Parkeerschade de gevolgen voor schadevrije jaren

De meeste autoschades ontstaan bij het parkeren. Vooral bij het verlaten van de parkeerplaats ontstaat een schade. Afhankelijk van welk type autoverzekering dat je hebt afgesloten kan je dit soort schades claimen op de autoverzekering. Schade claimen veroorzaakt door parkeerschade zelf veroorzaakt kan alleen op een WA volledig casco autoverzekering, ook wel de allrisk verzekering genoemd. Als de schade veroorzaakt is door iemand anders en je bent zelf niet aansprakelijk dan kan je de tegenpartij aansprakelijk stellen en de schade verhalen op zijn of haar WA verzekering. Wat gebeurt er nu met de schadevrije jaren na een dergelijke claim door parkeerschade?

Eigen schuld parkeerschade schadevrije jaren | de gevolgen

Wanneer je zelf een parkeerschade veroorzaakt en je wilt deze schade claimen op de autoverzekering dan is eerst de vraag of je de juiste dekking hebt. Bij een WA of WA beperkt casco dekking is het niet mogelijk een parkeerschade te claimen door eigen toedoen. Deze dekkingen vergoeden geen schade door eigen schuld. Parkeerschade door eigen schuld is alleen gedekt onder de WA volledig casco autoverzekering (allrisk autoverzekering).

Wanneer de schade geclaimd wordt op de allrisk verzekering dan heeft dit gevolgen voor de schadevrije jaren. Het claimen van een schade (waaronder parkeerschade) zorgt ervoor dat je vijf schadevrije jaren zakt. De omvang (hoogte in euro’s) van de schade maakt hierbij niets uit. Bij elke autoverzekeraar zak je vijf schadevrije jaren. Dit is algemeen afgesproken tussen autoverzekeraars. Het zakken in schadevrije jaren zorgt er ook voor dat jouw recht op korting zakt. Op basis van de schadevrije jaren ontvang je namelijk een no-claim korting volgens de bonus-malus tabel. Bij het zakken in schadevrije jaren zak je ook in de no-claim korting. Hierdoor zal de premie stijgen. De autoverzekeraar mag de premie laten stijgen na een schade.

Voorkomen dat je zakt in no-claim korting na een parkeerschade

Het is mogelijk om te voorkomen dat je zakt in no-claim korting na een parkeerschade. Dit kan door twee mogelijkheden:

  • Je hebt de aanvullende dekking van de no-claim beschermer. Deze zorgt ervoor dat je de korting handhaaft die je kreeg voordat de schade gebeurde. De no-claim beschermer zorgt er niet voor dat je dezelfde schadevrije jaren behoudt. Als je overstapt naar een nieuwe autoverzekeraar dan zal deze kijken naar de meest actuele schadevrije jaren (dus inclusief de terugval). Doordat je minder schadevrije jaren hebt krijg je minder korting bij de nieuwe autoverzekeraar.
  • Je betaalt de schade zelf. Het is vaak mogelijk om ook na een schadeclaim bij de verzekeraar de schade af te kopen. Hierbij kan je de schade alsnog zelf betalen zelfs wanneer de verzekeraar al een vergoeding heeft uitgekeerd.

Het is aan te raden bij een parkeerschade om in te schatten hoe hoog de schade is. Ga met de schade naar een autohersteller en vraag een vrijblijvende offerte. Op basis van de offerte kan je beslissen of het de moeite waard is om de autoschade te claimen op de verzekering of deze zelf te betalen. Houd bij deze afweging rekening met de premiestijging als gevolg van de parkeerschade.

Andermans schuld parkeerschade schadevrije jaren

Het kan voorkomen dat iemand per ongeluk tegen uw auto aan rijdt tijdens het parkeren. In veel gevallen zal deze persoon een briefje achterlaten waarin hij of zij het ongeluk aangeeft. Neem contact op met deze persoon en handel de schade af. Dit kan door diegene aansprakelijk te stellen door een schadeformulier in te vullen en op te sturen naar zijn of haar autoverzekeraar. Als het een kleine schade is dan is het te overwegen dat de tegenpartij u schadeloos stelt door cash naar u over te maken.

Ben je getuige van een schade aan de eigen auto door iemand anders tijdens het parkeren? Spreek de persoon direct aan en vul een schadeformulier in. Stel de persoon aansprakelijk en claim jouw schade op de WA verzekering van de tegenpartij. Je moet hierbij wel de gegevens van de autoverzekeraar krijgen van de tegenpartij.

