Autoverzekering na wanbetaling

Een keer de premie vergeten te betalen doordat te weinig saldo op uw rekening staat kan iedereen een keer overkomen. Het eenmalig niet betalen van de autoverzekering zorgt er niet voor dat u direct als wanbetaler te boek komt te staan. Als de betaling echter langere tijd uit blijft dan kunt u wel aangemerkt worden als wanbetaler. Wanneer u eenmaal als wanbetaler geregistreerd staat dan kan dit gevolgen hebben voor de toekomst.

Autoverzekering niet betalen, de gevolgen

Als u eenmalig een keer vergeet om te betalen dan krijgt u meestal een betalingsherinnering van de autoverzekeraar. Na de eerste herinnering krijgt u vaak nog een tweede herinnering. Reageert u op beide herinneringen niet dan kunt u een aanmaning krijgen. Wanneer u na de aanmaning nog steeds niet betaald dan zal de autoverzekeraar uw autoverzekering opschorten. De autoverzekering wordt daarmee als het ware “bevroren”. U bent op dat moment niet meer verzekerd en geregistreerd worden als wanbetaler.

De RDW zal ook doorkrijgen dat uw auto niet meer verzekerd is en u krijgt dan mogelijk een boete voor een onverzekerde auto. Het opschorten van de autoverzekering gebeurt na ongeveer 30 dagen. Na 50 dagen wordt de autoverzekering opgezegd door de autoverzekeraar. Uw autoverzekering wordt dan geroyeerd bij wanbetaling. U hoeft geen premie meer te betalen voor de tijd na de royering. U moet nog wel premie betalen van de periode voor royering. Het royement wordt geregistreerd in het centraal informatie systeem (de centrale database van verzekeraars het CIS).

Als u de premie voor royement alsnog betaald dan zal de autoverzekeraar de verzekering op de dag van betaling weer in laten gaan.

Een nieuwe autoverzekering afsluiten als wanbetaler

Wanneer u te boek staat als wanbetaler bij de autoverzekering doordat uw autoverzekering is beëindigd door wanbetaling is het moeilijk om een nieuwe autoverzekering af te kunnen sluiten. Bij het afsluiten van de nieuwe autoverzekering wordt u gevraagd of de autoverzekering ooit is opgezegd door de autoverzekeraar. U moet dan de vraag met ja beantwoorden wat vaak tot gevolg zal hebben dat uw autoverzekering aanvraag wordt geweigerd.

Het verzwijgen van de wanbetaling heeft geen zin. De verzekeraars kunnen in een externe database uw registratie als wanbetaler opzoeken. Deze registratie staat in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Het verzwijgen of vals antwoorden bij de aanvraag kan zelfs ervoor zorgen dat u aan het frauderen bent. U komt dan ook als fraudeur te boek te staan en dan bent u nog verder van huis.

Het heeft geen zin om je verleden te verzwijgen. De gevolgen van het niet-mededelen zijn vastgelegd in de wet. Verzwijg of lieg je bij een aanvraag? Dan heeft de verzekeraar het recht om de verzekering stop te zetten.

Proberen autoverzekering af te sluiten bij reguliere autoverzekeraar na wanbetaling

Wanneer u als wanbetaler te boek staat na wanbetaling wilt niet zeggen dat uw autoverzekering automatisch wordt geweigerd. Een autoverzekering afsluiten met wanbetaling is in principe mogelijk. De autoverzekeraar zal wel in alle gevallen nader onderzoek doen naar uw situatie. Mogelijk als u een goed verhaal heeft bij de verzekering aanvraag over de wanbetaling dan zullen zij u wellicht alsnog accepteren. Het is zaak dat u eerlijk alles op tafel legt. Het is mogelijk dat een reguliere autoverzekeraar u accepteert maar nadere voorwaarden stelt zoals het vooruitbetalen van de premie en geen voorlopige dekking afgeven. De duur van uw wanbetaling periode kan een rol spelen. Bent u een korte periode wanbetaler geweest? Dan kunt u mogelijk alsnog verzekeren via een “normale” autoverzekeraar. Op zoek naar een autoverzekeraar? Begin dan snel met de autoverzekering te vergelijken.

Speciale verzekeraar voor bijzondere risicogroepen

Als u niet bij de reguliere autoverzekeraars terecht kunt dan is er een speciale verzekeraar waar u terecht kunt. Om een autoverzekering af te kunnen sluiten als wanbetaler is er een gespecialiseerde verzekeraar in het leven geroepen. Dit is de Vereende. Deze verzekeraar verzekert consumenten die vanwege wanbetaling, fraude of andere bijzondere risico’s bij normale verzekeraars worden geweigerd. Een goedkope autoverzekering voor wanbetalers is het niet. De premie is bij de Vereende is namelijk vele malen hoger.

Hoe lang geregistreerd als wanbetaler?

Zoals gezegd worden registraties als wanbetaler opgenomen in het CIS. Het CIS heeft verschillende termijnen per soort registratie. Registratie door fraude en oplichting blijft maximaal 8 jaar staan. Een registratie van de ontzegging rijbevoegdheid wordt na 5 jaar verwijderd. Een registratie mededeling in verband met royement niet nakomen (financiële) contractuele verplichtingen wordt na drie jaar verwijderd. Dus na drie jaar staat u niet meer te boek als wanbetaler voor de autoverzekering.

Registratie als wanbetaler verwijderen

Als u de registratie als wanbetaler wilt verwijderen dan moet u een bezwaarschrift indienen bij de autoverzekeraar die de registratie heeft gedaan. Als het bezwaar terecht is dan kan de autoverzekeraar uw registratie verwijderen. Wellicht komt u uit een bijzondere situatie waardoor de wanbetaling is ontstaan. Als de autoverzekeraar coulant is dan kan deze mogelijk de registratie verwijderen. Schrijf dus altijd de verzekeraar aan die de registratie heeft ingevoerd voor een mogelijk bezwaar. Als de verzekeraar uw bezwaar afwijst dan kunt u terecht bij het Kifid.

Gerelateerde artikelen