Auto uitlenen en de autoverzekering

Als je de auto uitleent aan vrienden of familie. Is degene die de auto leent dan verzekerd onder jouw autoverzekering? Lees meer over het uitlenen van de auto en de autoverzekering.

Een autoverzekering wordt afgesloten op het kenteken van de auto. Als een vriend of familielid de auto leent dan is deze gewoon verzekerd onder de autoverzekering die jij hebt afgesloten voor de auto. Ze moeten wel toestemming hebben gekregen van jou om te rijden en ze moeten een geldig rijbewijs hebben. Wanneer je een auto verhuurt dan geldt de autoverzekering niet.

Auto uitlenen aan vrienden of familie

Een auto uitlenen aan vrienden, buren of familie maakt in principe niet uit. De autoverzekering geldt voor iedereen die met toestemming en een geldig rijbewijs in je auto rijdt. Als je de auto tijdelijk niet gebruikt en vrienden of familie willen hem gebruiken om naar het buitenland te gaan. In dat geval is de autoverzekering ook geldig tot maximaal 6 maanden bij de meeste verzekeraars.

Wie betaald schade veroorzaakt na uitlenen auto?

Als degene die de auto leent schade veroorzaakt dan is deze schade gedekt onder de autoverzekering. Het hangt er wel vanaf welke dekking er is afgesloten voor de auto.

WA dekking

Is de auto alleen WA verzekerd en veroorzaakt iemand anders met je uitgeleende auto een ongeluk? In dat geval is alleen de schade aan derde partijen verzekerd. Schade aan de eigen auto is niet verzekerd. Het is aan te raden om afspraken te maken met degene die de auto leent over wie er opdraait voor schade aan de eigen auto als je alleen een WA verzekering hebt.

WA Beperkt Casco dekking

De auto kan ook WA beperkt casco verzekerd zijn. Deze dekking wordt ook WA plus genoemd. Bij deze dekking is schade aan anderen verzekerd alsmede schade aan de eigen auto veroorzaakt door specifieke gebeurtenissen. Denk hierbij aan schade door storm, hagel, brand, ruitbreuk en botsing met dieren. Ook bij een Wa beperkt casco dekking is het aan te raden afspraken te maken over schade aan de eigen auto die niet vergoed wordt onder de autoverzekering.

Allrisk dekking

Als de auto all risk verzekerd is dan is de wagen verzekerd voor de meeste schadeoorzaken. Naast de dekking die je hebt bij WA en WA plus heb je met All risk ook dekking voor schade door omslaan van de auto, te water raken en schade veroorzaakt door de bestuurder zelf (per ongeluk). Als iemand die jouw auto heeft geleend en schade heeft veroorzaakt door eigen schuld aan de auto dan is deze schade verzekerd en kan je deze claimen bij de autoverzekeraar.

Let op een schadeclaim heeft gevolgen voor de premie en schadevrije jaren

Als iemand anders na uitlenen schade heeft veroorzaakt en je claimt deze schade op je autoverzekering dan heeft dit altijd gevolgen voor jouw schadevrije jaren. Er wordt niet gekeken naar de schadevrije jaren van de lener van de auto. Omdat de autoverzekering op jouw naam staat zak je door de schadeclaim in schadevrije jaren. De hoogte van het schadebedrag maakt hierbij niet uit. Je zakt 5 schadevrije jaren (bij elke verzekeraar gelijk). Doordat je zakt in schadevrije jaren zak je ook in premiekorting (no-claim korting). Het gevolg is dat je na de schadeclaim meer premie gaat betalen aan de autoverzekeraar. Deze premiestijging kan aanzienlijk zijn tot wel een paar honderd euro per jaar. Spreek af met de lener van de auto dat hij of zij opdraait voor een eventuele premiestijging na het claimen van een schade.

Let op verhoogd eigen risico bij schade bij uitlenen aan jongere tot 24 jaar

Veel autoverzekeraars hebben een verhoogd eigen risico als een bestuurder tot 24 jaar de schade heeft veroorzaakt. Dit eigen risico komt bovenop het standaard eigen risico dat al geldt. Hou hier rekening mee bij het uitlenen van de auto. Maak zonodig afspraken met de lener van de auto.

Leenautoverzekering

Als de lener van de auto schade rijdt kan dit zeer nadelige gevolgen hebben voor de eigenaar van de auto. Soms kan de lener deze nadelige gevolgen niet ophoesten met alle gevolgen van dien. Dit is tegenwoordig te voorkomen omdat je een tijdelijke leenautoverzekering kan afsluiten. Normaal gesproken komt de schade die iemand anders maakt voor rekening van de auto-eigenaar. De schadeclaim gaat ten koste van je premie en schadevrije jaren. Het kan ook zijn dat schade niet gedekt is omdat de auto alleen WA of beperkt casco verzekerd is. De leenautoverzekering vergoedt niet gedekte autoschade en een eventueel eigen risico. Ook de nadelige gevolgen van de terugval in schadevrije jaren wordt vergoed. Check de leenautoverzekering van OHRA.

Tips bij het uitlenen van de auto en de autoverzekering

Sluit een bruikleenovereenkomst af met de lener van de auto

Leg de afspraken vast in een bruikleenovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarbij je geen geld (of andere tegenprestatie) vraagt van degene die jouw spullen leent. Je kan erin vastleggen wat er gebeurt bij schade. Bijvoorbeeld dat schade aan de eigen auto wanneer je alleen een WA verzekering hebt volledig voor rekening komt van de lener. Je kan ook opnemen dat wanneer je een allrisk verzekering hebt dat bij een schade de lener opdraait voor een eventuele premieverhoging van de autoverzekering na de schadeclaim. Het is ook slim om een bepaling op te nemen ten aanzien van het eigen risico wat er geldt bij de autoverzekering.

Check de geldigheid van het rijbewijs van de lener

Je wilt er niet achterkomen dat de lener zijn of haar rijbewijs is verlopen nadat hij of zij een schade heeft veroorzaakt. Als het rijbewijs verlopen is dan ben je in principe niet verzekerd. Dit kan veel ellende veroorzaken. Sommige verzekeraars zullen de schade alsnog aan jou uitkeren en vervolgens verhalen op de lener, maar dit gebeurt niet bij alle verzekeraars.

Sluit een leenautoverzekering af

Verzeker je tegen de negatieve gevolgen als een lener schade maakt aan je auto. Dit kan met de leenautoverzekering van OHRA. Spreek af met de lener dat deze de premie van de leenautoverzekering betaald.

Lees ook eens over de volgende onderwerpen