Aangereden parkeerschade zonder dader

Ben je aangereden zonder dat je erbij was en is er geen briefje achtergelaten? In zulke gevallen kan je terecht bij het waarborgfonds motorverkeer. Dit is een fonds voor mensen die schade hebben geleden waarbij de tegenpartij niet bekend of niet verzekerd is. Je moet wel actie ondernemen om ervoor te zorgen dat je de dader achterhaalt. Een voorbeeld is aangifte doen bij de politie. Daarnaast moet je vaak ook een getuige hebben die jouw verhaal kan verifiëren. Houd er rekening mee dat bij een claim op het waarborgfonds er een eigen risico van €250 geldt. Dit is een wettelijk eigen risico. Wanneer iemand een kleine schade heeft veroorzaakt aan uw auto die minder dan €250 kost dan heeft een claim op het waarborgfonds geen zin. De kosten komen dan uit eigen zak.

Hoeveel gaat de premie omhoog na het claimen van de parkeerschade?

Wanneer je geen no-claim beschermer bij de autoverzekering hebt dan gaat de premie van de autoverzekering omhoog na het claimen van een parkeerschade. Hoeveel de premie omhoog gaat hangt af van bij wie je de autoverzekering hebt afgesloten. Er zit veel verschil tussen autoverzekeraars in de verschillende kortingsladders. Ook is het van belang hoeveel schadevrije jaren je had voordat de schade plaatsvond. Hoe minder schadevrije jaren je hebt hoe hoger de premiestijging is na het claimen van een schade. Wij hebben aan de hand van drie verschillende verzekeraars in een voorbeeld berekend van premiestijging. Dit hebben we gedaan voor iemand met 20, 10 en 3 schadevrije jaren in het bezit van een Suzuki Swift en een leeftijd van 51.

Premiestijging van 3 naar -2 negatieve schadevrije jaren

Premie per maandInSharedFBTOUnivé
Voor schade€52,27€72,00€71,77
Na claimen schade€109,84€119,99€139,55
Stijging in %52%40%49%

Als je weinig schadevrije jaren hebt (zoals 3) en je claimt dan een schade, dan zak je weg naar -2 negatieve schadevrije jaren. Hierdoor stijgt de premie bij drie verschillende autoverzekeraars tussen de 40-52%. Dit komt in ons voorbeeld neer op een netto verschil van meer dan €50 per maand meer aan premie. Dit effect zal de komende jaren doorlopen plus je mist de verdere opbouw in de toekomst die je had gehad als je geen schade had geclaimd. Als de schade maar 200 euro is dan is het claimen niet verstandig.

Premiestijging van 10 naar 5 schadevrije jaren

Premie per maandInSharedFBTOUnivé
Voor schade€36,53€39,96€39,87
Na claimen schade€45,45€56,01€55,82
Stijging in %20%29%29%

Als je al 10 schadevrije jaren had voor de schade dan zak je na de schade terug naar 5. De premiestijging zit dan tussen de 20-29%. Het claimen van de schade zorgt voor enkele tientjes per maand meer aan premie.

Premiestijging van 20 naar 15 schadevrije jaren

Premie per maandInSharedFBTOUnivé
Voor schade€32,47€39,96€39,87
Na claimen schade€32,48€39,96€39,87
Stijging in %0,03%0%0%

Bij veel schadevrije jaren zoals 20 is het effect van een schade in de premie bijna nihil. Dit komt omdat je bij 20 schadevrije jaren vaak in de hoogste kortingscategorie zit. De hoogste kortingscategorie bij de FBTO autoverzekering bereik je al na 8 schadevrije jaren. Als je 20 schadevrije jaren hebt dan zak je naar 15. Hierdoor blijf je in ieder geval bij FBTO in de hoogste kortingscategorie. Het is zelfs mogelijk om nog een schade te claimen in dat jaar en geen korting kwijt te raken. De terugval in schadevrije jaren heeft bij deze verzekeraar beperkte impact op de premie. Bij de InShared autoverzekering ligt dit anders omdat het bij deze verzekeraar langer duurt voordat je in de hoogste kortingstrede zit.

Wist je dat wanneer je veel schadevrije jaren hebt dat een no-claim beschermer niet nuttig is? Bij een schade loopt je korting vaak niet terug door de hoge schadevrije jaren. Een no-claim beschermer beschermt je niet tegen terugval in schadevrije jaren alleen tegen een premiestijging.

Wanneer raak je schadevrije jaren kwijt?

Zoals besproken raak je schadevrije jaren kwijt bij het claimen van een parkeerschade. Er zijn echter nog meer situaties wanneer je schadevrije jaren kwijt raakt:

  • Schade gereden bij een ander door eigen schuld (via de WA dekking zak je schadevrije jaren);
  • Schade gereden door eigen schuld aan de eigen auto;
  • Schade geclaimd welke is ontstaan door vandalisme.

Let op dat je schadevrije jaren ook kwijt kan raken doordat ze vervallen. Schadevrije jaren vervallen wanneer je een tijd geen autoverzekering op naam hebt gehad.

Gerelateerde artikelen