Mag de autoverzekeraar de premie verhogen?

Verzekeraars hebben de mogelijkheid om premies te verhogen als ze te weinig premie ontvangen. Voor schadeverzekeringen zoals de autoverzekering is het mogelijk voor de verzekeraar om op de premievervaldatum of tussentijds een hogere premie in rekening te brengen. Als verzekerde hoef je niet akkoord te gaan met een premieverhoging. Wanneer de autoverzekering premie omhoog gaat dan kan dit als een verrassing komen.

Een autoverzekeraar mag de premie verhogen als de verzekerde tijdig en correct is geïnformeerd. Als een verzekeraar bijvoorbeeld te weinig premie ontvangt om de schadelasten te dragen dan kan hij de premie verhogen. De stijging kan oplopen tot tientallen procenten, bijvoorbeeld 50% of zelfs 100%. Bij een nadelige stijging mag de verzekerde altijd de verzekering opzeggen.

Uitspraak Kifid over premieverhoging

Veel consumenten hebben geklaagd over premieverhogingen van verzekeraars. Voor een klacht over een verzekeraar, waaronder klacht over premiestijging, kan men terecht bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). De geschillencommissie van het Kifid  heeft aangegeven dat een verzekeraar de voorwaarden en premie van de verzekering op de verlengingsdatum mag aanpassen als daar een reden voor is. Een reden voor wijziging van de premie kunnen de oplopende kosten van schadeclaims zijn. De verzekeraar moet de consument tijdig informeren over een premieverhoging. Ook moet de verzekeraar daarbij voldoende uitleggen aan de consument wat de wijziging inhoudt. De verzekeraar is gebonden aan de gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade en inkomensverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars (geldt sinds 2010). De consument heeft bij een nadelige wijziging van voorwaarden of verhoging van de premie het recht om de verzekering vanaf de verlengingsdatum op te zeggen. Zie de uitspraak van het Kifid hier: https://www.kifid.nl/kifid-verzekeraar-mag-verzekeringspremie-met-50-verhogen-consument-kan-dagelijks-opzeggen/

allianz direct logo nieuw

Allianz Direct autoverzekering

  • €0,- eigen risico
  • Altijd vervangend vervoer bij schade

ca. €28,00 p/m

Wanneer mag de autoverzekeraar de premie verhogen?

Een verhoging kan op verschillende momenten plaatsvinden. Dit kan op de verlengingsdatum of premievervaldatum (contractvervaldatum), maar ook tussentijds gedurende de looptijd van de verzekering.

Verhoging premie op verlengingsdatum contract
Een premieverhoging mag de verzekeraar doorvoeren bij het verlengen van de verzekering. In andere gevallen kan de verzekeraar de premie ook verhogen bij het claimen van veel schades op de verzekering.

Als de autoverzekeraar voornemens is om de premie te verhogen dan kan hij dit in principe alleen doen op de premievervaldatum. Dit is vaak de einddatum van de overeenkomst (de verlengingsdatum). Bij het afsluiten van de autoverzekering wordt vaak een overeenkomst van een jaar afgesloten. Na dit jaar kan de verzekeraar kiezen om de premie eenzijdig te verhogen. De verzekeraar moet dit tijdig bekend maken, zodat de verzekerde de tijd heeft om een andere verzekering af te sluiten en over te stappen. Wanneer de verzekerde niet akkoord wilt gaan met de premieverhoging dan kan hij de autoverzekering opzeggen. Het is niet verplicht om te blijven bij de verzekeraar na een premieverhoging. De verzekering kan opgezegd worden per de datum van ingang van de premieverhoging.

Verhoging premie of voorwaarden tijdens de looptijd van de verzekering
De verzekeraar kan tussentijds de voorwaarden en de premie van de autoverzekering wijzigen. Dit kan op basis van de en-bloc clausule in de voorwaarden van de verzekeraar. Een nadelige wijziging moet de verzekeraar tijdig en helder melden. De verzekeraar heeft hiervoor geen vastgestelde termijn waarin dit moet. Een nadelige polis wijziging (dus verhoging premie of wijziging dekking) is een reden om direct op te zeggen. Opzegging moet geschieden binnen 30 dagen na de wijziging want anders ga je impliciet akkoord met de wijziging.

Mag de autoverzekeraar de premie verhogen na een schade?

Na een schade claimen valt de verzekerde standaard vijf schadevrije jaren terug. In de meeste gevallen gaat de autoverzekering omhoog na schade. Met schadevrije jaren krijgt de verzekerde een korting op de premie van de autoverzekering. Lagere schadevrije jaren zorgen voor minder korting en daarmee een hogere premie. De kortingsregeling is opgenomen in de voorwaarden van de verzekering. De autoverzekeraar mag de premie verhogen na een schadeclaim. In sommige gevallen is het aan te raden schade niet te claimen vanwege stijging premie autoverzekering.

Mag je de autoverzekering opzeggen na een premieverhoging door schade?

Het is niet toegestaan om de autoverzekering (vroegtijdig) op te zeggen nadat de premie omhoog is gegaan omdat er een schade geclaimd is. De premieverhoging is namelijk op persoonlijk niveau. Als je in zo’n geval wilt opzeggen dan moet je de verzekering opzeggen een maand voor de contractvervaldatum. Als de verzekering al automatisch verlengd is dan is het mogelijk om de verzekering maandelijks op te zeggen. Het is waarschijnlijk wel zo dat bij een andere verzekeraar de premie ook hoog is omdat deze kijkt naar de meest recente schadevrije jaren (dus inclusief de vijf jaren daling) in de Roy data.

Premie verhoging autoverzekering en nu?

Bij een verhoging van de premie voor de autoverzekering is het altijd aan te raden om op dat moment rond te kijken of er ergens anders een goedkopere verzekeraar is. Het is namelijk goed mogelijk dat er een vergelijkbare verzekering is met een goedkopere premie. Een premieverhoging geeft dus aanleiding om mogelijk op zoek te gaan naar een betere verzekeraar. Autoverzekering vergelijken om snel een andere verzekeraar te vinden is een optie. Op deze manier kan de autoverzekering premie omlaag.

Waarom verhoogt de autoverzekeraar de premie?

De premie bevat onder andere een risico opslag voor toekomstige schades die de verzekeraar moet uitbetalen. De schadelast voor autoverzekeraars neemt toe. Belangrijke redenen zijn meer en hogere schades door stormen, hogere kosten van herstelwerkzaamheden en duurdere onderdelen in auto’s. Auto’s hebben steeds meer dure elektronica aan boord waardoor het herstel bij schade ook duurder wordt. Daarnaast nemen met de inflatie ook de kosten voor manuren voor herstelwerkzaamheden toe. De autoverzekeraar rekent deze bedragen door in de premie om zo voldoende in kas te hebben om in de toekomst schades te kunnen betalen. Daarnaast heeft een verzekeraar ook te maken met wet- en regelgeving zoals verplichte kapitaalbuffers.

Gerelateerde onderwerpen