Sistercar clausule

Je hebt twee auto’s. Je maakt per ongeluk met een van de auto’s schade aan de andere auto. Je bent met beide auto’s verzekerd bij dezelfde autoverzekeraar. Hoe werkt het nu met de autoverzekering? Voor dit soort gevallen bestaat er een sistercar clausule.

Wat is de sistercar clausule?

Als je twee auto’s hebt en je veroorzaakt schade met de ene auto aan jouw andere auto dan wordt het lastig deze schade te claimen op jouw autoverzekering. Volgens de wet kan je niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die je toebrengt aan iets van jezelf. Hiervoor is de sistercar clausule in het leven gebracht. Wanneer z’on clausule is opgenomen in de voorwaarden van jouw autoverzekering dan zal de verzekeraar de schade die je aan jouw andere auto hebt veroorzaakt behandelen alsof iemand anders de schade heeft veroorzaakt. Je kan in dat geval wel gedekt zijn voor schade die je per ongeluk aan jouw andere eigen auto toebrengt.

Controleer de sistercar clausule

Let op of jouw autoverzekeraar wel een sistercar clausule heeft opgenomen. Let er dus op of je (nieuwe) autoverzekeraar dit in de polisvoorwaarden heeft opgenomen.

Voorbeeld waarom de sistercar clausule

Jan heeft zijn Tesla geparkeerd. Zijn auto staat op de openbare weg. Jan heeft nog een andere auto, een BMW. Deze wilt die naast zijn Tesla parkeren. Hij raakt per ongeluk de Tesla en heeft schade. Volgens de wet is de schade aan de Tesla nu niet gedekt. Maar als Jan een sistercar-clausule in zijn autoverzekering heeft, krijgt hij alsnog de schade vergoed.

De sistercar clausule zorgt er dus voor dat je verzekerd bent voor schade aan een auto op jouw naam die door een andere auto op jouw naam is veroorzaakt.

Bent u op zoek naar een goede autoverzekering?

Begin dan gemakkelijk en snel met het vergelijken autoverzekering.

Gerelateerde onderwerpen