Schade afhandelen bij kettingbotsing

Bij een kettingbotsing zijn vaak veel automobilisten betrokken. Bij dit soort schadeoorzaken is het lastig om vast te stellen wie aansprakelijk is.

Onderlinge regeling autoverzekeraars bij kettingbotsing

Bij een lastige kettingbotsing, waarbij het moeilijk vast te stellen is wie aansprakelijk is voor de botsing(en) hebben verzekeraars een regeling onderling afgesproken. Deze regeling is de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling. In deze overeenkomst hebben de autoverzekeraars met elkaar afgesproken dat bij een kettingbotsing elke verzekeraar de schade vergoedt die ontstaan is doordat de eigen verzekerde achterop de auto van een ander reed.

Wanneer u zelf bent betrokken bij een kettingbotsing dan vergoedt de verzekeraar de schade aan de auto waar u tegen aan bent gereden. De schade aan uw eigen auto moet u verhalen op de bestuurder van de auto achter u.

De regeling wordt in principe alleen gehanteerd wanneer het gaat om kleinschalige kettingbotsingen, van bijvoorbeeld met drie auto’s. Bij grotere kettingbotsingen is het gebruikelijk dat een verzekeraar wordt aangewezen als de schadeafhandelaar. Deze verzekeraar coördineert de afhandeling van de schade. U kunt het beste contact opnemen met uw eigen autoverzekeraar wanneer er sprake is van een kettingbotsing. Deze kan u adviseren wat te doen.

Allrisk verzekering en kettingbotsing

Als u een allrisk autoverzekering heeft dan vergoedt de verzekeraar de schade aan uw eigen auto en de schade aan de auto waar u tegenop bent gereden. De autoverzekeraar zal de schade van uw eigen auto verhalen op degene die op uw auto is gereden.

Kettingbotsing, wie is aansprakelijk?

De aansprakelijkheid vaststellen bij een kettingbotsing is erg lastig. Velen denken dat degene die achterop iemand anders rijdt per definitie aansprakelijk is. Dit is niet altijd het geval. Voor u als verzekerde maakt dit niet veel uit. Verzekeraar zullen zelf onderling bepalen hoe de aansprakelijkheid wordt vastgesteld en wie welk deel van de schade betaalt.

Gerelateerde artikelen