CIS (Stichting Centraal Informatie Systeem)

Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) is een stichting van en voor verschillende verzekeraars. Het CIS helpt verzekeraars bij klant acceptatie en claimtrajecten. Verzekeraars kunnen bij een aanvraag van een nieuwe klant een controle bij de databank van het CIS doen. Hierin kunnen verzekeraars zien of de persoon die een verzekering aanvraagt een wanbetaler is of buitensporig veel schades heeft geclaimd in het verleden.

U kunt bij het CIS uw gegevens opvragen conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Als u wilt weten wat er opgenomen is in het CIS over u als persoon dan kunt u een verzoek doen op de volgende pagina: inzageverzoek CIS

Wat is een CIS registratie?

Bij het CIS worden gegevens bewaard over u en uw verzekeringen. als u een nieuwe autoverzekering aanvraagt of een schadeclaim indient dan kan de autoverzekeraar bij Stichting CIS uw gegevens opvragen.

Wanneer wordt u geregistreerd in CIS?

U wordt in CIS opgenomen bij de volgende gevallen:

  • Schademeldingen: ongeacht of u schuld heeft of niet. Alle schademeldingen worden bijgehouden in het CIS register.
  • Met onverzekerde auto betrokken geweest bij aanrijding. In dit geval neemt het CIS de gegevens van de kentekenhouder, de eigenaar en de bestuurder van de auto op.
  • Wanneer de autoverzekeraar de autoverzekering heeft opgezegd. Dit kan het geval zijn wanneer u de premie niet heeft betaalt of niet meewerkt bij het afhandelen van schade. 
  • Ontzegging rijbevoegdheid. Als de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid oplegt dan mag u niet meer rijden. CIS ontvangt deze informatie van de overheid.
  • Speciale meldingen, zoals fraude of oplichting. Dit is het geval wanneer u ook ooit bij een verzekeringsaanvraag niet eerlijk bent geweest over uw verzekeringsverleden of strafrechtelijk verleden. Als u een nieuwe verzekering aanvraagt kunnen er u dit soort vragen worden gesteld. Als u liegt en de verzekeraar komt hierachter dan krijgt u dus ook een registratie in CIS.

Hoe lang blijft u geregistreerd in CIS?

Dit hangt af van de aard van de registratie. Een speciale melding (fraude) blijft maximaal 8 jaren geregistreerd. In alle andere gevallen wordt de melding automatisch na maximaal 5 jaren verwijderd. Bij een registratie door de ontzegging van de rijbevoegdheid gaat de eerste dag van de vijf jaar pas in na de laatste dag van het verlopen van de rijontzegging.

Registratie CIS verwijderen

U kunt een verzoek doen bij degene die u heeft geregistreerd om de registratie te verwijderen. Veelal is dit uw huidige of oude verzekeraar. 

CIS registratie opvragen

U kunt zelf nagaan of u geregistreerd staat bij CIS door een verzoek te doen. Dit kan op de website van Stichting CIS.

Op zoek naar een autoverzekering? Begin met autoverzekering vergelijken.