Schade gemaakt aan andermans auto, wat dekt de verzekering?

Een auto uitlenen aan vrienden of familie. Bijna elke autobezitter heeft het wel eens gedaan. Maar hoe zit het met de autoverzekering als degene die de auto heeft geleend schade heeft gemaakt? Elke auto heeft minimaal een WA autoverzekering. Dit is de wettelijk verplichte autoverzekering. Soms wordt er voor een uitgebreidere dekking gekozen: beperkt casco of de allriskverzekering. De autoverzekering is afgesloten op de naam van de regelmatige bestuurder van de auto.

Voorwaarden verzekering

Als de lener schade heeft gereden dan is dit in het algemeen gedekt door de autoverzekering. Het hangt er vanaf over wat voor schade we het hebben. Is het schade aan een derde? In dat geval wordt de schade van de andere betrokkene bij de aanrijding vergoed vanuit de verzekering. Is het schade aan de eigen auto? Dan moet de auto verzekerd zijn onder de allrisk dekking. Schade die een ander met jouw auto maakt is gedekt onder een aantal voorwaarden:

  • Je moet toestemming hebben gegeven voor het lenen van de auto
  • De auto wordt niet gebruikt als taxi of lesauto

Wel eens gedacht aan een andere autoverzekering? Bekijk eens de autoverzekering van InShared

Schadevrije jaren gaan achteruit en premie stijgt

Als je een schade claimt op de autoverzekering, dan ga je standaard 5 schadevrije jaren achteruit. Dit geldt ook voor schade die je claimt veroorzaakt door iemand anders tijdens het uitlenen van je auto. Als iemand anders schade heeft veroorzaakt waardoor jij deze schade moest claimen op de verzekering dan ga je de komende 5 jaar meer premie betalen voor de autoverzekering. Je valt namelijk terug op de bonus-malus ladder en verliest een deel van je opgebouwde no-claim korting. Lees meer over hoeveel stijgt de premie na een schade.

Als je de schade uit eigen zak betaalt of de lener laat betalen dan val je niet terug in schadevrije jaren. Als je de schade dus zelf betaald gaat jouw premie niet omhoog.

Schade aan eigen auto door iemand anders en alleen WA-dekking

Als je alleen een WA-dekking hebt dan wordt schade aan de eigen auto, ook wanneer veroorzaakt door iemand anders, niet vergoed. Je kan proberen de schade te verhalen op de persoon waaraan je de auto hebt uitgeleend, maar hier zijn geen standaardregels voor.

Je kiest zelf, met het uitlenen van de auto, het risico te lopen dat de lener van de auto een schade veroorzaakt met de auto. Deze keuze om uit te lenen valt onder je eigen verantwoordelijkheid. Je geeft toestemming voor het gebruiken van de auto en daarmee is het risico voor jouw rekening.

Schade aan eigen auto door iemand anders en alleen Beperkt casco dekking

Een beperkt casco dekking (WA plus) vergoedt niet schade aan de eigen auto door iemand anders veroorzaakt tijdens het uitlenen.

Schade aan eigen auto door iemand anders en alleen Allrisk dekking

Schade aan eigen auto veroorzaakt door iemand die de auto geleend heeft is wel gedekt met een allrisk autoverzekering. Houdt rekening met de hoogte van de schade, want als je de schade claimt bij de verzekeraar val je minimaal 5 schadevrije jaren terug. Dit betekent een hogere premie. In sommige gevallen is het verstandiger om de schade uit eigen portemonnee te betalen. Lees meer hierover op: Schade claimen of betalen?

Verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering is niet mogelijk

Als de lener een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) heeft dan maakt dit niets uit. Schade veroorzaakt met motorvoertuigen is altijd uitgesloten van de aansprakelijkheidsverzekering en wordt nooit vergoed vanuit deze verzekering.

Altijd afspraken maken voordat u de auto uitleent

Voordat je de auto uitleent is het verstandig afspraken te maken. Spreek bijvoorbeeld af dat bij een ongeluk of schade de premiestijging ten gevolge van het verliezen van schadevrije jaren voor rekening komt van de lener. Of spreek af dat bij een schade aan de eigen auto de kosten gedeeld worden. Een tijdelijke verzekering voor “uitleenritjes” bestaat niet. Maak goede afspraken om later problemen te voorkomen

Gerelateerde artikelen