Hoeveel stijgt de premie na schade?

Als je een (eenzijdige) aanrijding met schade hebt veroorzaakt en je claimt deze schade op de autoverzekering dan heeft dit gevolgen voor de autoverzekeringspremie. Door de schade zak je namelijk in schadevrije jaren. De schadevrije jaren zijn van invloed op de hoogte van je premie. Echter hoeveel stijgt de premie na een schade of aanrijding?

Het antwoord op hoeveel de premie omhoog gaat na een aanrijding of schade is niet eenduidig te geven. Hoeveel de premie stijgt verschilt per verzekeraar. Iedere verzekeraar heeft namelijk zijn eigen bonus-malus kortingsladder. Daarnaast verschillen het aantal schadevrije jaren per verzekerde. Hoe meer schadevrije jaren je hebt hoe minder hoog de premiestijging is na een geclaimde schade of aanrijding. Premiestijgingen liggen tussen de 0-55%.

Hoeveel gaat premie omhoog na aanrijding

Als je een aanrijding hebt gehad (eigen schuld) en deze schade wordt geclaimd dan zak je vijf schadevrije jaren. Door het zakken van schadevrije jaren zak je ook in no-claim korting. Hierdoor betaal je meer premie voor de autoverzekering in de toekomst. Hoeveel premie je omhoog gaat hangt af van de volgende factoren:

 • Waar je verzekert bent (welke autoverzekeraar).
 • Hoeveel schadevrije jaren je nu hebt.
 • Of je een no-claim beschermer hebt bij je polis.

Het is niet eenduidig te zeggen hoeveel premie je omhoog gaat na een aanrijding. Doorgaans ligt de stijging gemiddeld tussen de 0-55%. Wij hebben verder voorbeeldberekeningen gemaakt aan de hand van de FBTO bonus malus tabel. Houdt er rekening mee dat elke autoverzekeraar zijn eigen bonus-malus tabel en kortingspercentages heeft.

Schadeclaim als gevolg van vandalisme heeft ook gevolgen voor je schadevrije jaren

Bij schade door vandalisme zak je bij meeste verzekeraars ook vijf schadevrije jaren ondanks dat dit een schade is die niet wordt veroorzaakt door eigen schuld. Wil je vandalisme claimen op de allrisk-polis? Vraag dan aan de verzekeraar of het bedrag van de schade opweegt tegen de premieverhoging na de claim.

FBTO autoverzekering

 • 40% korting met 0 schadevrije jaren
 • Hele jaar door aanvullende modules aan- en uitzetten
 • Zelfde no-claim voor tweede auto

Met veel schadevrije jaren is de premiestijging na schadeclaim minimaal

Als je veel schadevrije jaren hebt ( meer dan 15) en je claimt een schade, dan is de stijging van de autoverzekeringspremie minimaal. Dit komt omdat je met veel schadevrije jaren al op het maximale kortingspercentage zit. Als je vijf schadevrije jaren terug valt, en daarmee 5 tredes op de no-claim korting ladder, dan kan dit betekenen dat je nog steeds dezelfde korting behoudt. De stijging is dan 0%. Zie hieronder een voorbeeld:

Hierboven zie je de no-claim tabel (bonus-malus ladder) van FBTO. Stel je voor dat je 15 schadevrije jaren hebt. Met 15 schadevrije jaren zit je bij FBTO in trede 21 op de no-claim tabel. Bij deze trede hoort een korting van 75%. Als je nu een schade claimt zak je van 21 naar trede 16. Zoals in de tabel te zien is hoort bij trede 16 ook een kortingspercentage van 75%. Per saldo gaat de premie niet omhoog. Dit is niet het geval wanneer je weinig schadevrije jaren hebt.

Zoals je ziet heeft FBTO aantrekkelijke kortingspercentages. Wil je weten of FBTO een goede premie voor jou heeft? Bezoek dan eens de FBTO autoverzekering.

FBTO autoverzekering

 • 40% korting met 0 schadevrije jaren
 • Hele jaar door aanvullende modules aan- en uitzetten
 • Zelfde no-claim voor tweede auto

Weinig schadevrije jaren zorgt voor snellere stijging van de premie na schadeclaim

Nu nemen we het voorbeeld van iemand met 10 schadevrije jaren. Met 10 schadevrije jaren zit je bij FBTO in trede 16. Hier hoort een korting bij van 75%. Als je, terwijl je in deze trede zit, een schade claimt dan zak je bij deze verzekeraar naar trede 11. Bij trede 11 hoort een korting op de premie van 65%. Per saldo verlies je 10% korting. Je autoverzekering wordt duurder na de claim.

