Schadeformulier invullen

Als u een aanrijding heeft gehad en er is schade ontstaan aan uw auto dan moet u een schadeformulier invullen. Een schadeformulier heeft een voorkant en achterkant. U moet beide kanten invullen. Het invullen en ondertekenen van het schadeformulier hoeft niet per se te betekenen dat een van de partijen schuld erkent. U geeft op het formulier de feitelijke situatie van de aanrijding weer.

Wanneer een schadeformulier invullen?

Een schadeformulier vult u in als u een aanrijding heeft gehad met een tegenpartij. Ook bij een eenzijdig ongeval vult u een schadeformulier in. Bij ruitschade, stormschade of inbraakschade hoeft u meestal geen schadeformulier in te vullen voor de autoverzekeraar.

Schadeformulier downloaden

Download uw schadeformulier hieronder:

Voorkant schadeformulier invullen

De voorkant van het schadeformulier vult u in op de plaats van de aanrijding samen met de tegenpartij. De voorkant is opgedeeld in verschillende onderdelen / vragen. Er staan in totaal 15 vragen op de voorkant van het schadeformulier. De voorkant is onderverdeeld in voertuig A en voertuig B. Kies voor uw eigen voertuig een van de twee secties om in te vullen. De tegenpartij vult de andere sectie in voor zijn of haar auto. Hulp bij invullen schadeformulier nodig? Hieronder zullen we elke vraag behandelen:

Vraag 1: Datum aanrijding

U vult hier de datum van de aanrijding in met de tijd van de aanrijding.

Vraag 2: Locatie

U vult hier de exacte locatie in van de aanrijding, zoals het land, plaats en straat. Om de exacte locatie te bepalen kunt u Google maps gebruiken. Het is eventueel handig om een print screen te maken van de locatie waar u op dat moment staat.

Vraag 3: Gewonden of lichtgewonden

Hier geeft u aan met ja of nee of er sprake is van gewonden na de aanrijding. Denk hierbij ook aan niet zichtbaar letsel, zoals een whiplash.

Vraag 4: Materiële schade

Geef onder deze vraag aan of er andere voertuigen betrokken zijn bij het ongeval naast het voertuig van de tegenpartij. Ook moet u hier aangeven of er andere objecten schade hebben opgelopen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan een vangrail of lantaarnpaal.

Vraag 5: Gegevens getuigen

Voor de schuldvraag is het mede van belang dat getuigen ook worden vermeld op het schadeformulier. Zijn er mensen die het ongeval hebben gezien? Vraag zo spoedig mogelijk hun gegevens en noteer deze op het schadeformulier. De verzekeraar kan de getuigen raadplegen en hun verhaal meewegen in de schuldvraag.

Vraag 6: Verzekeringnemer

Vul onder deze vraag de gegevens in van degene op wie zijn naam de verzekering van de auto staat. Heeft u de auto van iemand geleend? Dan moet u aan diegene vragen op wie zijn naam de auto staat verzekerd. De gegevens van deze persoon moeten hier ingevuld worden.

Vraag 7: Voertuig

Hier vult u de gegevens van het motorrijtuig in, zoals het merk, type, kenteken en land van registratie.

Vraag 8: Verzekeringsmaatschappij

Onder deze vraag vult u de gegevens in van de verzekeringsmaatschappij waar de auto is verzekerd. U moet hier de naam van de autoverzekeraar invullen, het polisnummer, het nummer van de groene kaart, de geldigheid van de verzekeringspolis en indien van toepassing de tussenpersoon van de verzekeraar. Tegenwoordig kunt u bij veel verzekeraars digitaal uw polisnummer raadplegen (via een digitale polismap). Als u het nummer niet bij de hand heeft dan kunt u de verzekeraar bellen om deze op te vragen.

Vraag 9: Bestuurder

Bij deze vraag vult u in wie de bestuurder was ten tijde van het ongeval. Hier vult u de gegevens in zoals die op het rijbewijs vermeld staan. U vult naast de NAW gegevens ook het rijbewijsnummer in van de bestuurder.

Vraag 10: Waar het voertuig eerst geraakt werd (point of impact)

U geeft middels een pijl aan waar het voertuig voor het eerst werd geraakt bij de aanrijding.

Vraag 11: Zichtbare schade voertuig

U vult hier in waar alle zichtbare schade is te zien van het voertuig. U heeft beperkte tekstruimte. Beschrijf in steekwoorden waar alle schade te zien is.

Vraag 12: Toedracht

Onder de toedracht vult u verschillende vragen in die een betere indruk geven van de feitelijke situatie voor de aanrijding. U vult hier in welke situatie van toepassing is. Het kan natuurlijk zo zijn dat meerdere situaties van toepassing zijn. In dat geval vult u meer dan 1 kruisje in. Voorbeelden van vragen die onder de toedracht staan vermeld zijn: “reed op een rotonde”, “haalde in” en “kwam van rechts (op een kruising)”. Deze specificatie van de situaties vult u in voor uw eigen auto. De tegenpartij vult deze ook in voor zijn auto. Probeer goed af te stemmen met elkaar dat het verhaal ook feitelijk klopt en geen tegenstrijdigheden bevat. U sluit deze vraag af door aan te geven hoeveel kruisjes u heeft aangevinkt.

Vraag 13: Situatieschets van de aanrijding

Onder deze vraag tekent u een zo duidelijk mogelijke tekening op het moment van schade. U moet eraan denken dat de hele situatie duidelijk wordt. Geef in de tekening daarom de wegsituatie, rijrichtingen, verkeersborden, straatnamen en de posities van de betrokken voertuigen weer. Niet iedereen kan goed tekenen. Het is aan te raden om eerst even een proeftekening te maken voordat u de finale tekening maakt. Als u het eens bent met elkaar dan kunt u een samen een situatieschets tekenen.

Vraag 14: Opmerkingen

Onder de opmerkingen geeft u nog nadere specificatie van uw zienswijze van het ongeval indien dat niet goed uit de vragen en de situatieschets blijkt.

Vraag 15: Handtekening bestuurders

Als u het formulier beide heeft ingevuld dan dient u een handtekening te zetten. Als de politie betrokken is geweest bij de afhandeling van het ongeval dan is het mogelijk om in plaats van handtekeningen van beide partijen een stempel te laten plaatsen door de politie. Als u het niet eens bent met de tegenpartij of er is iets anders gebeurd zet dan GEEN handtekening onder het formulier. Als u een handtekening zet onder het formulier dan geeft u aan dat u het eens bent met de situatie.

Maak altijd een kopie vanher schadeformulier. Een tip is om een foto te maken van het formulier. Zorg ervoor dat deze foto wel goed leesbaar is.

Gerelateerde artikelen