Geweigerd voor de autoverzekering

Het is mogelijk dat u bij de aanvraag van een nieuwe autoverzekering terecht of onterecht geweigerd kan worden vanwege uw leeftijd of uw claimgedrag uit het verleden. De autoverzekeraar mag u ook weigeren wanneer u de premie niet op tijd betaalt. Als u eenmaal geweigerd bent dan is het lastig om een nieuwe autoverzekering af te sluiten.

Mag u überhaupt geweigerd worden?

Het antwoord is ja. De verzekeraar hoeft u niet te accepteren als klant voor de autoverzekering. Als een verzekeraar vindt dat u teveel geclaimd heeft in het verleden dan kan dit een reden zijn om u te weigeren. Als de verzekeraar u te oud of te jong vindt dan kan dit ook een reden zijn voor weigering.

Als de verzekeraar u afwijst dan moeten zij dit goed kunnen onderbouwen. Dit staat vermeld in de algemene gedragscode van het Verbond van Verzekeraars waar alle autoverzekeraars staan aangesloten. Een afwijzing moet in schriftelijke en begrijpelijke bewoordingen worden gemotiveerd.

Uw schadeverleden wordt gebruikt bij de beoordeling van uw aanvraag

De verzekeraars gebruiken Roy data en het Centraal Informatie Systeem (CIS) om uw aanvraag te beoordelen. Uw schadeverleden staat geregistreerd in deze systemen. In het CIS staan schadeclaims die u heeft gedaan in het verleden (met uitzondering van de zorgverzekering en rechtsbijstandverzekering). Als u ooit heeft gefraudeerd dan staan deze tot maximaal 8 jaar in CIS geregistreerd en schadeclaims 5 jaar.

Gegevens uit CIS inzien

U kunt uw gegevens inzien bij het CIS. U doet hiervoor een inzageverzoek bij Stichting CIS. Als de gegevens niet kloppen dan kunt u verzoeken tot een correctieverzoek.

Waar mag de verzekeraar niet op discrimineren?

Zoals u hiervoor heeft gelezen mag de verzekeraar u weigeren op basis van leeftijd. De verzekeraar mag u niet weigeren op grond van geslacht, ras en nationaliteit.

Stopzetten van de autoverzekering door de verzekeraar na veel claims

Als u veelt claimt op uw autoverzekering dan straft de autoverzekeraar u met en hogere premie. De verzekeraar kan ook verder gaan door uw dekking in te perken of het opzeggen van uw polis (royement). De verzekeraar mag alleen opzeggen als dit vermeld staat in de voorwaarden van de autoverzekering. Na welk aantal en soort schades de autoverzekering mag worden stopgezet verschilt per verzekeraar.

Overstappen naar een andere verzekeraar na veel claims

Als u wilt overstappen naar een andere verzekeraar dan kan dit aardig lastig worden. Meeste verzekeraars zullen u niet meer accepteren. U kunt wel terecht bij een verzekeraar die risicovolle groepen voor de autoverzekering behandeld, namelijk de Vereende .

Premie autoverzekering niet betaald

Als u de autoverzekering niet op tijd betaald dan kan dit leiden tot opzegging van de autoverzekering (royement). Als de premieachterstand te lang duurt dan schorsen de verzekeraars de dekking. Op dat moment bent u niet meer verzekerd. Wanneer u alle achterstallige betalingen alsnog voldoet dan wordt de schorsing autoverzekering opgeheven. De dekking van de tussenliggende periode wordt niet hersteld. Als u te lang niet betaald wordt de verzekering uiteindelijk opgezegd, ook wel geroyeerd. Wanneer u geroyeerd wordt dan wordt dat eveneens geregistreerd in het CIS en is het moeilijk voor u om in de toekomst nog een verzekering af te sluiten. Als de verzekeraar u vraagt of u ooit geroyeerd bent en u zegt van niet terwijl het wel zo is. Dan komt de verzekeraar daar achter via het CIS en wordt u als fraudeur aangemerkt.

Schorsen autoverzekering door verzekeraar

Als de autoverzekeraar u wilt schorsen dan moet deze eerst een aanmaning sturen. In deze aanmaning moet de wettelijke betalingstermijn van 14 dagen worden opgenomen en wat de consequenties zijn van te laat of niet betalen.

Oneens met schorsing of opzegging

Als u het oneens bent met de verzekeraar dan kunt u uw geschil of klacht neerleggen bij het Kifid.

Gerelateerde artikelen lees verder