WA plus autoverzekering

Elke autobezitter moet verplicht een autoverzekering afsluiten. De WA verzekering is de minimaal verplichte verzekering. De dekking vanuit de WA verzekering is een beperkte dekking. Wanneer je een uitgebreidere dekking wilt waarbij ook schade aan de eigen auto gedekt is dan kan je kiezen voor de WA beperkt casco variant (ook wel WA plus autoverzekering) of de allrisk variant. Op deze pagina wordt de beperkt casco variant (WA plus) uitgelegd.

WA beperkt casco verzekering betekenis

De WA beperkt casco autoverzekering (ook wel WA plus genoemd) verzekert je tegen de wettelijke aansprakelijkheid (WA plicht) plus een aanvullende dekking voor schade aan de casco van de eigen auto. Beperkt betekent dat niet alle risico’s, die schade kunnen veroorzaken aan de eigen auto, zijn gedekt. Zo is schade door eigen schuld aan de eigen auto niet gedekt. Wat wel gedekt is onder WA+ zijn schades door aanrijding met dieren, stormschades, hagelschades, diefstal, joyriding en brandschades.

Een WA plus autoverzekering sluit je gemakkelijk af bij FBTO en Centraal Beheer

WA + is minder uitgebreid dan all risk

Een WA beperkt casco verzekering is minder uitgebreid dan de allrisk verzekering. Schade aan de eigen auto door eigen schuld is niet gedekt onder de WA beperkt casco autoverzekering. Dit is wel verzekerd onder all risk.

InShared autoverzekering

 • Dagelijks opzegbaar
 • Gemakkelijk om van en op over te stappen

WA plus autoverzekering vergelijken

Het is mogelijk om de WA plus autoverzekering te vergelijken of te berekenen. Door een aantal gegevens, zoals kenteken, postcode en schadevrije jaren in te vullen zie je in een oogopslag welke verzekeraars de meest aantrekkelijke premie hebben.

WA beperkt casco verzekering heeft verschillende benamingen bij verzekeraars

Voor de WA beperkt casco verzekering worden verschillende namen gehanteerd door diverse verzekeraars. De verschillende benamingen kunnen verwarrend overkomen. Onderstaande benamingen zijn allemaal vormen van WA beperkt casco:

 • WA plus
 • WA+
 • WA Extra
 • WA plus casco
 • WA-plus verzekering
 • WA+ beperkt casco
 • Beperkt Casco verzekering
 • WA+ Casco beperkt
 • WA+ Beperkte Cascodekking
 • Gedeeltelijk casco
 • Casco beperkt
 • WA mini casco verzekering

Is een WA beperkt casco autoverzekering verplicht?

Elke autobezitter in Nederland moet tenminste een WA verzekering afsluiten. De beperkt casco variant is niet verplicht. De beperkt casco verzekering is aan te raden wanneer je aanvullende risico’s op schade wilt afdekken zoals diefstal of schade door storm.

Wat houdt de WA beperkt casco verzekering precies in?

Het kan voorkomen dat je een schade met de auto veroorzaakt. De beperkt casco variant vergoedt schade aan derden maar ook schade aan de eigen auto (door diefstal, brand, aanrijding dieren, storm, hagel en ruitschade). Het wordt beperkt genoemd omdat niet alle risico’s op schade worden gedekt met deze verzekering. Beperkt casco is een uitbereiding op de standaard WA verzekering. Lees meer over wat is het verschil tussen WA en WA beperkt casco?

Waar ben je voor verzekerd onder de WA beperkt casco verzekering?

Met de WA beperkt casco verzekering heb je een uitgebreidere dekking dan alleen de WA verzekering. Schade aan anderen is gedekt en meer soorten schades. De WA beperkt casco verzekering is minder uitgebreid dan de allrisk autoverzekering (ook wel WA volledig casco). In de onderstaande tabel zie je overzichtelijk de verschillen tussen alle diverse dekkingen.

Een WA beperkt casco autoverzekering sluit je gemakkelijk af bij FBTO en Centraal Beheer

Schade oorzaak

WA verzekering

WA  beperkt casco

Allrisk

Schade aan derden/tweezijdige schade

Brand, explosie, blikseminslag en storm

 

Diefstal

 

Ruitschade

 

Botsingen met dieren

 

Storm en ander natuurgeweld

 

Aanrijdingen, slippen en te water raken

  

Vandalisme

  

Met WA plus ben je gedekt voor diefstal van je auto

Een belangrijke reden voor mensen om een uitgebreidere autoverzekering te nemen, zoals de WA plus verzekering, is diefstal. Gelukkig ben je met een WA plus verzekering verzekerd tegen diefstal. Zo krijg je bij de FBTO WA plus bij diefstal de aanschafwaarde vergoed.

