Hoeveel stijgt de premie na schade?

Als je een (al dan niet eenzijdige) aanrijding met schade hebt veroorzaakt en je claimt deze schade op de autoverzekering dan heeft dit gevolgen voor de autoverzekeringspremie. Door de schade zak je namelijk in schadevrije jaren. De schadevrije jaren zijn van invloed op de hoogte van je premie. Echter hoeveel stijgt je premie na een schade of aanrijding?

Het antwoord op hoeveel de premie omhoog gaat na een aanrijding of schade is niet eenduidig te geven. Hoeveel de premie stijgt verschilt per verzekeraar. Iedere verzekeraar heeft namelijk zijn eigen bonus-malus kortingsladder. Daarnaast verschillen de schadevrije jaren per verzekerde. Hoe meer schadevrije jaren je hebt hoe minder groot de premiestijging is na een geclaimde schade of aanrijding. Premiestijgingen liggen tussen de 0-55%.

Hoeveel gaat premie omhoog na aanrijding

Als je een aanrijding hebt gehad (eigen schuld) en deze schade wordt geclaimd dan zak je vijf schadevrije jaren. Door het zakken van schadevrije jaren zak je ook in no-claim korting. Hierdoor betaal je meer premie voor de autoverzekering in de toekomst. Hoeveel premie je omhoog gaat hangt af van de volgende factoren:

  • Waar je verzekert bent (welke autoverzekeraar)
  • Hoeveel schadevrije jaren je nu hebt
  • Of je een no-claim beschermer hebt bij je polis

Het is niet eenduidig te zeggen hoeveel premie je omhoog gaat na een aanrijding. Doorgaans ligt de stijging gemiddeld tussen de 0-55%. Wij hebben verder voorbeeldberekeningen gemaakt aan de hand van de FBTO bonus malus tabel. Houdt er rekening mee dat elke autoverzekeraar zijn eigen bonus-malus tabel en kortingspercentages heeft.

Bij veel schadevrije jaren is de premiestijging na schade minimaal

Als je veel schadevrije jaren hebt (+15) en je claimt een schade, dan is de stijging van de autoverzekeringspremie minimaal. Dit komt omdat je met veel schadevrije jaren al in de maximale kortingsrange zit. Als je vijf schadevrije jaren terug valt en daarmee 5 tredes op de no-claim korting ladder dan kan dit betekenen dat je nog steeds dezelfde korting behoudt. De stijging is dan 0%. Zie hieronder een voorbeeld:

Hierboven zie je de no-claim tabel (bonus-malus ladder) van FBTO. Stel je voor dat je 15 schadevrije jaren hebt. Met 15 schadevrije jaren zit je bij FBTO in trede 21 op de no-claim tabel. Bij deze trede hoort een korting van 75%. Als je nu een schade claimt zak je van 21 naar trede 16. Zoals in de tabel te zien is hoort bij trede 16 ook een kortingspercentage van 75%. Per saldo gaat de premie niet omhoog. Dit is anders wanneer je weinig schadevrije jaren hebt.

Zoals je ziet heeft FBTO aantrekkelijke kortingspercentages. Wil je weten of FBTO een goede premie voor jou heeft? Bezoek dan eens de FBTO autoverzekering.

Hoe minder schadevrije jaren voor de schade hoe hoger de stijging in premie na schade

Als we nu een ander voorbeeld nemen van iemand met 10 schadevrije jaren. Met 10 schadevrije jaren zit je bij FBTO in trede 16. Hier hoort een korting bij van 75%. Als je terwijl je in deze trede zit een schade claimt dan zak je bij deze verzekeraar naar trede 11. Bij trede 11 hoort een korting op de premie van 65%. Per saldo verlies je 10% korting.

Tussen de 0 en 8 schadevrije jaren is de premiestijging na schade het hoogst

Het grootste probleem doet zich voor bij diegene die weinig schadevrije jaren hebben. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de autoverzekering voor jongeren en studenten. Deze rijden relatief gezien nog niet lang auto en kunnen ook niet veel schadevrije jaren opgebouwd hebben. Stel je voor dat je 3 schadevrije jaren hebt. Bij FBTO zit je met 3 schadevrije jaren in trede 9. Hierbij hoort 55% korting. Nu claim je een schade. Je zakt vijf schadevrije jaren (en vijf tredes). De nieuwe trede waarin je terecht komt is 4. Hier hoort een korting van 25% bij. Ondertussen ben je ook in de malus beland, de zogeheten negatieve schadevrije jaren (namelijk 3-5 = -2, ook wel malusregistratie genoemd). Jouw premiestijging is maar liefst 30%.

Helemaal rampzalig is het wanneer je 0 schadevrije jaren hebt en claimt schade. Hier ga je namelijk van 40% korting naar -15% toeslag. Dit is per saldo een premiestijging van 55%.

Het is lastig om met weinig schadevrije jaren een goedkope autoverzekering te vinden. Wij hebben het uitgezocht check hier de goedkoopste autoverzekering zonder schadevrije jaren

Wat is de absolute premiestijging na aanrijding?

Het is moeilijk aan te geven wat de absolute premiestijging is na een schade. Dit komt omdat elke autoverzekering anders is. Een autoverzekering in Amsterdam is bijvoorbeeld veel duurder dan een autoverzekering in een dorp in Friesland. De verschillen kunnen zelfs per postcode aanwezig zijn. Een absolute premiestijging is in Amsterdam veel hoger dan in een dorp in Friesland.

  • Een voorbeeld is iemand in Amsterdam met 5 schadevrije jaren die al een flinke premie van €80,- per maand betaalt. Dit is een premie met 65% korting erin verwerkt (trede 11 bij FBTO). Na schade krijgt deze persoon nog maar 40% korting. De premie stijgt hierdoor naar €137,- per maand. Per saldo gaat de premie met €57,- per maand omhoog.
  • Iemand in een dorp in Friesland betaalt voor precies dezelfde verzekering (en dezelfde kenmerken) €25,- per maand. De premie voor deze persoon stijgt naar €43,- per maand. Absoluut gaat de premie voor deze persoon “maar” €18.- per maand omhoog.

Wanneer gaat de premiestijging na schade in?

De premiestijging gaat meestal in na de verlengdatum van de autoverzekering. Dit is ook meestal de datum waarop bepaald wordt of je een extra schadevrij jaar krijgt of niet.

Premiestijging voorkomen met no-claim beschermer

De premiestijging kan flink zijn voor sommige verzekerden. Om dit ongemak het hoofd te bieden heeft de autoverzekeraar een aanvullende dekking in het leven geroepen. Dit is de no-claim beschermer. Voor een extra premie per maand voorkom je dat je zakt in trede en behoud je de korting na een schade. Het is vaak maar 1 keer per jaar mogelijk om beroep te doen op de beschermer. Ondanks dat je een beschermer hebt zak je wel vijf schadevrije jaren (deze worden geregistreerd in Roy data). Dit betekent wanneer je overstapt van autoverzekeraar dat deze kijkt naar de lagere schadevrije jaren (na schade). Daarmee is het vaak niet verstandig om over te stappen als je beroep hebt gedaan op de no-claim beschermer (want dan verlies je de korting). Op zoek naar een beschermer? Bekijk verschillende autoverzekeringen met no-claim beschermer.

Op zoek naar een nieuwe autoverzekering? Bekijk eens door te vergelijken

Lees ook eens over de volgende gerelateerde onderwerpen