Autoverzekering bij scheiding

Een scheiding is nooit leuk. Bij de afwikkeling van een scheiding moet er aan veel verschillende zaken gedacht worden. Zo kan het ook voorkomen dat er een keuze gemaakt moet worden over de verdeling van opgebouwde schadevrije jaren.

Wie krijgt de opgebouwde schadevrije jaren na een scheiding?

Schadevrije jaren kunnen zorgen voor veel korting op de autoverzekering. De korting kan tientallen en in sommige gevallen wel meer dan honderd euro per maand schelen in de premie. Als je samen met je partner altijd een auto hebt gedeeld dan heb je in feite samen schadevrije jaren opgebouwd. De schadevrije jaren staan echter niet op allebei jullie naam. Dit komt omdat de autoverzekering op naam staat van een van de partners. De schadevrije jaren zijn persoonsgebonden. Degene op wie zijn naam de autoverzekering stond heeft de schadevrije jaren op zijn of haar naam. Het is mogelijk om schadevrije jaren over te dragen naar de partner. De vraag wie de schadevrije jaren krijgt hangt af van wat er afgesproken wordt tussen de partners. Als er niets wordt afgesproken dan blijven de schadevrije jaren staan op naam van de partner die de autoverzekering op naam had staan.

Schadevrije jaren overdragen aan partner – sinds 1 januari 2022 is verdelen mogelijk

In bijzondere situaties is het mogelijk om schadevrije jaren over te dragen naar iemand anders. Denk aan bijvoorbeeld overlijden en ook een echtscheiding. Sinds 1 januari 2022 is het mogelijk om schadevrije jaren te verdelen bij een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap. De polishouder met de schadevrije jaren bepaalt wat de verdeelsleutel wordt. Daarmee bepaald deze persoon of de jaren 50/50 worden verdeeld of op een andere manier. In de praktijk zal deze verdeelsleutel in goed overleg met de (ex)partner plaatsvinden. De polishouder moet vervolgens een afstandsverklaring aanleveren bij de autoverzekeraar.

Afstandsverklaring aanleveren

Met een afstandsverklaring kan de partner die de schadevrije jaren op naam heeft staan (polishouder) afstand doen van (een deel van) deze jaren en overdragen naar de partner. Deze afstandsverklaring moet de polishouder aanleveren bij de autoverzekeraar. De verzekeraar zet de overgedragen schadevrije jaren in Roy data op de naam van de partner. Een voorwaarde voor het overhevelen van schadevrije jaren is dat degene die de jaren ontvangt wel op hetzelfde adres woont als de polishouder. Bij de volgende verzekeraars kan je de schadevrije jaren overdragen naar de partner na een scheiding: ABN AMRO, AEGON, Centraal Beheer Achmea, Unigarant, Verzekeruzelf, InShared, Nationale Nederlanden, OHRA en Univé.

Voorbeeld brief afstandsverklaring

Onderstaande tekst kan je ingevuld sturen naar de autoverzekeraar om afstand te doen van de schadevrije jaren en deze over te hevelen naar de partner.

Geachte verzekeraar X,

Hierbij verklaar ik dat ik [XX jaren] van de [totaal XX ] opgebouwde schadevrije jaren horend bij de autoverzekeringspolis XXX overdraag aan [Persoon]. Ik verklaar hierbij afstand te doen van dit aantal schadevrije jaren bij de autoverzekering.”

Schadevrije jaren delen na scheiding

In de meeste gevallen is het delen van schadevrije jaren na echtscheiding het eerlijkst. Voorheen was deze mogelijkheid niet of nauwelijks beschikbaar bij verschillende autoverzekeraars. In de praktijk betekende dit dat 1 van de twee partners de schadevrije jaren krijgt en de ander overbleef met 0 schadevrije jaren. Het niet kunnen verdelen van schadevrije jaren stond al jaren ter discussie. Gelukkig heeft sinds 1 januari 2022 heeft het Verbond Van Verzekeraars afgesproken dat het verdelen van schadevrije jaren na echtscheiding wel mogelijk is. Daarmee kan het verdelen na scheiding en ontbinding van geregistreerd partnerschap bij alle autoverzekeraars.

Achtergebleven met 0 schadevrije jaren? Bekijk welke autoverzekering het goedkoopst is met 0 schadevrije jaren.

Partner wilt niet verdelen – Mogelijke oplossing: Een vergoeding geven aan de partner voor schadevrije jaren

Splitsen of delen van schadevrije jaren is mogelijk. Echter kunnen er alsnog problemen ontstaan omdat de polishouder de verdeelsleutel bepaald. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de polishouder al zijn schadevrije jaren wilt behouden, omdat hij of zij veel rijdt en er afhankelijk van is. Of de polishouder wilt vanuit pressiemiddel of ruzie geen schadevrije jaren afstaan. In zulke gevallen kan je misschien denken aan een vergoeding voor de partner die overblijft met 0 schadevrije jaren.

