschillen per verzekeraar. U krijgt niet per definitie de dagwaarde. Het Verbond van Verzekeraars geeft hierbij aan dat de autoverzekeraar, bij eigen reparatie, zelf bepaald wat de uitkering wordt aan de hand van hun eigen rekenmodel.

Wat is nu precies de dagwaarde?

Echte regels voor het vaststellen van de uitkering bij total loss bestaan niet. De vergoeding kan per expert verschillen. De autoverzekeraar zal in beginsel niet meer vergoeden dan de werkelijke waarde. Dit is conform het indemniteitsbeginsel. De dagwaarde wordt bepaald aan de hand van de koerslijst van de ANWB.

De wet geeft aan dat een aansprakelijke tegenpartij alle geleden schade, vermogensschade en ander nadeel (Artikel 6:162, 6:95 en 6:96 Burgerlijk Wetboek) moet vergoeden.

Lage uitkering bij total loss?

Als u een lage uitkering krijgt bij total loss dan is het wellicht raadzaam om de volgende stappen te overwegen:

  • Verzoek om een onderbouwing van het expertiserapport en de vermelde bedragen (dagwaarde en uitkering)
  • Stel de WA verzekering van de schuldige tegenpartij aansprakelijk
  • Ga in bezwaar na uitkering na total loss bij de verzekering van de tegenpartij
  • Bekijk de verkoopprijzen van vergelijkbare auto’s op verschillende website: autoscout, marktplaats, gaspedaal, autotrack, autoweek, etc. Probeer hier zoveel mogelijk identieke auto’s te vinden. Print deze uit en voeg deze toe als bewijzen dat de uitkering te laag is.
  • Voeg alle kopieer en bonnetjes van onkosten toe in uw bezwaar. Denk aan huurkosten en reiskosten. Stuur een kopie van de aanschafnota van de nieuwe auto, bewijs van garantie, factuur van de meest recente onderhoudsbeurt. Al deze informatie is relevant voor de expert zijn herbeoordeling.
  • Claim uw inkomstenderving bij de tegenpartij. Probeer deze inkomstenderving hard te maken met bewijzen.
  • Als de verzekeraar u niet helpt of het te lang duurt. Leg dan uw klacht neer bij het Kifid.
  • Contra-expert inschakelen. De contra-expert richt nog een expertise uit en komt met een rapport. Dit laatste rapport is leidend voor de verzekeraar en de consument. Als er een verschil van inzicht bestaat dan wordt een derde expert ingeschakeld.

Autoverzekering informatie

Op zoek naar meer informatie over de autoverzekering? Bekijk onze pagina autoverzekering informatie voor allerlei onderwerpen over de autoverzekering.

Gerelateerde onderwerpen