Regelmatig bestuurder

De regelmatige bestuurder is degene die het meeste in de verzekerde auto rijdt en vaak dus ook de verzekeringnemer. Bij het afsluiten van een autoverzekering moet u de regelmatige bestuurder opgeven. Als schade wordt gereden door een niet-regelmatige bestuurder dan kan dit gevolgen hebben.

U moet de vraag van wie de regelmatige bestuurder is naar juistheid beantwoorden. Het onjuist beantwoorden van deze vraag kan gevolgen hebben voor uw autoverzekering. Het niet juist doorgeven van deze informatie zorgt ervoor dat u zich niet houdt aan de mededelingsplicht. De verzekeraar kan in dit geval uw verzekering royeren en een aantekening maken in het register van stichting CIS.

Schade na uitlenen auto

Als u de auto uitleent en er wordt schade gereden dan wordt alleen de schade gedekt aan derden. De schade aan uw eigen auto is niet verzekerd als u alleen WA verzekerd bent. Schade aan uw eigen auto veroorzaakt door een niet-regelmatige bestuurder is alleen gedekt met een all risk autoverzekering. Schade die wordt veroorzaakt door iemand waaraan u de auto heeft uitgeleend heeft wel gevolgen voor uw no-claim korting. U zult bij het claimen van de schade dalen op de meeste kortingsladders van verzekeraars en dalen in het aantal schadevrije jaren.

Schade na uitlenen zonder toestemming

Als er schade wordt gereden aan uw auto door iemand anders die de auto heeft geleend zonder uw toestemming dan is er sprake van joyriding. U bent hiervoor alleen verzekerd met minimaal een beperkt casco verzekering. Als er sprake is van joyriding dan moet u aangifte doen. U zult niet zakken in schadevrije jaren na joyriding. Benieuwd bij wat voor schades je nog meer niet zakt in schadevrije jaren? Lees over wanneer raak je schadevrije jaren kwijt?

Op zoek naar een autoverzekering?

Een goede start van de zoektocht naar een autoverzekering begint door te gaan vergelijken.

Lees ook eens over de volgende onderwerpen