Auto verzekeren met alcohol verleden

Alcohol en deelname aan het verkeer is geen goede combinatie. Wanneer je toch met alcohol gaat rijden kan dit vervelende gevolgen hebben voor de autoverzekering. Als je schade rijdt met teveel alcohol op achter het stuur dan vergoedt de verzekeraar de schade niet en wordt de autoverzekering direct opgezegd. Het wordt daarna lastiger een autoverzekering af te sluiten met het alcohol verleden.

Waar kan je een auto verzekeren met alcohol verleden?

Als je met teveel alcohol achter het stuur gepakt wordt dan krijg je vaak een rijontzegging. Met een rijontzegging is een autoverzekering afsluiten bij een reguliere autoverzekeraar bijna onmogelijk. Je bent dan aangewezen op de Vereende. Dit is een speciale verzekeraar die individuen verzekerd met een hoger risico. De premie ligt bij deze verzekeraar velen malen hoger.

Autoverzekering alcohol en schade bij een ander

De WA verzekering vergoedt schade die je aan anderen veroorzaakt met jouw auto. De verzekeraar moet verplicht vanuit de wet de schade uitkeren aan de slachtoffers, ook wanneer je onder invloed van alcohol was. Autoverzekeraars hebben vaak een uitsluiting opgenomen in de voorwaarden van de autoverzekering voor schade die je veroorzaakt wanneer onder invloed van alcohol. De autoverzekeraar vergoedt de schade aan de tegenpartij, maar zal vervolgens deze schade verhalen op de dader die dronken achter het stuur zat.

Autoverzekering alcohol schade aan eigen voertuig

Met een WA+ beperkt casco of all risk verzekering ben je verzekerd voor schades aan de eigen auto. Zijn deze schades veroorzaakt door jezelf terwijl je onder invloed was van alcohol? Dan worden deze schades niet vergoed door de verzekeraar. De kosten van de schade komen voor eigen rekening.

Rijontzegging door alcohol en autoverzekering

Vanaf een bepaald promillage kan de officier van justitie je een rijontzegging opleggen. Dit kan een rijontzegging van uren tot jaren zijn. Tijdens deze periode is het verboden om een gemotoriseerd voertuig te besturen. Een rijontzegging kan problemen opleveren bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering.

Autoverzekeraar kan autoverzekering opzeggen na alcohol gebruik

Wanneer je gepakt wordt met teveel alcohol achter het stuur en de autoverzekeraar komt hier achter dan kan dit direct gevolgen hebben voor de autoverzekering. De autoverzekeraar kan direct de autoverzekering opzeggen en beëindigen. Je bent dan niet meer verzekerd terwijl een autoverzekering wel wettelijk verplicht is. Je zult direct op zoek moeten naar een nieuwe autoverzekeraar. Een nieuwe autoverzekeraar vinden die je accepteert is erg lastig.

Hoe komt de verzekeraar achter de rijontzegging door alcohol?

Jouw rijontzegging door alcohol wordt door de overheid geregistreerd in het CIS. Verzekeraars kunnen bij de informatie die in het CIS staat. Een CIS registratie wordt uitgevoerd als de juridische procedure bij de rechter of het OM helemaal is afgerond. Het is voor verzekeraars van belang om te weten of de rechter heeft bepaald dat een verzekerde (al dan niet tijdelijk) geen motorrijtuig mag besturen. Dus wanneer de registratie in het CIS komt te staan dan krijgt de verzekeraar een seintje en zal deze actie ondernemen.

Hoe lang blijft een registratie ontzegging rijbevoegdheid staan?

Een registratie van een rijontzegging vervalt na vijf jaar. Deze telling gaat pas in na de laatste dag van de geldigheid van de ontzegging. Als je een ontzegging van de rijbevoegdheid door alcohol hebt gekregen van een jaar, dan vervalt de registratie pas na vijf jaar nadat het jaar voorbij is. Als je geen CIS registratie meer hebt dan is het afsluiten van een nieuwe autoverzekering gemakkelijker. Als je niet eens bent met de registratie van de ontzegging dan moet je in bezwaar gaan bij het OM of de rechtbank.

Gerelateerde onderwerpen