CIS registratie

Een CIS registratie is een registratie van een melding in het Centraal Informatie Systeem. Dit informatie systeem is een database die verzekeraars gebruiken voor diverse doeleinden.

Wat is het CIS?

Stichting Centraal Informatie Systeem (het CIS) is een stichting voor verzekeringsmaatschappijen (waaronder autoverzekeringsmaatschappijen) die in Nederland actief zijn. Deze Stichting beheert gegevens over bijvoorbeeld consumenten die van belang zijn voor verzekeraars. Het CIS kan onder voorwaarden de gegevens beschikbaar stellen aan de verzekeraars of aan politie en justitie. Het CIS biedt ook de mogelijkheid dat consumenten inzake kunnen krijgen in hun persoonsgegevens welke beheert worden door het CIS.

Verzekeraars kunnen meldingen doen in de CIS databank. Naast verzekeraars kunnen ook meldingen gedaan worden door het Verbond van Verzekeraars, de RDW (namens het Openbaar Ministerie) en de Stichting Waarborgfonds Motorijtuigen.

Wat voor meldingen kunnen gedaan worden in het CIS?

Bij het CIS worden diverse meldingen gedaan door verzekeraars of andere betrokken partijen. Dit kunnen claimmeldingen, waarborgfondsmeldingen, vertrouwelijke mededelingen, ontzeggingen van de rijbevoegdheid of een melding in het extern verwijzingsregister.

1 | Claimmeldingen

Alle claims die bij verzekeraars worden gedaan worden geregistreerd in de CIS databank. Het maakt niet uit wie schuld heeft aan de schade. Het gaat alleen om het feit dat iemand beroep heeft gedaan op zijn of haar verzekering. Van iedere claim worden alleen feitelijke gegevens en persoonsgegevens van de betrokkenen vastgelegd.

2 | Waarborgfondsmeldingen

Wanneer er een onverzekerde auto, motor of bromfiets is betrokken bij een aanrijding dan worden de gegevens van de kentekenhouder, bezitter en bestuurder van dat specifieke voertuig in de CIS database opgenomen.

3 | Vertrouwelijke mededelingen

In sommige gevallen kan de verzekeraar de polis van de verzekering zelf beëindigen. Dit moet wel conform de polisvoorwaarden zijn. Als een verzekerde bijvoorbeeld zijn verplichtingen niet nakomt dan kan de verzekeraar besluiten de verzekering te eindigen. Een dergelijke opzegging wordt ook wel royement genoemd. Wanneer bijvoorbeeld de verzekering wordt opgezegd omdat u als verzekerde niet heeft betaald dan krijgt u een registratie in de CIS databank. Het zelf opzeggen van een autoverzekering als verzekerde zorgt niet voor een vertrouwelijke mededeling registratie in het CIS.

4 | Ontzegging van de rijbevoegdheid

Verzekeraars hebben er belang bij om te weten of u een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Het Openbaar Ministerie geeft de gegevens door aan het CIS inzake de rijontzeggingen. Als u door de rechter of door het OM bent veroordeeld door een rijontzegging dan wordt deze via de RDW in opdracht van het OM geregistreerd in de database van het CIS. In beroep gaan tegen deze CIS registratie kan alleen via het Openbaar Ministerie van de rechtbank waarvan u de rijontzegging heeft gekregen.

5 | Registratie in het Extern Verwijzings Register (EVR)

Wanneer u verzekeringsfraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd fraude te plegen dan wordt u opgenomen in het extern verwijzingsregister. Met deze registratie in het CIS is het haast onmogelijk om een nieuwe verzekering elders af te sluiten.

Ook wanneer u bewust verkeerde gegevens opgeeft bij het aanvragen van een verzekering dan kunt u een registratie in het extern verwijzingsregister krijgen. Als de verzekeraar bijvoorbeeld aan u vraagt of u ooit bent geweigerd voor een verzekering dan moet u dit eerlijk antwoorden. Doe u dat niet en komt de verzekeraar daar achter, dan kan dit in sommige gevallen leiden tot een registratie in het CIS. Niet elke verzekeraar doet deze melding omdat in sommige gevallen u misschien per abuis verkeerde gegevens heeft verstrekt. Verzekeraars ontdekken steeds meer fraudes.

Hoe lang blijft een CIS registratie staan?

Wanneer vervalt een CIS registratie? Dit hangt af van het type melding. Hieronder ziet u hoe lang het duurt voordat een melding uit CIS wordt verwijderd.

Soort meldingCIS registratie vervalt na
Claimmelding5 jaar
Opzegging verzekering (zelf opgezegd)5 jaar
Ontzegging rijbevoegdheid5 jaar (geteld vanaf laatste dag geldigheid ontzegging)
Vertrouwelijke mededeling – niet nakomen contractuele verplichting5 jaar
Vertrouwelijke mededeling – niet nakomen van de financiële contractuele verplichting3 jaar
Registratie in Extern verwijzingsregister (fraude)8 jaar

Kan ik geweigerd worden met een CIS registratie?

Ja u kunt geweigerd worden met een CIS registratie. Verzekeraars hebben geen acceptatieplicht. Deze acceptatieplicht is alleen van toepassing bij de zorgverzekering. Voor alle overige verzekeringen mogen verzekeraars u als klant weigeren. Bij het aanvragen van de autoverzekering krijgt u een aantal acceptatievragen. Bij het acceptatieproces zal de verzekeraar doorgaans het CIS raadplegen op uw gegevens. Als u een CIS registratie heeft dan is er een kans dat de verzekeraar u weigert voor de verzekering. Dit is toegestaan. De verzekeraar zal altijd kijken naar de specifieke situatie of u geaccepteerd wordt met een CIS registratie of niet. Iedere verzekeraar heeft zijn eigen acceptatiebeleid. Een registratie in het CIS an sich mag geen reden voor weigering zijn. De weigering moet passen in het acceptatiebeleid van de verzekeraar. Vraag bij een weigering altijd om opheldering van de verzekeraar.

CIS registratie inzien

Het is mogelijk als consument uw gegevens en registraties in te zien. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar het CIS (info[@]stichtingcis.nl) met een ingevuld formulier en kopie legitimatie. U kunt het formulier vinden op deze pagina: inzageformulier CIS.

CIS registratie laten aanpassen

Als u van mening bent dat de gegevens in het CIS niet kloppen dan kunt u een verzoek doen voor het aanpassen van de verkeerde registratie. U kunt het formulier aanpassen verkeerde registratie opsturen naar het CIS. U moet aangeven welke gegevens niet kloppen en waarom dat zo is. Het CIS legt het wijzigingsverzoek voor aan de verzekeraar. Deze zal vervolgens aangeven of de correctie moet worden doorgevoerd. Als de verzekeraar niet akkoord gaat met het correctieverzoek dan kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (het Kifid). Zie ook Kifid. Het is ook mogelijk om de zaak voor te leggen aan de rechter.

Ik wordt nergens aangenomen bij de verzekering en nu?

In dat geval is het mogelijk om u te wenden richting een verzekeraar die iedereen accepteert. De Vereende accepteert bijna altijd. De premie ligt bij deze speciale verzekeraar ook een stuk hoger. Het is mogelijk om een aantal jaren bij deze verzekeraar te verzekeren totdat de CIS registratie mogelijk opgeheven is.

Gerelateerde artikelen