Schade gemaakt aan andermans auto, wat dekt de verzekering?

Een auto uitlenen aan vrienden of familie. Bijna elke autobezitter heeft het wel eens gedaan. Maar hoe zit het met de autoverzekering als degene die de auto heeft geleend schade heeft gemaakt? Elke auto heeft minimaal een WA autoverzekering. Dit is de wettelijk verplichte autoverzekering. Soms wordt er voor een uitgebreidere dekking gekozen: beperkt casco of de allriskverzekering. De autoverzekering is afgesloten op de naam van de regelmatige bestuurder van de auto.

Voorwaarden verzekering

Als de lener schade heeft gereden dan is dit in het algemeen gedekt door de autoverzekering. Het hangt er wel vanaf wat voor schade we het over hebben. Is het schade aan een derde? In dat geval zal de schade van de andere betrokkene bij de aanrijding worden vergoed vanuit de verzekering. Is het schade aan de eigen auto? Dan moet de auto verzekerd zijn onder de allriskdekking. Schade die een ander met uw auto maakt is gedekt onder een aantal voorwaarden:

  • U moet toestemming hebben gegeven voor het lenen van de auto
  • De auto mag niet gebruikt worden als taxi of lesauto

Schadevrije jaren gaan achteruit

Als u een schade claimt op de autoverzekering, dan gaat u standaard 5 schadevrije jaren achteruit. Dit geldt ook voor schade die u claimt veroorzaakt door iemand anders tijdens het uitlenen van uw auto. Als iemand anders schade heeft veroorzaakt waardoor u deze schade moest claimen op de verzekering dan gaat u de komende 5 jaar meer premie betalen voor de autoverzekering. U valt namelijk terug op de bonus-malus ladder en verliest een deel van uw no-claim korting.

Als u de schade uit eigen zak laat betalen dan valt u niet terug in schadevrije jaren.

Schade aan eigen auto door iemand anders en alleen WA-dekking

Als u alleen een WA-dekking heeft dan wordt schade aan de eigen auto, ook wanneer veroorzaakt door iemand anders, niet vergoed. U kunt proberen de schade te verhalen op de persoon waaraan u de auto heeft uitgeleend, maar hier zijn geen standaardregels voor.

U heeft gekozen, met het uitlenen van de auto, het risico te lopen dat de lener van de auto een schade kon veroorzaken met uw auto. Deze keuze valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. U geeft toestemming voor het gebruiken van de auto en daarmee is het risico voor u.

Schade aan eigen auto door iemand anders en alleen Beperkt casco dekking

Met een beperkt casco dekking wordt schade aan de eigen auto door iemand anders veroorzaakt tijdens het uitlenen niet vergoed.

Schade aan eigen auto door iemand anders en alleen Allriskdekking

Schade aan eigen auto veroorzaakt door iemand die de auto geleend heeft is wel gedekt met een allriskverzekering. Houdt rekening met de hoogte van de schade, want als u de schade claimt bij de verzekeraar valt u minimaal 5 schadevrije jaren terug. Dit betekent een hogere premie. Lees meer hierover op: Schade claimen of betalen?

Verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering is niet mogelijk

Als de lener een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan maakt dit niets uit. Schade veroorzaakt met motorvoertuigen is altijd uitgesloten van de aansprakelijkheidsverzekering en wordt nooit vergoed.

Altijd afspraken maken voordat u de auto uitleent

Voordat u de auto uitleent is het verstandig afspraken te maken. Zo spreekt u bijvoorbeeld af dat bij een ongeluk een premiestijging ten kosten komt van de lener. Of bij een schade aan de eigen auto de kosten gedeeld worden. Er bestaat geen tijdelijke verzekering voor dit soort “uitleenritjes”. Maak goede afspraken om later problemen te voorkomen

Gerelateerde artikelen