WA plus autoverzekering

Elke autobezitter moet een autoverzekering hebben. Hierbij is de WA verzekering de minimaal verplichte verzekering. De dekking vanuit de WA verzekering is een beperkte dekking. Wanneer je een uitgebreidere dekking wilt die ook schade dekt aan de eigen auto dan kan je kiezen voor de WA beperkt casco variant (ook wel WA plus autoverzekering) of de allrisk variant. We gaan op deze pagina in op de beperkt casco variant (WA plus).

WA beperkt casco verzekering betekenis

De WA beperkt casco (ook wel WA plus genoemd) staat voor dekking voor wettelijke aansprakelijkheid plus aanvullende dekking voor de casco van de eigen auto. Er staat beperkt casco omdat niet alle risico’s die schade aan de eigen auto kunnen veroorzaken zijn gedekt. Alleen bepaalde soorten oorzaken van schades aan de eigen auto worden vergoed. Gedacht kan worden aan schade door aanrijding met dieren, stormschade, hagelschade, diefstal, joyriding en brand. De WA beperkt casco verzekering is minder uitgebreid dan de allrisk verzekering. Schade aan de eigen auto door eigen schuld is niet gedekt onder de WA beperkt casco autoverzekering.

Op zoek naar een WA+ autoverzekering? Begin direct met vergelijken

Verschillende namen WA beperkt casco verzekering

Voor de WA beperkt casco verzekering worden verschillende namen gehanteerd door diverse verzekeraars. De verschillende benamingen kunnen verwarrend overkomen. Onderstaande benamingen zijn allemaal vormen van WA beperkt casco:

 • WA plus
 • WA+
 • WA Extra
 • WA-plus verzekering
 • WA+ beperkt casco
 • Beperkt Casco verzekering
 • WA+ Casco beperkt
 • WA+ Beperkte Cascodekking
 • Gedeeltelijk casco
 • Casco beperkt
 • WA mini casco verzekering

WA beperkt casco autoverzekering verplicht?

Elke autobezitter in Nederland moet tenminste een WA verzekering afsluiten. De beperkt casco variant is niet verplicht. De beperkt casco verzekering is aan te raden wanneer je aanvullende risico’s op schade wilt afdekken zoals diefstal of schade door storm.

Wat houdt de WA beperkt casco precies in?

Het kan voorkomen dat je een schade met de auto veroorzaakt. De beperkt casco variant vergoedt schade aan derden maar ook schade aan de eigen auto (door diefstal, brand, aanrijding dieren, storm, hagel en ruitschade). Het wordt beperkt genoemd omdat niet alle risico’s op schade worden gedekt met deze verzekering. Beperkt casco is een uitbereiding op de standaard WA verzekering. Lees meer over wat is het verschil tussen WA en WA beperkt casco?

Wat dekt de WA beperkt casco verzekering?

Met de WA beperkt casco verzekering heb je een uitgebreidere dekking dan alleen de WA verzekering. Schade aan anderen is gedekt en meer soorten schades. De WA beperkt casco verzekering is minder uitgebreid dan de allrisk autoverzekering (ook wel WA volledig casco). Zie in onderstaande tabel overzichtelijk de verschillen tussen alle diverse dekkingen.

Schade oorzaak

WA verzekering

WA  beperkt casco

Allrisk

Schade aan derden/tweezijdige schade

X

X

X

Brand, explosie, blikseminslag en storm

 

X

X

Diefstal

 

X

X

Ruitschade

 

X

X

Botsingen met dieren

 

X

X

Storm en ander natuurgeweld

 

X

X

Aanrijdingen, slippen en te water raken

  

X

Vandalisme

  

X

Voorbeelden van schades die worden gedekt onder de WA beperkt casco verzekering

Een aantal voorbeelden van schades die worden gedekt vanuit de WA beperkt casco verzekering:

Voorbeelden schade aan derden

 • Voorganger remt plotseling en heeft bumperschade doordat je achterop rijdt. In de regel is de achterliggende bestuurder aansprakelijk. De schade van de voorganger wordt vergoedt uit jouw WA beperkt casco verzekering;
 • Tijdens het parkeren raak je een spiegel van een stilstaande auto. De schade veroorzaakt door jouw onhandige parkeermanoeuvres is gedekt vanuit de WA verzekering;
 • Bij een kruising komt iemand die voorrang heeft van rechts. Jij ziet deze persoon niet en hij rijdt tegen jouw auto aan. In dit voorbeeld had je voorrang moeten verlenen. De aansprakelijkheid ligt bij jou. De schade aan de auto van rechts wordt vergoed vanuit de WA dekking.