Voorbeelden van schades die gedekt zijn onder de WA beperkt casco verzekering

Een aantal voorbeelden van schades die gedekt zijn vanuit de WA beperkt casco verzekering:

Voorbeelden van schade veroorzaakt bij anderen

 • Een voorganger remt plotseling en heeft bumperschade doordat je achterop rijdt. In de regel is de achterliggende bestuurder aansprakelijk. De schade van de voorganger wordt vergoedt uit jouw WA beperkt casco verzekering;
 • Tijdens het parkeren raak je een spiegel van een stilstaande auto. De schade veroorzaakt door jouw onhandige parkeermanoeuvres is gedekt vanuit de WA verzekering;
 • Bij een kruising komt iemand die voorrang heeft van rechts. Jij ziet deze persoon niet en hij rijdt tegen jouw auto aan. In dit voorbeeld had je voorrang moeten verlenen. De aansprakelijkheid ligt bij jou. De schade aan de auto van rechts wordt vergoed vanuit de WA dekking.

Voorbeelden van schade veroorzaakt aan de eigen auto

 • De auto is gestolen terwijl deze goed afgesloten was en alle sleutels kunnen overhandigd worden. De schade van de diefstal wordt vergoedt vanuit de WA beperkt casco dekking;
 • De auto heeft schade opgelopen door een omvallende boom vanwege een hevige storm. Vanaf bepaalde windkrachten wordt de schade door storm vergoedt vanuit de WA beperkt casco verzekering;
 • Er heeft kortsluiting in de auto plaatsgevonden waardoor deze in de brand is gevlogen. De schade wordt vergoedt vanuit de WA beperkt casco verzekering;
 • Tijdens het autorijden rent er een hert de weg op. Na aanrijding met het hert is flinke blikschade ontstaan. Deze schade wordt gedekt vanuit de WA+ dekking;

Voorbeelden van schade die niet gedekt is onder de WA beperkt casco autoverzekering

 • Tijdens het autorijden slip je en raakt jouw auto te water. Gelukkig kan je op tijd ontsnappen. De auto is total loss. Deze schade wordt niet gedekt vanuit de WA beperkt casco verzekering;
 • Een kwajongen slaat spiegels van auto’s in de straat. De jongen wordt niet gepakt. De schade is veroorzaakt door vandalisme. Deze vorm van schade wordt niet gedekt vanuit de beperkt casco dekking;
 • Je maakt een verkeerde inschattingsfout waardoor je tijdens het parkeren schade maakt aan een andere auto en jouw eigen auto. De schade aan je eigen auto is niet gedekt vanuit de WA+ verzekering.

InShared autoverzekering

 • Dagelijks opzegbaar
 • Gemakkelijk om van en op over te stappen

Gevolgen voor je schadevrije jaren bij schade claimen onder de WA beperkt casco dekking

Bij elke schade die je claimt op de verzekering verlies je minimaal vijf schadevrije jaren. Bij 15 of meer schadevrije jaren zak je altijd terug naar 10 schadevrije jaren. De grootte van het geclaimde schadebedrag maakt niets uit. Doordat je daalt in het aantal schadevrije jaren daal je ook op de kortingsladder. Een daling op de bonus-malus ladder zorgt voor een lager kortingspercentage en een hogere premie. De premiestijging kan enorm zijn gezien over de jaren. Bij een kleine schade is het aan te raden om de schade niet te claimen op de verzekering, maar zelf te betalen. Schades tot €1.000 zijn veelal economisch gezien beter om uit de eigen portemonnee te betalen. Lees meer over schade claimen of zelf betalen.

Wanneer moet je kiezen voor de WA beperkt casco verzekering?

De keuze voor een WA+ verzekering hangt af van het soort auto, de financiële situatie van de verzekerde en de afhankelijkheid van de auto. Over het algemeen is het slim om te kiezen voor een WA beperkt casco verzekering wanneer:

 • De auto een hoge dagwaarde heeft;
 • De auto tussen 4-8 jaar oud is;
 • Je niet genoeg financiële middelen hebt om een schade te repareren en zelf te betalen;
 • Je een hoge afhankelijkheid van de auto hebt.

