RDW

De RDW (Rijksdienst voor wegverkeer) is de organisatie die zich bezig houdt met voertuigen en voertuigonderdelen. De RDW regelt dus veel zaken die betrekking hebben op voertuigen. De RDW is houder van de registers die betrekking hebben op voertuigen. Veel belangrijke voertuiggegevens zijn bij de RDW te achterhalen.

Taken van de RDW

  • RDW is belast met het toezicht op de toelating van voertuigen.
  • RDW houdt toezicht op bedrijven erkend door de RDW. Een RDW erkenning geeft de bevoegdheid om APK te keuren en het recht om voertuigen over te schrijven en te vrijwaren.
  • RDW onderhoudt een grote informatiedatabank van gegevens met betrekking tot ieder geregistreerd voertuig. Bij de RDW kun je technische specificaties opvragen van een voertuig, maar ook kun je kijken of een voertuig gestolen is of niet meer de weg op mag.
  • RDW houdt zich bezig met de afgifte van kentekenbewijzen, rijbewijzen en APK keurings-formulier.

Voor meer informatie wat de RDW allemaal doet verwijzen wij graag naar de website van de RDW.