Autoverzekering niet betaald

Wanneer u de autoverzekering niet heeft betaald doordat de gelden niet van uw bankrekening afgeschreven konden worden dan ontvangt u binnen veertien dagen na de afschrijfpoging een betalingsherrinering. U moet het openstaande bedrag overmaken naar de verzekeraar. Als u niet binnen 30 dagen betaald dan wordt de verzekering opgeschort. Dit betekent dat u niet meer verzekerd bent en ook niet met de auto de openbare weg op mag.

Autoverzekering opgeschort en nu?

Als uw dekking is opgeschort dan moet u alsnog betalen. Als u niet binnen de 30 dagen termijn betaald dan kan de verzekeraar incassokosten in rekening gaan brengen. U ontvangt een aanmaning. Als u de premie binnen 30 dagen voldoet dan wordt de dekking weer hersteld en bent u weer verzekerd.

Schade in opschortingsperiode

Als u schade rijdt in de periode dat uw autoverzekering is opgeschort dan heeft u geen recht om schade te claimen. U kunt niet met terugwerkende kracht de dekking terugzetten voor de periode dat u opgeschort was.

De verzekeraar is nog wel het aanspreekpunt als u schade heeft veroorzaakt in de opschortingsperiode. Dit is wettelijk bepaald. Als de autoverzekering is opgeschort dan keert de verzekeraar tot 16 dagen een vergoeding uit voor schade. Op deze manier worden de slachtoffers van een schadeongeval beschermd. Let op dat de verzekeraar de schadevergoeding op u kan verhalen.

Opzegging door de autoverzekeraar

Wanneer u niet betaald aan de autoverzekeraar binnen 14 dagen dan kan de verzekeraar de verzekering met terugwerkende kracht beëindigen. Dit heet royement wegens wanbetaling.

Gevolgen van niet betalen autoverzekering

Als de verzekeraar uw autoverzekering heeft beëindigt wegens wanbetaling dan wordt dit geregistreerd bij het CIS. Verzekeraars gebruiken het CIS om mensen te controleren die een nieuwe verzekering afsluiten. Als u daarin bekend staat als een wanbetaler dan is het lastiger om een nieuwe verzekering te kunnen afsluiten.

Boete voor niet verzekerd rijden

Als u geen verzekering meer heeft voor uw auto dan kunt u van de RDW een boete ontvangen. Een auto verzekeren is namelijk wettelijk verplicht. Als de auto langer dan 2 dagen niet is verzekerd dan ontvang je gegarandeerd een boete. De boete kan oplopen tot meer dan 1000 euro per jaar. De boete wordt geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau.

Alsnog betalen van de autoverzekeringspremie

Als de volledige openstaande premie wordt terugbetaald aan de autoverzekeraar dan zal de verzekering van de auto 24 uur na ontvangst van het openstaande bedrag worden hersteld. Voor andere autoverzekeraars blijft het wel inzichtelijk dat u een bepaalde periode een wanbetaler bent geweest. Dit staat opgenomen in het CIS. Dit heeft als potentieel gevolg dat u niet wordt geaccepteerd bij een andere autoverzekeraar.

Gerelateerde artikelen