Schade gemaakt aan andermans auto, wat dekt de verzekering?

Een auto uitlenen aan vrienden of familie. Bijna elke autobezitter heeft het wel eens gedaan. Maar hoe zit het met de autoverzekering als degene die de auto heeft geleend schade heeft gemaakt? Elke auto moet minimaal een WA autoverzekering hebben. De WA verzekering is de wettelijk verplichte autoverzekering. Soms wordt er voor een uitgebreidere dekking gekozen, zoals de beperkt casco of de allriskverzekering. De autoverzekering is afgesloten op de naam van de regelmatige bestuurder van de auto.

Stap je wel eens over van autoverzekering? Kijk of je kan besparen bij InShared of FBTO

Wat zeggen de voorwaarden van de autoverzekering

Als de lener schade heeft gereden dan is deze schade in het algemeen gedekt onder de autoverzekering. Het hangt er wel vanaf over wat voor schade we het hebben. Is het schade aan een derde? In dat geval wordt de schade van de andere betrokkene bij de aanrijding vergoed vanuit de WA verzekering. Is het schade aan de eigen auto? Dan moet de auto verzekerd zijn met een allrisk dekking. Schade die een ander met jouw auto maakt is gedekt onder een aantal voorwaarden:

  • Je moet toestemming hebben gegeven voor het lenen van de auto
  • De auto wordt niet gebruikt als taxi of lesauto

Regelmatig stappen mensen over van autoverzekering. Bekijk eens wat jouw premie voor de autoverzekering is bij InShared of FBTO

Schadevrije jaren gaan achteruit en premie stijgt bij schade

Als je een schade claimt op de autoverzekering, dan ga je standaard 5 schadevrije jaren achteruit (en als je 15 jaar of meer schadevrije jaren hebt dan val je altijd naar 10 terug) . Dit zijn niet de schadevrije jaren van de lener, maar de schadevrije jaren van de persoon op wie zijn naam de verzekering staat. De schadevrije jaren van de verzekeringnemer zakt door schade die je claimt veroorzaakt door iemand anders tijdens het uitlenen van de auto. Als iemand anders schade heeft veroorzaakt waardoor jij deze schade moest claimen op de verzekering dan ga je in ieder geval de komende 5 jaar meer premie betalen voor de autoverzekering. Je valt namelijk terug op de bonus-malus ladder en verliest een deel van je opgebouwde no-claim korting. Lees meer over hoeveel stijgt de premie na een schade.

Als je de schade niet claimt bij de verzekeraar en deze bijvoorbeeld uit eigen zak betaalt of de lener laat betalen dan val je niet terug in schadevrije jaren. Als je de schade dus zelf betaalt gaat jouw premie niet omhoog. Claim dus niet te snel een schade bij de verzekeraar, maar denk na over de optie om de lener de schade zelf uit eigen zak te laten betalen. Heb je al geclaimd bij de verzekeraar? Kijk dan of je de claim alsnog uit eigen zak kan betalen. Voor hele grote schadebedragen is dit wellicht geen oplossing.

InShared autoverzekering

  • 3 jaar nieuwwaarde regeling
  • Gratis vervangend vervoer

ca. €29,00 p/m

Centraal Beheer autoverzekering

  • 3 jaar aanschafprijs vergoed
  • Gratis vervangend vervoer

ca. €31,00 p/m

Schade aan eigen auto door iemand anders en alleen een WA-dekking

Als je alleen een WA-dekking hebt dan wordt schade aan de eigen auto, ook wanneer veroorzaakt door iemand anders tijdens het uitlenen, niet vergoed. Probeer de schade te verhalen op de persoon waaraan je de auto hebt uitgeleend. Hier zijn geen standaardregels voor.

Je kiest er zelf voor, met het uitlenen van de auto, het risico te lopen dat de lener van de auto een schade veroorzaakt. De keuze om jouw auto uit te lenen valt onder je eigen verantwoordelijkheid. Je geeft toestemming voor het gebruiken van de auto en daarmee is het risico voor jouw rekening. Het is aan te raden duidelijke afspraken te maken voor eventuele gevolgen bij schade voordat je de auto uitleent.

Schade aan eigen auto door iemand anders en alleen een Beperkt casco dekking

Een beperkt casco dekking (WA plus) vergoedt niet schade aan de eigen auto door iemand anders veroorzaakt tijdens het uitlenen.

Ook schade zelf of door een lener veroorzaakt aan de eigen auto dekken? Sluit dan een allrisk verzekering af. Bekijk deze eens bij Ditzo of InShared.

Schade aan eigen auto door iemand anders en alleen een Allrisk dekking

Schade aan de eigen auto veroorzaakt door iemand die de auto geleend heeft is wel gedekt met een allrisk autoverzekering. Houdt rekening met de hoogte van de schade, want als je de schade claimt bij de verzekeraar val je minimaal 5 schadevrije jaren terug. Dit betekent een hogere premie. In sommige gevallen is het verstandiger om de schade uit eigen portemonnee te betalen en deze niet te claimen bij de verzekeraar. Lees meer hierover op: Schade claimen of betalen? Heb je de auto uitgeleend aan de jongere tot 24 jaar? Dan is de kans ook groot dat er een verhoogd eigen risico geldt.

Verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is niet mogelijk

Als de lener een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) heeft dan maakt dit niets uit. Schade veroorzaakt met motorvoertuigen is altijd uitgesloten van de aansprakelijkheidsverzekering en wordt nooit vergoed vanuit deze verzekering. De AVP verzekering is niet hetzelfde als de WA verzekering voor de auto. Lees over het verschil tussen aansprakelijkheidsverzekering en Wa autoverzekering.

Maak altijd afspraken voordat je de auto uitleent

Voordat je de auto uitleent is het verstandig afspraken te maken. Spreek af dat bij een ongeluk of schade de premiestijging als gevolg van het verliezen van schadevrije jaren voor rekening komt van de lener. Spreek ook af dat schade aan de eigen auto voor rekening van de lener komt. Maak vooraf goede afspraken om later problemen te voorkomen.

Mogelijk een oplossing: Vooraf een leenautoverzekering afsluiten

Tegenwoordig bestaan er ook tijdelijke leenautoverzekeringen. De schade die een lener van een auto maakt komt voor rekening van de eigenaar van de auto. Een schadeclaim heeft gevolgen voor je premie en schadevrije jaren. Het kan ook voorkomen dat schade niet gedekt is omdat de auto slechts beperkt verzekerd is (WA of WA+). De leenautoverzekering vergoedt onder andere de niet gedekte autoschade en een eventueel eigen risico. Eventuele nadelige gevolgen van een neergang in schadevrije jaren wordt ook vergoed. De lener of de uitlener kan een leenautoverzekering afsluiten. Voor een beperkte premie heb je vooraf een dekking voor mogelijke schade en voorkom je mogelijk veel problemen. Bekijk de leenautoverzekering van OHRA.

Gerelateerde artikelen