Stormschade auto

In Nederland kan het soms goed stormen. Het KNMI geeft regelmatig code geel, code oranje of code rood af. Deze stormachtige dagen zorgen vaak voor veel schade. Omvallende bomen, losvliegende takken, losschietende dakpannen en meer onheil zijn de oorzaken voor deze schade. Bij stormschade kunt u niemand aansprakelijk stellen. Hoe werkt het nu met de autoverzekering wanneer u stormschade heeft? Lees meer hieronder.

Stormschade auto verzekerd?

U heeft een dekking voor stormschade wanneer u een WA beperkt casco verzekering of een WA volledig casco verzekering (allrisk) heeft. De verzekeraar stelt als voorwaarde dat er minimaal sprake was van windkracht 7 toen de schade ontstond. De autoverzekeraar controleert dit aan de hand van de gegevens van het KNMI.

Wat te doen bij stormschade auto?

Neem altijd contact op met de autoverzekeraar of tussenpersoon. Het is zaak dat u zo snel mogelijk contact opneemt. De verzekeraar kan u meer inlichtingen geven over wat u moet doen en waar u recht op heeft. U moet in ieder geval een schadeformulier invullen en toezenden. U kunt het beste ook foto’s maken van de schade en eventuele getuigenverklaringen opnemen. Het is ook van belang dat u aangeeft waar en hoe laat de schade is ontstaan. Het tijdstip van het ontstaan van de schade is noodzakelijk voor de verzekeraar om bij het KNMI vast te stellen of het rond die tijd ook stormde.

Stormschade en eigen risico

Bij stormschade betaalt u in de meeste gevallen uw eigen risico. De hoogte van uw eigen risico hangt af van de autoverzekeringsmaatschappij. U vindt in de voorwaarden van uw autoverzekering hoeveel eigen risico u moet betalen. Het is wellicht mogelijk dat er verzekeraars zijn die geen eigen risico rekenen bij stormschade. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

Stormschade en no claim

Wanneer u schade claimt, welke veroorzaakt is door stormschade, dan gaat dit bij de meeste autoverzekeraars niet ten koste van het aantal schadevrije jaren. Let op! Dit is bij de meeste autoverzekeraars en niet bij allemaal. Wanneer de stormschade wel ten koste gaat van uw no-claim korting dan is het wellicht wijzer om de schade zelf te betalen. Lees hier meer over schade claimen bij verzekering of betalen.

Stormschade auto verzekerd onder WA autoverzekering?

Met een WA verzekering bent u alleen gedekt voor schade die u veroorzaakt aan anderen. Schade veroorzaakt aan uw eigen auto door storm valt hier dus niet onder. Is de schade ontstaan door storm, maar tegelijkertijd door de spullen van een ander, dan kunt u wellicht de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de geleden schade. U moet dan wel aantonen dat degene die u aansprakelijk stelt nalatig is geweest.

Schade door slecht weer in het buitenland

Wanneer u stormschade heeft opgelopen in het buitenland dan valt dit ook onder de dekking van de autoverzekering. De dekking is alleen geldig voor landen die op de groene kaart van uw autoverzekering staan vermeld. Neem bij stormschade in het buitenland direct contact op met de autoverzekeraar.

Gerelateerde artikelen