Voorbeelden schade aan eigen auto

 • De auto is gestolen terwijl deze goed afgesloten was en alle sleutels kunnen overhandigd worden. De schade van de diefstal wordt vergoedt vanuit de WA beperkt casco dekking;
 • De auto heeft schade opgelopen door een omvallende boom vanwege een hevige storm. Vanaf bepaalde windkrachten wordt de schade door storm vergoedt vanuit de WA beperkt casco verzekering;
 • Er heeft kortsluiting in de auto plaatsgevonden waardoor deze in de brand is gevlogen. De schade wordt vergoedt vanuit de WA beperkt casco verzekering;
 • Tijdens het autorijden rent er een hert de weg op. Na aanrijding met het hert is flinke blikschade ontstaan. Deze schade wordt gedekt vanuit de WA+ dekking;

Voorbeelden van schade die niet wordt gedekt onder de WA beperkt casco autoverzekering

 • Tijdens het autorijden slipt u en raakt uw auto te water. Gelukkig kunt u op tijd ontsnappen. De auto is total loss. Deze schade wordt niet gedekt vanuit de WA beperkt casco verzekering;
 • Een kwajongen slaat spiegels van auto’s in de straat. De jongen wordt niet gepakt. De schade is veroorzaakt door vandalisme. Deze vorm van schade wordt niet gedekt vanuit de beperkt casco dekking;
 • U maakt een verkeerde inschattingsfout waardoor u tijdens het parkeren schade maakt aan een andere auto en uw eigen auto. De schade aan uw eigen auto is niet gedekt vanuit de WA+ verzekering.

Schadevrije jaren en WA beperkt casco dekking

Bij elke schade die wordt geclaimd op de verzekering verliest de verzekerde vijf schadevrije jaren. De grootte van het schadebedrag maakt daarbij niets uit. Doordat de verzekerde daalt in het aantal schadevrije jaren daalt de verzekerde ook in de kortingsladder. De daling op de bonus-malus ladder zorgt voor een lager kortingspercentage en een hogere premie. De stijging aan premie kan enorm zijn over de jaren. Als de schade klein is dan is het aan te raden om de schade niet te verhalen op de verzekering, maar zelf te betalen. Schades tot €1.000 zijn vaak economisch gezien beter om uit de eigen portemonnee te betalen. Lees meer over schade claimen of zelf betalen.

Wanneer kiezen voor WA beperkt casco?

De keuze voor een WA+ verzekering hangt af van het soort auto, de financiele situatie van de verzekerde en de afhankelijkheid van de auto. Over het algemeen is het slim om te kiezen voor een WA beperkt casco verzekering wanneer:

 • De auto een hoge dagwaarde heeft;
 • De auto tussen 4-8 jaar oud is;
 • Niet genoeg financiële middelen zijn om een schade te repareren en zelf te betalen;
 • Hoge afhankelijkheid van de auto.

Eigen risico WA plus autoverzekering

Bij de WA plus variant is er vaak sprake van een eigen risico bij schades. Dit geldt alleen voor schades aan de eigen auto. Voor schade veroorzaakt door de eigen auto aan anderen (gedekt onder de standaard WA) geldt er geen eigen risico. Voor schade aan de eigen auto, zoals bijvoorbeeld ruitschade geldt onder de WA plus in veel gevallen wel een eigen risico. De hoogte kan ook nog eens verschillen wanneer er gekozen wordt voor een eigen schadehersteller dan wanneer er gekozen wordt voor de gewenste schadehersteller van de verzekeraar zelf. Lees meer over eigen risico en autoverzekering. Er zijn ook autoverzekeringen waarbij er geen eigen risico geldt. Ook niet voor schades die vallen onder de WA plus dekking. Lees meer over autoverzekering zonder eigen risico.

Hoe duur is een WA+ verzekering?

Een WA beperkt casco verzekering is vaak duurder dan een WA verzekering. In sommige gevallen kan het zijn dat de verzekeraar stunt met de premie en dat de WA+ goedkoper is.  De premie is niet voor iedereen hetzelfde. De premie wordt berekend afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type auto, leeftijd en dagwaarde van de auto, eigen risico, leeftijd verzekerde bestuurder, schadevrije jaren en nog meer. Een belangrijke factor voor de premie is ook de plaats waar men woont. De postcode heeft een grote invloed op de premie van de autoverzekering. Lees meer waarom de autoverzekering verschilt per postcode.

WA beperkt casco verzekering vergelijken

Om snel inzicht te krijgen in hoe hoog de premie is voor de WA beperkt casco dekking dan is vergelijken de beste optie. Opties om te vergelijken zijn er genoeg. Hier kan je de autoverzekering vergelijken. Het is ook mogelijk om te kijken bij Independer. Het wordt aangeraden om bij verschillende vergelijksites te kijken voor de beste premie. Het is in sommige gevallen ook raadzaam, wanneer u een autoverzekeraar op het oog heeft, om nog een premieberekening te maken bij de betreffende verzekeraar zelf. Op deze manier ben je het best geïnformeerd over de juiste beperkt casco verzekering voor jouw auto.

WA plus verzekering afsluiten

Een WA beperkt casco autoverzekering afsluiten kan bij elke verzekeraar. De premies kunnen aanzienlijk verschillen per verzekeraar. Er kunnen wat verschillen zitten per verzekeraar in de definitie die zij hanteren voor hun beperkt casco autoverzekering, maar in grote lijnen komen de dekkingen overeen. In de polisvoorwaarden van de autoverzekeraar wordt vermeld wat er precies wordt gedekt met een beperk casco autoverzekering. Het is aan te raden om dit te raadplegen vanwege de verschillen in de dekkingen. Het is verstandig om de verschillende voorwaarden door te nemen voordat je een beperkt casco verzekering afsluit. Een WA plus autoverzekering afsluiten kan onder andere bij de volgende autoverzekeraars:

 1. FBTO
 2. Univé
 3. Centraal Beheer Achmea
 4. InShared
 5. Ditzo
 6. HEMA
 7. ABN AMRO
 8. OHRA
 9. Nationale Nederlanden
 10. Verzekeruzelf
 11. AEGON