Hoe werkt een schade-expert bij autoschade?

De rol van een schade-expert

Een schade-expert bij autoschade is een professional die een cruciale rol speelt in het proces van het beoordelen en vaststellen van schade aan voertuigen na een ongeval. Deze experts worden vaak ingeschakeld door verzekeringsmaatschappijen om de omvang van de schade te bepalen en de financiële waarde van de benodigde reparaties of vergoedingen vast te stellen. Wat is nu de exacte taak van deze expert en wat kan je doen als je het niet eens bent met de bevindingen van deze deskundige.

De schade-expert voert voor de verzekeraar een onafhankelijk onderzoek uit naar de omvang van de geleden schade. Hij brengt hiervoor een rapport uit aan de verzekeraar. Als je het niet eens bent met de omvang van het geschatte schadebedrag dan kan je meestal een contra-expert inschakelen. Als de contra-expert en de eerste expert er niet uitkomen dan wordt meestal een derde expert ingeschakeld die een definitief oordeel geeft.

De deskundigheid van de expert

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat een schade-expert uitgebreide kennis heeft van voertuigen, hun technische specificaties, en hoe ze worden gerepareerd. Dit omvat inzicht in mechanische, elektrische en carrosserieonderdelen, evenals kennis van de nieuwste technologieën en materialen die worden gebruikt in de autoproductie. Dit stelt de expert in staat om schade op te sporen die voor een ongetraind oog mogelijk niet direct zichtbaar is. De experts zijn meestal ingeschreven in het NIVRE register.

Hoe verloopt het schade-expert proces

Na een ongeval gaat de auto meestal naar een schadehersteller. Een verzekeraar stuurt dan een expert om de schade vast te stellen. De expert krijgt vaak meerdere opdrachten van de autoverzekeraar. Zo kan hij onderzoeken hoe de schade is ontstaan, moet hij bepalen of de schade nog te repareren is, wat het schadebedrag is en het verder begeleiden van het schadetraject. De expert doet een visuele inspectie, technische analyse, beoordeling van de technische staat, maakt een schatting van de schade en beoordeelt de restwaarde. Daarna brengt de expert een rapport uit aan de verzekeraar. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de opdrachtgever (verzekeraar). De verzekeraar geeft aan jou door wat de schade-expert zijn bevindingen zijn.

Wie betaalt de kosten voor de schade-expert?

De verzekeraar betaalt in veel gevallen de kosten voor het inschakelen van de diensten van een schade-expert.

Expert inschakelen bij CB

 • Centraal Beheer vergoedt de kosten voor het vaststellen van hoogte van de schade van:
  • Eigen expert
  • Expert van verzekerde tot de kosten van eigen expert. Bij hogere kosten worden de extra kosten beoordeeld op redelijkheid.
  • Kosten van 3e expert.

Is de schade-expert wel onafhankelijk?

De expertise van de expert is in beginsel onafhankelijk. Je moet echter wel beseffen dat de expert wordt ingeschakeld door de verzekeraar. Hiermee wordt in ieder geval de schijn van partijdigheid gewerkt. De expert moet geen belang hebben bij de opdrachtgever, maar je moet waakzaam zijn of dit mogelijk wel het geval is. Onpartijdigheid is in sommige gevallen lastig. Om te checken of de expert een echt onafhankelijk oordeel heeft kan je contra-expertise inschakelen.

Niet eens met de bevindingen van de schade expert

Als je het niet eens bent met de expert dan heb je vaak de mogelijkheid om een contra-expert in te schakelen. Het hoeft niet zo te zijn dat de contra-expert het per definitie oneens is met de eerste expert.

Contra-expertise hoe werkt dat?

In de polisvoorwaarden van de verzekering is vaak opgenomen dat je een recht heb om een contra-expert in te schakelen. Dit is een soort second-opinion die het werk van de eerste schade-expert controleert. Hij of zij kan ook de schade zelf beoordelen. Het verschilt per verzekeraar of je zelf de kosten van deze ingeschakelde expert moet betalen of dat de verzekeraar dit vergoedt. Voordat je een contra-expert gaat inschakelen, ga even na bij je verzekeraar of je deze kosten vergoed krijgt.

Contra-expert en schade-expert van verzekeraar zijn het niet eens

Als er een patstelling ontstaat tussen de contra-expert en de schade-expert ingeschakeld door de verzekeraar, dan komt er een derde expert kijken en die bepaalt welke van de twee het juist heeft.

Wie betaalt de derde expert?

In veel gevallen komen de kosten van de derde expert voor rekening van de verzekeraar.

Economisch total loss naar oordeel van de schade-expert

Het kan voorkomen dat de reparatiekosten van de auto in verhouding tot de (dag)waarde van de auto te hoog uitvallen. In dat geval spreekt men van economisch total loss. In zo’n geval is een contra-expertise raadzaam.

Wie betaalt de conta-expert?

Verzekeraars vergoeden de kosten van een contra-expertise als ze ‘redelijk’ zijn. Op grond van artikel 7:959 Burgerlijk Wetboek zijn verzekeraars daartoe verplicht. Dit moet ook terug te vinden zijn in de polisvoorwaarden.

Contra-expert vergoed bij FBTO

 • Niet eens met de hoogte van de vergoeding?
 • Eigen expert inschakelen
 • FBTO betaalt de kosten van de eigen expert.
 • Rekent de eigen expert meer dan onze schade-expert? Dan bekijkt FBTO of de extra kosten redelijk zijn.
 • Extra kosten die niet redelijk zijn betaal je zelf.

Tips voor als je te maken hebt met een schade-expert

 1. Vraag het expertiserapport van de schade-expert van verzekeraar op. Vraag naar informatie als de dagwaarde, restwaarde en schatting van de kosten van reparatie. Mogelijk houdt de expert rekening met een te lage dagwaarde, waardoor de auto al sneller “economisch total loss” wordt verklaard.
 2. Onderteken geen verklaringen of formulieren waar je het inhoudelijk niet mee eens ben. Wordt je gedwongen om toch wel te tekenen, geef dan kenbaar dat je hebt getekend “onder protest”.
 3. Vraag de contra-expertise schriftelijk aan (per brief of via de e-mail).
 4. Bij een geschil kan je een klacht indienen bij het Kifid.
 5. De mogelijkheid voor contra-expertise geldt drie jaren, echter hoe sneller hoe beter. Stel het niet uit als je voelt dat er ergens iets niet goed zit.

Kiezen voor reparatie of geld

Ben jij niet aansprakelijk voor de geleden schade, maar een tegenpartij? Dan kan je er vaak voor kiezen of jij de getaxeerde schade in geld uitgekeerd wilt hebben of de auto laat repareren (bij een eigen gekozen hersteller). Laat je het in geld uitkeren dan moet je zelf de auto laten repareren en de rekening betalen. Misschien betreft het een kleine (visuele) schade en kan je veilig doorrijden. Als de schade je dan niet stoort dan kan je mogelijk beter kiezen voor een geldbedrag.