Auto verzekeren tegen brand

Ben je op zoek naar een autoverzekering die een dekking biedt tegen brand? Lees meer over bij wat voor soort branden je gedekt bent met de autoverzekering. Wanneer ben je gedekt bij een autobrand?

Een auto verzekeren tegen brand is mogelijk met een WA plus autoverzekering (beperkt casco) of een allrisk autoverzekering (volledig casco). Met de allrisk autoverzekering ben je het meest uitgebreid verzekerd, waaronder brandschade veroorzaakt door vandalisme (brandstichting). Een autoverzekering afsluiten tegen brandschade is onder andere mogelijk bij FBTO, Centraal Beheer of ABN AMRO.

Alleen een WA verzekering biedt geen dekking tegen brand

Als je een dekking tegen brand zoekt dan is de goedkoopste variant: WA verzekering niet voldoende. Met deze dekking ben je nooit verzekerd voor brand aan de eigen auto.

WA plus en allrisk autoverzekering bieden een dekking tegen brand

Als je gedekt wilt zijn tegen brandschade bij de auto dan moet je ten minste een WA plus (ook wel WA+ beperkt casco genoemd) autoverzekering hebben. WA beperkt casco biedt dekking voor schade aan de eigen auto door brand wanneer er geen sprake is van eigen schuld of vandalisme. Met de allrisk autoverzekering ben je ook gedekt voor brandschade ontstaan door vandalisme. Een brand op allerlei manieren ontstaan: kortsluiting, oververhitting, vuurwerk, brandstoflekkage en meer. Wanneer ben je nu wel en niet gedekt?

Brand auto veroorzaakt door bliksem en onweer

Als een brand ontstaat door bliksem of onweer dan ben je gedekt voor de brandschade onder zowel de WA plus verzekering als de allrisk verzekering.

Brand auto veroorzaakt door kortsluiting

De meeste autobranden worden veroorzaakt door kortsluiting. Tegenwoordig zit er veel elektronica in een auto. Over tijd kan er iets slijten. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een zekering doorbrand en hierdoor de auto in brand vliegt. Voor brandschade door kortsluiting ben je verzekerd met de WA plus autoverzekering en de allrisk autoverzekering. Let wel op dat de auto goed onderhouden moet zijn. Als je auto bijvoorbeeld in brand is gevlogen terwijl die niet APK gekeurd is, dan heb je mogelijk een probleem met de dekking.

Brand door oververhitting

Het is mogelijk dat auto onderdelen oververhit raken. Dit kan zorgen voor een brand. Je kan hierbij denken aan de motor en katalysatoren. Als de motor oververhit raakt dan kan dit zorgen voor verhitte vloeistoffen, zoals de motorolie en koelvloeistof. De vloeistoffen kunnen bij circulatie ontbranden. Is brandschade door oververhitting in de auto gedekt onder de autoverzekering? In principe is de schade van de oververhitting zelf niet gedekt. Als door de oververhitting brand ontstaat dan ben je wel gedekt voor de schade die ontstaat ten gevolge van de brand. De brandschade is gedekt onder de WA plus autoverzekering en de allrisk autoverzekering. Wederom is een goede staat van onderhoud van de auto belangrijk. Wanneer de auto in brand vliegt door oververhitting en deze was niet APK gekeurd op het moment van ontstaan van de brand door oververhitting, dan heb je een probleem met de autoverzekeraar.

Brand auto door sigaretten

Een schroeiplek in de bekleding door sigaretten wordt niet gekwalificeerd als brandschade. Deze schade is daarom niet verzekerd onder de noemer brand. De vraag is ook of de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid. Als dat zo is dan is de schade nooit verzekerd. Het is in theorie mogelijk dat er door een sigaret brand ontstaat in de auto en de auto in vlammen opgaat. Als er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid dan is in beginsel de brandschade verzekerd onder de WA plus en allrisk autoverzekering. Het is echter de vraag of je kan beargumenteren dat er geen sprake is van grove nalatigheid. Roken in de auto (zeker tijdens het autorijden) is namelijk geen goed idee en duidt al snel op nalatigheid.

Brand auto door vuurwerk

Tijdens oud en nieuw wordt er veel vuurwerk afgestoken. In sommige gevallen vliegen er auto’s in brand door het vuurwerk. Is vuurwerkschade gedekt onder de autoverzekering? Dit hangt er vanaf. Doorgaans is brandschade door vuurwerk gedekt onder de WA plus en allrisk autoverzekering. Echter wanneer er sprake is van opzet door iemand anders dan komt de schade door vandalisme. Schade door vandalisme is alleen gedekt onder de allrisk autoverzekering en niet onder de WA plus autoverzekering. Als een vuurpijl per ongeluk afbuigt op jouw auto en dit zorgt ervoor dat de auto in brand vliegt, dan is deze schade gedekt op de WA plus en allrisk dekking. De allrisk en WA plus dekking dekt trouwens ook schade door ontploffingen.

Brand auto door brandstoflekkage

Brand door brandstoflekkage komt gelukkig niet heel vaak meer voor. Echter wanneer er brand ontstaat door lekkage dan is dit gedekt onder de WA plus en allrisk autoverzekering. De auto moet echter wel goed zijn onderhouden en APK gekeurd zijn.

Brand auto door handgel

De brandweer waarschuwt om ontsmettende handgel niet in de volle zon in de auto te laten liggen. Alcoholhoudende handgel is ontvlambaar en kan door de reflectie van glas brand veroorzaken. Op warme zomerdagen kan dit dus brand veroorzaken. Let er op dat je handgel goed opbergt. Schade door brand met als oorzaak handgel is gedekt onder de WA plus en allrisk autoverzekering.

Brand auto door flesje water

Een flesje water in de auto kan leiden tot brand. Als de zon erop schijnt, kan het water als vergrootglas werken en brand veroorzaken. Let erop dat je daarom nooit een flesje water in het volle zonlicht laat liggen. Schade door brand met als oorzaak een flesje water is doorgaans gedekt onder de WA+ beperkt casco en allrisk autoverzekering.

Brand auto door steenmarter

Vaak als je geen oorzaak kan vinden van een autobrand dan is er een grote kans dat dit is veroorzaakt door een steenmarter. Deze dieren vreten aan de kabels bij de motor en aan de isolatie aan de onderkant van de motorkap. De aangevreten kabels kunnen kortsluiting veroorzaken. Om de marters weg te jagen kan je antimarterspray onder de motorkap spuiten. Dit voorkomt schade door steenmarters. De brand is uiteindelijk gevolg door kortsluiting en niet direct door de steenmarter. Deze brand door kortsluiting is gedekt onder de WA plus autoverzekering en de allrisk autoverzekering.

Brand auto veroorzaakt door vandalisme

Wanneer iemand opzettelijk je auto vernield door deze in brand te steken dan wordt deze schade alleen vergoed wanneer je een all risk verzekering hebt. Als je de dader niet te pakken krijgt dan keert de all risk autoverzekering de schade door brand uit. Het kost je wel schadevrije jaren. Wanneer je een WA plus autoverzekering hebt dan wordt schade door vandalisme niet vergoed. Doe altijd aangifte wanneer uw auto is vernield door brandstichting. Lees meer over dekt autoverzekering vandalisme?

Waar een autoverzekering afsluiten tegen brand?

Er zijn veel verzekeraars die je een dekking aanbieden tegen brand. Wil jij je auto verzekeren tegen brand? Denk bijvoorbeeld eens aan de volgende verzekeraars:

Lees ook eens over de volgende gerelateerde onderwerpen