Technisch total loss

Total loss betekent dat uw auto of ander motorrijtuig niet meer wordt gerepareerd. Als u de juiste autoverzekering dekking heeft dan krijgt u de dagwaarde uitgekeerd. Onder de noemer total loss vallen technisch total loss en economisch total loss. Hieronder gaan we in wat technisch total loss precies inhoudt.

Als u een All risk autoverzekering of een WA plus dekking heeft dan kunt u waarschijnlijk een vergoeding krijgen voor uw total loss auto. Als u alleen een WA dekking heeft dan krijgt u niets vergoed.

Als u schade heeft aan uw auto dan schakelt de verzekeraar een expert in en deze stelt het schadebedrag vast. De expert zal letten op het schadebedrag, maar zal ook letten op bijzonderheden. De expert stelt ook vast of bepaalde schades al aanwezig waren op de auto. De expert bepaalt de dagwaarde voor de schade, de dagwaarde na de schade en het schadebedrag. De expert geeft de bevindingen terug aan de verzekeraar ter verdere afhandeling.

Wanneer is er sprake van een technisch total loss?

Technisch total loss houdt in dat de auto niet meer gerepareerd kan worden. Als de auto wel gerepareerd kan worden, maar de kosten de dagwaarde voor de schade overschrijden dan spreekt men van economisch total loss.

Een voorbeeld van technisch total loss is een uitgebrande auto door brandschade. Het is (haast) onmogelijk om de auto na een volledige uitbranding in dezelfde staat terug te brengen voordat de schade is ontstaan. Dit is een goed voorbeeld van technisch total loss. Het is technisch onmogelijk om deze auto te herstellen. Een ander voorbeeld van technisch total loss is als het chassis of de carrosserie vervormd is. Dit soort schades zijn doorgaans technisch haast onmogelijk om te herstellen.

Een voorbeeld van economisch total loss is als bijvoorbeeld de motor kapot gaat. De reparatie van de motor kost EUR 1.000, terwijl de dagwaarde van de auto voor schade maar EUR 500 is. In dit geval is het technisch wel mogelijk om te auto te herstellen, maar is de economische beslissing niet logisch.

Vergoeding verzekering technisch total loss

Als u de juiste dekking heeft krijgt u vaak de dagwaarde van de auto uitgekeerd. Sommige verzekeringen geven recht op een hogere uitkering. U kunt bijvoorbeeld een nieuwwaarde regeling hebben bij uw verzekering of een aanschafwaarde regeling. De nieuwwaarde of aanschafwaarde regeling kan tussen de 1-3 jaar duren. Bij sommige verzekeringen kunt u dit verlengen.

Het maakt voor de verzekeraar bij uitkering niet uit of er sprake is van een economisch of een technisch total loss. In beide gevallen krijgt u de waarde uitgekeerd.

Lees ook eens over de volgende onderwerpen