Is de autoverzekering direct geldig?

Bij de aankoop van een nieuwe of tweedehands auto moet direct een verzekering afgesloten worden. De verzekering moet ingaan op het moment dat het kenteken op de naam van de eigenaar staat. Het is dus zaak om bij de aankoop van een auto een verzekering op het oog te hebben. Als een verzekering wordt afgesloten voor de auto. Is de autoverzekering dan direct geldig na afsluiten?

Bij het afsluiten van de autoverzekering krijgt de verzekerde of direct een goedkeurde polis of een voorlopige dekking. In beide gevallen is de autoverzekering direct geldig. Bij een voorlopige dekking heeft de verzekeraar tijd nodig om bepaalde zaken uit te zoeken voordat een definitieve verzekering wordt afgegeven. Tijdens de voorlopige dekking kan de verzekeraar uw aanvraag afkeuren. Bij afkeuring moet u op zoek naar een andere verzekeraar.

Direct verzekeren na aankoop auto

De beste manier om snel een autoverzekering te regelen bij aankoop van de auto is om online een verzekering af te sluiten. Op deze manier kan je snel verzekerd naar huis rijden. In de meeste gevallen geeft de verzekeraar een voorlopige dekking of polis af. Dit is niet altijd het geval.

Ben je na het aanvragen van een verzekering direct verzekerd?

Nadat iemand een aanvraag doet voor een verzekering bij een verzekering betekent dit niet dat deze persoon direct verzekerd is. Je bent pas direct verzekerd als de verzekeraar een voorlopige dekking heeft afgegeven of de polis direct heeft geaccepteerd. De verzekeraar stuurt hier in de meeste gevallen een bevestigingsmail over. Daarnaast is de ingangsdatum van de verzekering is ook relevant. Als je een aanvraag doet die pas over twee weken in hoeft te gaan dan ben je niet direct verzekerd.

Wat is een voorlopige dekking?

Een voorlopige dekking is een dekking die tijdelijk van aard is. De verzekeraar geeft deze dekking af omdat er tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. Na een aantal dagen wordt de tijdelijke dekking omgezet in een definitieve polis. Met een voorlopige dekking kunt u gewoon autorijden en bent u verzekerd. De voorlopige dekking krijgt u meestal via de mail binnen (als bewijs).

Wanneer krijg je een voorlopige dekking?

Niet iedereen krijgt een voorlopige dekking per verzekeraar is het proces van accepteren van nieuwe klanten anders. Er zijn verzekeraars waar je als verzekerde direct weet of je geaccepteerd wordt of niet. Bij andere verzekeraars krijgt iedereen eerst een voorlopige dekking.
Aanvragers die negatieve schadevrije jaren hebben of een rijontzegging hebben gehad krijgen meestal geen voorlopige dekking. Dit komt omdat in zulke gevallen de verzekeraar sowieso een handmatige beoordeling doet t.a.v. de aanvrager. Het niet krijgen van een voorlopige dekking hoeft niet te betekenen dat u helemaal geen verzekering krijgt. U kunt ook na het niet krijgen van een voorlopige dekking alsnog een definitieve dekking krijgen. Autobezitters die last hebben van dit soort zaken, zoals negatieve schadevrije jaren moeten dus rekening houden met een langer proces van acceptatie. Het is dus voor die mensen vaak niet mogelijk om direct bij het kopen van een auto een verzekering af te sluiten met een tijdelijke dekking.

Op welke gronden kan de verzekeraar de autoverzekering weigeren?

