Extern Verwijzingsregister (EVR)

Als je verzekeringsfraude pleegt of probeert fraude te plegen dan word je opgenomen in het extern verwijzingsregister (ook wel incidenten register genoemd). Dit is een register wat wordt beheerd door het CIS. Met deze registratie is het haast onmogelijk om een nieuwe verzekering af te sluiten.

Verkeerde gegevens opgeven is ook fraude

Als je bij het aanvragen van een verzekering bewust verkeerde gegevens opgeeft dan kan je een registratie in het extern verwijzingsregister krijgen. Voorbeelden zijn het niet eerlijk aangeven dat je ooit geweigerd bent voor een verzekering of de onjuiste regelmatige bestuurder opgeven. Als de verzekeraar in een later stadium erachter komt dat je niet eerlijk bent geweest dan heeft dit gevolgen voor je dekking (lees: je bent niet gedekt) en kan dit leiden tot een registratie. Het hoeft niet altijd te leiden tot een melding. Je kan in sommige gevallen per abuis verkeerde gegevens verstrekt hebben. Je moet dit dan wel kunnen aantonen.

Wat is een EVR registratie?

Verzekeraars kunnen je registreren in het extern verwijzingsregister. Personen die worden verdacht van (een poging tot) fraude worden door verzekeraars opgenomen in het EVR. Redenen voor opname kunnen zijn: identiteitsfraude, witwassen of valsheid in geschrifte. De registratie is bedoeld om andere verzekeraars de mogelijkheid te bieden om jouw verleden na te gaan. Ze kunnen met de registratie nagaan of jij in aanraking bent gekomen of onderdeel bent geweest van fraudezaken. Als je een verzekering aanvraagt zal de autoverzekeraar jouw naam en geboortedatum controleren om te kijken of je een EVR registratie hebt.

De EVR registratie is een van de vormen van een CIS registratie. Een CIS registratie kunnen ook andere soorten dan EVR registratie zijn. Lees hier meer over de CIS registratie.

Wanneer kom je in het EVR register?

Als de verzekeraar iemand wilt registreren dan moet er aan een aantal criteria worden voldaan. Deze staan opgenomen in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. De verzekeraar moet het proportionaliteitsbeginsel in acht nemen. Hierbij beoordeelt de verzekeraar of het eerlijk is om de gegevens van de betrokkene op te nemen in het extern verwijzingsregister. Hierbij wordt gekeken of het belang van een waarschuwing aan de verzekeraars voorgaat ten opzichte van het belang van de betrokkene. Degene die geregistreerd wordt gaat hiervan negatieve gevolgen ondervinden. Het is namelijk voor deze persoon bijna onmogelijk om met een EVR registratie een verzekering af te sluiten.

Hoe lang duurt een EVR registratie?

De duur van de registratie hangt af van de ernst van het feit. Een registratie in het extern verwijzingsregister duurt maximaal 8 jaren. De registratietermijn hoor je van de instelling die jouw heeft geregistreerd.

Hoe weet ik of ik een EVR registratie heb?

Je kan een inzage verzoek doen bij stichting CIS. Als je wilt weten wat de reden is van de registratie dan zal je naar de instelling moeten gaan die jou heeft geregistreerd.

Hoe kom ik van een EVR registratie af?

In principe kom je van de EVR registratie af als de registratietermijn is verlopen. Deze is maximaal 8 jaar. Wil je eerder van de registratie in het incidentenregister af? Dan kan je denken aan een aantal opties.

Minnelijke regeling

Minnelijke regeling sluiten, door middel van een (concept) dagvaarding of een klachtenbrief. Als je een goed verhaal hebt gaat de verzekeraar mogelijk akkoord met de verwijdering van de registratie.

Procedure starten via het Kifid

Het staat iedereen vrij om een klachtenprocedure te starten via het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Hier zit een kleine bijdrage aan kosten bij. Als het Kifid tot een bindend oordeel komt dan moet de verzekeraar de EVR registratie verwijderen

Advocaat inschakelen en een kort geding procedure of bodemprocedure starten

Mochten de overige opties niet werken dan kan je altijd een advocaat inschakelen. Deze kan je adviseren om mogelijk een kort geding te starten of een bodemprocedure. Afhankelijk van de casus kan de rechter ervoor zorgen dat jouw EVR registratie moet worden verwijderd.

Wie zijn er aangesloten op het EVR?

In principe zijn verzekeraars aangesloten op het EVR, maar ook andere financiële instellingen zoals banken.