Royement autoverzekering

Royement is het opzeggen of beëindigen van de autoverzekering. Bij een royement wordt de verzekering stopgezet doordat of:

  • U wilt de verzekering zelf stopzetten;
  • De autoverzekeraar de verzekering stopzet.

Autoverzekering royement door de autoverzekeraar

De autoverzekeraar kan uw autoverzekering royeren om diverse redenen. De volgende redenen zijn doorgaans gangbaar voor royement:

  • Wanbetaling;
  • Fraude;
  • Extreme schadegevallen.

Als u verzuimt de autoverzekering te betalen dan krijgt u waarschijnlijk een herinnering. Als u niet reageert op deze herinnering dan komt u te boek te staan als wanbetaler. Als wanbetaler heeft u geen dekking meer van af de datum dat u premie aan de autoverzekeraar moest betalen. Wanneer u ervoor kiest om de premie niet te betalen dan kan de verzekeraar uw verzekering beëindigen. In dit geval is dan uw autoverzekering geroyeerd.

Als u fraudeert met de autoverzekering en de autoverzekeraar komt hierachter, dan zult u per direct geroyeerd worden. U bent dan niet meer verzekerd.

Wanneer u buitengewoon veel schades claimt dan kan de autoverzekeraar u ook royeren. In veel gevallen zullen ze eerst het gesprek met u aangaan om de schades te verklaren. Een hoger eigen risico kan dan eventueel ook een oplossing zijn.

Autoverzekering zelf royeren

Wanneer u zelf de autoverzekering royeert dan kan dat bijvoorbeeld wanneer:

Royementskosten autoverzekering

Wanneer u zelf de autoverzekering opzegt dan kan dit betekenen dat er beëindigingskosten hieraan verbonden zijn. Deze administratieve kosten worden verrekend met de premie die aan u wordt terugbetaald door de verzekeraar. De hoogte van de royementskosten kunnen per verzekeraar verschillen. Het maakt niet uit wat de reden is waarvoor de verzekering wordt opgezegd. In de polisvoorwaarden worden de beëindigingskosten ook wel royementskosten genoemd.

Autoverzekering na royement

Wanneer u te boek staat als een wanbetaler en dat u een keer geroyeerd bent voor de autoverzekering dan kan dit gevolgen hebben wanneer u een nieuwe autoverzekering zoekt. Uw wanbetaling staat geregistreerd in het CIS (Centraal Informatie Systeem). De nieuwe autoverzekeraar zal dit systeem raadplegen voordat u geaccepteerd wordt als verzekerde. Als u te boek staat als een wanbetaler of fraudeur dan is de kans klein dat u geaccepteerd wordt.

Royementsverklaring autoverzekering

U kunt een royementsverklaring opvragen bij de verzekeraar. U kunt ook op andere manieren de royementsverklaring opvragen. Lees hier meer over royementsverklaring opvragen. De royementsverklaring is drie jaar geldig. De geldigheid kan verschillen per verzekeraar. Met de royementsverklaring kunt u uw schadevrije jaren aantonen.

Gerelateerde onderwerpen