De hoogte van deze vergoeding zou je kunnen berekenen door het verschil te berekenen van autoverzekering premie met en zonder de schadevrije jaren. Daarbij moet rekening gehouden worden met de tijd dat het duurt dat de partner zonder schadevrije jaren op hetzelfde niveau van schadevrije jaren en kortingspercentage komt. De meerpremie zou voor de helft vergoed kunnen worden door de partner. Wij hebben hieronder een voorbeeldberekening gemaakt op basis van een allrisk verzekering bij Centraal Beheer Achmea. Let op dat de premiebedragen voor iedereen verschillend zijn en dat onderstaande berekening ter illustratie is. Ook verschillen de kortingspercentages per verzekeraar. Wij hebben hieronder ook de bonus malus ladder van Centraal Beheer Achmea gebruikt.

Schadevrije jarenTredeKortingAllrisk premie per maandMeer premie p/m t.o.v. maximale kortingPer jaar
81475%41,890,00                   –  
71373%40,491,40            16,76
61270%39,102,79            33,51
51165%36,305,59            67,02
41060%33,518,38         100,54
3955%30,7211,17         134,05
2850%27,9313,96         167,56
1745%25,1316,76         201,07
0640%22,3419,55         234,58
Totaal         955,09

Bij Centraal Beheer Achmea heb je in ons voorbeeld bij 8 schadevrije jaren de maximale korting. Als we er vanuit gaan dat de partner na een scheiding op 0 schadevrije jaren terecht komt dan betekent dit dat in het eerste jaar EUR 19,55 per maand meer aan premie betaald gaat worden dan wanneer deze partner de maximale korting zou genieten. Op jaarbasis is dit €234,58. Over tijd bouwt de partner langzaam aan weer schadevrije jaren op. Het verschil ten opzichte van de maximale korting wordt dus ook kleiner over tijd. Na 8 jaar zit de partner weer op de maximale korting van 75%. Over de gehele tijd heeft hij of zij dus ongeveer €955,09 meer aan premie moeten betalen door het ontbreken van de maximale korting met de schadevrije jaren. Om het eerlijk te houden zouden de partners dit bedrag kunnen delen. De partner die de schadevrije jaren heeft gehouden de helft van dit bedrag (€477,55) kunnen overmaken naar de partner die met 0 schadevrije jaren komt te zitten.

Met deze berekening is de zaak nog niet 100% eerlijk verdeeld omdat de partner die de schadevrije mag houden verder opbouwt vanaf 8 schadevrije jaren en na 8 jaar 16 schadevrije jaren heeft. Deze partner krijgt daarmee niet meer korting, want hij of zij zat in ons voorbeeld al op de maximale korting van 75%. De partner heeft echter wel meer ruimte om schade te claimen. Bij 16 schadevrije jaren zal een schadeclaim ervoor zorgen dat deze partner naar 11 schadevrije jaren zakt (bij schadeclaim zak je altijd 5 schadevrije jaren – lees meer over schade claimen of niet). Daarmee blijft deze persoon op de maximale korting zitten. Deze ruimte heeft de andere persoon niet. Mogelijk zou een aanvullende vergoeding voor deze marge ook op zijn plaats zijn.

Let op dat voor een goede berekening uitgegaan moet worden van de woonplaats, type auto, etc. zoals in de oude situatie (voor de scheiding) het geval was. Na bijvoorbeeld een verhuizing wordt de premie van de autoverzekering anders. De woonplaats is een van de factoren voor de premie van de autoverzekering. Het gaat zo ver dat de autoverzekering per postcode ook kan verschillen. Als de partner van een dorp in Brabant naar de drukke stand Eindhoven verhuist dan wordt de premie van deze partner ook een stuk hoger. Het is oneerlijk om de andere partner voor deze premiestijging te laten opdraaien.

Schadevrije jaren vervallen na een tijd

Als de schadevrije jaren over zijn gedragen of wanneer je de schadevrije jaren zelf houdt dan is het wel zaak dat deze binnen een aantal jaar worden ingezet bij een autoverzekering. Als de schadevrije jaren niet worden gebruikt vervallen ze na verloop van tijd. Bij de meeste verzekeraars vervallen de schadevrije jaren na 3 jaren. Lees meer over wanneer vervallen schadevrije jaren bij de autoverzekering.

Lees ook over de volgende gerelateerde onderwerpen