Tussen de 0 en 8 schadevrije jaren is de premiestijging na schadeclaim het hoogst

Het grootste probleem doet zich voor bij diegene die weinig tot geen schadevrije jaren hebben. Denk bijvoorbeeld aan jongeren en studenten. Deze rijden relatief gezien nog niet lang auto en kunnen niet veel schadevrije jaren opgebouwd hebben. Stel je voor dat je 3 schadevrije jaren hebt. Bij FBTO zit je met 3 schadevrije jaren in trede 9. Hierbij hoort 55% korting. Nu claim je een schade. Je zakt vijf schadevrije jaren (en vijf tredes). De nieuwe trede waarin je terecht komt is 4. Hier hoort een korting van 25% bij. Jouw premiestijging is maar liefst 30%. Ondertussen beland je ook in de “malus”. Dit zijn negatieve schadevrije jaren (namelijk 3-5 = -2, ook wel malusregistratie genoemd). Een malusregistratie kan problemen opleveren als je wilt overstappen naar een andere verzekeraar. De nieuwe verzekeraar gaat jou mogelijk niet accepteren als klant met negatieve schadevrije jaren.

Schadeclaim met 0 schadevrije jaren

Helemaal rampzalig is het wanneer je 0 schadevrije jaren hebt en je claimt een schade. In deze situatie ga je van 40% korting naar 15% toeslag. Dit betekent per saldo een premiestijging van 55%. Je autoverzekering wordt met meer dan de helft duurder. Het is lastig om met weinig of geen schadevrije jaren een goedkope autoverzekering te vinden. Wij hebben het uitgezocht, check: de goedkoopste autoverzekering zonder schadevrije jaren

Wat is de absolute premiestijging na aanrijding?

Het is moeilijk aan te geven wat de absolute (feitelijke bedrag in euro’s) premiestijging is na een schade. Dit komt omdat elke autoverzekering anders is en de tarieven per persoon verschillen. Een onderdeel wat impact heeft op de premie is de woonplaats van verzekerde. Een autoverzekering in Amsterdam is bijvoorbeeld duurder dan een autoverzekering in een dorp in Friesland. De verschillen kunnen zelfs per postcode aanwezig zijn. Als je woont in Amsterdam is de absolute premiestijging na een schadeclaim hoger dan in een dorp in Friesland. We illustreren dit met een voorbeeld.

 • Iemand woonachtig in Amsterdam met 5 schadevrije jaren betaalt al een flinke premie van € 80,- per maand. Dit is een premie met 65% korting erin verwerkt (trede 11 bij FBTO). Na schade krijgt deze persoon nog maar 40% korting. De premie stijgt hierdoor naar € 137,- per maand. De premie gaat met € 57,- per maand omhoog.
 • Iemand in een dorp in Friesland betaalt voor precies dezelfde verzekering (met dezelfde kenmerken) € 25,- per maand. De premie voor deze persoon stijgt ook met 40%. Het verschil in euro’s is kleiner want de nieuwe premie wordt € 43,- per maand. Absoluut gaat de premie voor deze persoon met € 18.- per maand omhoog. Dit is een stuk minder dan de verzekerde uit Amsterdam.

Centraal Beheer autoverzekering

 • 40% korting met 0 schadevrije jaren
 • 3 jaar aanschafprijs vergoed

Wanneer gaat de premiestijging na schade in?

De premiestijging gaat meestal in na de verlengdatum van de autoverzekering. Dit is ook meestal de datum waarop bepaald wordt of je een extra schadevrij jaar krijgt of niet.

Premiestijging voorkomen met een no-claim beschermer

De premiestijging kan flink zijn voor sommige verzekerden. Om dit ongemak het hoofd te bieden heeft de autoverzekeraar een aanvullende dekking in het leven geroepen. Dit is de no-claim beschermer. Voor een extra premie per maand voorkom je dat je zakt op de no-claim ladder (in tredes) en behoud je de korting na een schade. Het is vaak maar 1 keer per jaar mogelijk om beroep te doen op de beschermer. Ondanks dat je een beschermer hebt zak je wel vijf schadevrije jaren (deze worden separaat geregistreerd in Roy data). Dit betekent wanneer je overstapt van autoverzekeraar dat de nieuwe autoverzekeraar kijkt naar de lagere schadevrije jaren (na schadeclaim). Daarmee is het vaak niet verstandig om over te stappen als je ooit beroep hebt gedaan op de no-claim beschermer (want dan verlies je de korting die je bij de huidige verzekeraar krijgt). Op zoek naar een beschermer? Bekijk verschillende autoverzekeringen met no-claim beschermer.

Overzicht van verzekeraars met de hoogste no-claim kortingen

De verzekeraars hanteren veschillende bonus malus tabellen. Zie hieronder een overzicht van een aantal verzekeraars met hun hoogste no-claim kortingen:

VerzekeraarMaximale korting
OHRA82%
Inshared80%
Nationale Nederlanden80%
Univé80%
HEMA80%
FBTO75%
AEGON75%
a.s.r. ik kies zelf75%
Centraal Beheer75%

Op zoek naar een nieuwe autoverzekering? Bekijk eens door te vergelijken

Lees ook eens over de volgende gerelateerde onderwerpen