De verzekeraar heeft niet zoals bij de zorgverzekering voor de autoverzekering een acceptatieplicht. Dit betekent dat de autoverzekeraar u niet hoeft aan te nemen als verzekerde. De verzekeraar weigert een aanvraag als deze teveel risico ziet in de aanvrager. Verzekeraars zien de volgende situaties als een verhoogd risico:

 • In het verleden veel schades heeft geclaimd in een korte periode;
 • De aanvrager heeft negatieve schadevrije jaren (malusregistratie);
 • De aanvrager heeft is in het verleden een wanbetaler geweest van de autoverzekeringpremie;
 • De aanvrager heeft een strafblad.;
 • De aanvrager heeft een keer een rijontzegging gehad;
 • De aanvrager heeft fraude gepleegd of misbruik gemaakt van een autoverzekering in het verleden;
 • De aanvrager heeft met een onverzekerde auto schade veroorzaakt in het verleden;
 • De auto is niet APK gekeurd.

Naast de risico’s voor de verzekeraar kan de autoverzekering ook afgewezen worden doordat er verkeerde gegevens zijn ingevuld bij de aanvraag of dat belangrijke punten niet zijn ingevuld bij de aanvraag.

Opgeven van verkeerde informatie bij de aanvraag

Het is belangrijk om de juiste informatie op te geven bij de aanvraag van een verzekering. U krijgt in de meeste gevallen een tijdelijke dekking voor definitieve acceptatie. Als blijkt dat u bij de aanvraag heeft gelogen dan kan de verzekeraar uw tijdelijke dekking intrekken. Deze intrekking kan zelfs met terugwerkende kracht. Doordat u verkeerde informatie heeft gegeven bent u nooit verzekerd geweest. Een aanrijding in de periode van de voorlopige dekking moet u dan uit eigen zak betalen. De verzekeraar zal de uitgekeerde schade op u verhalen. Een voorbeeld van verkeerde informatie doorgeven is het niet volledig doorgeven van uw schadeverleden (dus schades uit het verleden verzwijgen). Dergelijke acties zorgen er ook voor dat u op de zwarte lijst van autoverzekeraars terecht komt.

Waar kan je heen als je geweigerd wordt voor de autoverzekering?

Voor mensen die niet meer aan een verzekering kunnen komen doordat ze op een zwarte lijst staan is er een speciale verzekeraar. Dit is de verzekeraar de Vereende. De premie voor de autoverzekering bij Vereende is zeer hoog.

Hoe lang sta je op de zwarte lijst van autoverzekeraars?

Een zwarte lijst is een lijst van Stichting CIS. Deze houdt risicovolle consumenten bij voor autoverzekeraars. Wanneer iemand op de lijst staat is dit meestal voor de duur van 5 jaar. Na 5 jaar wordt de registratie automatisch verwijderd. De volgende redenen kunnen leiden tot registratie op de zwarte lijst:

 • Negatieve schadevrije jaren
 • Ontzegging rijbevoegdheid gekregen in het verleden
 • Afspraken met verzekeraar niet nagekomen, waaronder niet betalen van de premie;
 • Fraude of misbruik gepleegd t.a.v. de autoverzekering;
 • Met een onverzekerde auto schade gereden.

Een registratie met betrekking tot negatieve schadevrije jaren wordt eerder verwijderd dan na 5 jaar. Deze registratie kan na 15 maanden worden verwijderd.

Veranderen van autoverzekeraar is je autoverzekering direct geldig?

Het is mogelijk dat u wilt overstappen van verzekering. In sommige gevallen kan het zo zijn dat een nieuwe verzekeraar u weigert voor de autoverzekering. Een bestaande verzekeraar kan niet zomaar het contract met u opzeggen. Als u wilt overstappen is het verstandig om eerst een nieuwe verzekering te regelen en zodra de nieuwe verzekering is geaccepteerd de oude autoverzekering op te zeggen. In zulke gevallen heeft u tijdelijk een dubbele last, maar het is altijd beter dan wanneer u door de nieuwe verzekeraar wordt geweigerd en zonder verzekering komt te zitten. Onverzekerd rijden is niet toegestaan en zorgt voor hoge boetes.
In principe is bij het veranderen van autoverzekeraar doorgaans de regel dat de autoverzekering direct geldig is na acceptatie van de verzekeraar (al dan niet via een tijdelijke dekking).

Gerelateerde artikelen