Auto WA of WA plus verzekeren?

De keuze tussen WA of WA plus hangt onder andere af van de dagwaarde en leeftijd van de auto. Ook de meerpremie voor WA plus is van belang of je moet kiezen voor een WA plus dekking. Doorgaans geldt dat auto’s ouder dan 10 jaar WA verzekerd worden. Een WA plus verzekering heeft na 10 jaar niet bijzonder veel toegevoegde waarde, omdat de dagwaarde meestal zeer laag is van een auto van 10 jaar en ouder. Natuurlijk kan een auto van 10 jaar oud veel geld kosten. Heb je dat geld niet en wil je je verzekeren tegen diefstal en stormschade? Dan is een WA plus misschien wel handig. Ook als je kijkt naar het premieverschil tussen WA plus en WA is dat verschil soms maar heel klein. In zo’n geval is voor een paar euro extra per maand een uitgebreidere dekking de moeite waard.

Bekijk de WA beperkt casco verzekering van a.s.r. ik kies zelf eens

Hoe zit het met het eigen risico en de WA plus autoverzekering

Bij de WA plus variant is er vaak sprake van een eigen risico bij schades. Dit geldt alleen voor schades aan de eigen auto. Voor schade veroorzaakt bij anderen (gedekt onder de standaard WA) geldt er geen eigen risico. Lees meer over eigen risico en autoverzekering. Er zijn ook autoverzekeringen waarbij er geen eigen risico geldt. Ook niet voor schades die vallen onder de WA plus dekking. Lees meer over autoverzekering zonder eigen risico.

Eigen risico WA plus bij ruitschade

Voor schade aan de eigen auto, zoals bijvoorbeeld ruitschade geldt onder de WA plus in veel gevallen wel een eigen risico. De hoogte van dit eigen risico aan of je de ruit laat repareren of de ruit laat vervangen. Bij vervanging van de ruit is het eigen risico in de meeste gevallen hoger. Ook is van belang of je kiest voor een eigen schadehersteller of het schadeherstelnetwerk van de autoverzekeraar zelf.

Hoe duur is een WA+ verzekering?

Een WA beperkt casco verzekering is vaak duurder dan een WA verzekering. Soms stunt de verzekeraar met de premie en dat de WA+ goedkoper is. De premie is niet voor iedereen hetzelfde. De premie wordt berekend afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type auto, leeftijd en dagwaarde van de auto, eigen risico, leeftijd verzekerde bestuurder, schadevrije jaren en nog meer. Een belangrijke factor voor de premie is de plaats waar je woont. De postcode heeft een grote invloed op de premie van de autoverzekering. Lees meer waarom de autoverzekering verschilt per postcode.

WA beperkt casco verzekering vergelijken

Om snel inzicht te krijgen in hoe hoog de premie voor de WA beperkt casco dekking is dan is vergelijken de beste optie. Opties om te vergelijken zijn er genoeg. Hier kan je de autoverzekering vergelijken. Het is ook mogelijk om te kijken bij Independer. Je kan het beste bij verschillende vergelijksites kijken voor de beste premie. Het is in sommige gevallen ook raadzaam, wanneer je een autoverzekeraar op het oog hebt, om nog een premieberekening te maken bij de betreffende verzekeraar zelf. Op deze manier ben je het best geïnformeerd over de juiste beperkt casco verzekering voor jouw auto.

WA plus verzekering afsluiten

Een WA beperkt casco autoverzekering afsluiten kan bij elke verzekeraar. De premies verschillen soms aanzienlijk per verzekeraar. Er kunnen wat verschillen zitten in de definitie die verzekeraars hanteren voor hun beperkt casco autoverzekering, maar in grote lijnen komen de dekkingen overeen. In de polisvoorwaarden van de autoverzekeraar wordt vermeld wat er precies gedekt is met een beperkt casco autoverzekering. Het is aan te raden om de polisvoorwaarden te raadplegen vanwege de verschillen in de dekkingen. Het is verstandig om de verschillende voorwaarden door te nemen voordat je een beperkt casco verzekering afsluit. Een WA plus autoverzekering afsluiten kan onder andere bij de volgende autoverzekeraars:

 1. FBTO
 2. Univé
 3. Centraal Beheer Achmea
 4. InShared
 5. a.s.r. ik kies zelf
 6. ABN AMRO
 7. OHRA
 8. Nationale Nederlanden
 9. Verzekeruzelf
 10. AEGON