Voor welke schade ben je nooit verzekerd?

Schade kan ontstaan op verschillende manieren. Een aantal vormen van schades die ontstaan zijn nooit verzekerd onder de “normale” particuliere autoverzekering. De kosten voor dit soort schades moet men zelf betalen. Wanneer en welke schade is niet gedekt met de autoverzekering?

Schades die nooit verzekerd zijn onder de autoverzekering zijn:

 1. Onzorgvuldigheid en nalatigheid
 2. Normale slijtage over tijd
 3. Waardevermindering van de auto over tijd
 4. Slecht onderhoud
 5. Schade tijdens verhuren van de auto
 6. Schade gemaakt zonder in het bezit te zijn van geldig rijbewijs
 7. Opzettelijk handelen
 8. Wedstrijd auto straatrace
 9. Onder invloed van verdovende middelen (drugs en alcohol)
 10. Molest (zoals oorlog, natuurrampen, atoomkernreactie)
 11. Tijdens vervoeren van passagiers tegen betaling

Schade door onzorgvuldigheid of nalatigheid

Als u niet zorgvuldig omgaat met uw spullen dan kan de verzekeraar ervoor kiezen om schade niet uit te keren. Een goed voorbeeld is uw autosleutel in de auto laten zitten. Als uw auto in zo’n geval gestolen wordt dan ben u niet zorgvuldig geweest. Als u verzekerd bent tegen diefstal dan krijgt u waarschijnlijk geen uitkering van de autoverzekering. Andere voorbeelden van nalatigheid en onzorgvuldigheid zijn spullen in het zicht laten liggen of sleutels niet in een afgesloten ruimte opbergen. Ook schade waaraan u zelf ernstige schuld heeft door iets wat u doet of nalaat. Dit, terwijl u kon weten dat de kans op schade groot was. U kunt hierbij denken aan veel te hard rijden op een gladde weg of in de dichte mist.

Slijtage auto over tijd

De auto wordt over tijd minder waard door gebruik. Hoe meer u de auto gebruikt hoe sneller deze slijt en uiteindelijk aan reparatie of vervanging toe is. Slijtage over tijd is een natuurlijk en onontkoombaar proces. Het is ook geen schade die ontstaat door een “evenement” zoals een aanrijding. Schade die ontstaat door het slijten van de auto is nooit verzekerd onder de autoverzekering.

Waardevermindering van de auto over tijd

Als u al de showroom uitrijdt met een nieuwe auto dan is de auto al zo 20% in waarde gedaald. Over tijd gaat uw auto ook in waarde dalen vanwege nieuwe modellen die uitkomen en het fenomeen afschrijving. Deze waardedaling over tijd is niet verzekerd onder de autoverzekering. U kunt wel de auto verzekeren tegen de aanschafwaarde of nieuwwaarde indien u een nieuwere auto heeft. Dit is vaak een aanvullende optie bij de autoverzekering. Deze aanschaf of nieuwwaarderegeling staat echter los van de waardedaling van de auto over tijd.

Schade door slecht onderhoud

In het verlengde van slijtage van de auto kan het natuurlijk ook zo zijn dat de auto over tijd niet goed is onderhouden. Daarmee te laat naar de dealer voor APK of het negeren van motorlampjes. Dergelijke schade ontstaan door slecht onderhoud is niet verzekerd onder de autoverzekering. Ook wanneer de monteur onderhoud niet goed uitvoert en hierdoor schade ontstaat aan de auto is niet verzekerd onder de autoverzekering. In een dergelijk geval moet u het onderhoudsbedrijf aansprakelijk stellen voor de geleden schade. U kunt hierbij hulp krijgen vanuit een rechtsbijstand module verkeer welke u aanvullend kunt afsluiten bij de autoverzekering.

Schade bij het verhuren van de auto

Het is onder de reguliere particuliere autoverzekering niet toegestaan om de auto te verhuren. Wanneer u uw auto verhuurt en tijdens de verhuurperiode ontstaat schade aan de auto dan is deze schade niet verzekerd onder uw reguliere autoverzekering. Voor het verhuren van auto’s bestaan aparte verzekeringen. Indien u verhuurt via een platform zoals Snapcar dan kunt u meestal via dit platform een verzekering afsluiten voor de verhuurperiode van uw auto. Schade in de verhuurperiode kunt u dan claimen op deze specifieke verzekering van Snapcar.

Schade gemaakt zonder bezit te zijn van een geldig rijbewijs

Alle schade die ontstaat wanneer degene die gereden heeft geen geldig rijbewijs heeft wordt niet gedekt onder de autoverzekering. Bij elke autoverzekeraar is een voorwaarde om gedekt te zijn dat de bestuurder een geldig Nederlands rijbewijs heeft. Een verlopen rijbewijs is ook geen geldig rijbewijs. Als u schade maakt met een verlopen rijbewijs dan kunt u ook in de problemen komen. Het is dus zaak dat u een geldig rijbewijs heeft voordat u überhaupt gaat autorijden. Zo voorkomt u problemen met de autoverzekering.

Schade door opzettelijk handelen

Bewust schade aanbrengen aan uw auto en vervolgens claimen op de autoverzekering is fraude en ten strengste verboden. U kunt zelfs strafrechtelijk vervolgd worden voor dergelijke acties. Neem bijvoorbeeld het in scene zetten en organiseren van een bewuste aanrijding. Het moge duidelijk zijn dat kosten voor schade door opzettelijk toedoen niet wordt uitgekeerd door de verzekeraar.

Schade door straatraces

Straatraces zijn verboden in Nederland. Het houden van een wedstrijd op de openbare weg, ook wel straatrace genoemd, is strafbaar gesteld in artikel 10 WVW. Het artikel is geformuleerd als een verbod op het houden van een wedstrijd. Hieronder valt een straatrace ook. Vanwege het verbod in de wet hebben verzekeraars schades die ontstaan naar aanleiding van wedstrijden op de openbare weg uitgezonderd van dekking. Daarmee keert de verzekeraar niet uit wanneer u deel heeft genomen aan een wedstrijd op de openbare weg. Denk hierbij dat een wedstrijdje optrekken bij het stoplicht ook geïnterpreteerd kan worden als een wedstrijd als in artikel 10 van de Wegenverkeerswet. Schade die ontstaat uit een wedstrijdje optrekken bij het stoplicht is ook niet gedekt.

Schade door invloed van drugs of alcohol

Als u dronken was of onder invloed van drugs (of medicijnen) en u heeft schade veroorzaakt dan is deze schade niet gedekt onder de autoverzekering. De autoverzekeraar gaat er vanuit dat u veilig conform de geldende wet-en regelgeving de weg op gaat. Als u dus boven de wettelijke limieten komt bent u niet verzekerd. De verzekeraar kan soms van u eisen dat u meewerkt aan een drugs of urinetest. Als u dit weigert dan kan dit ook een grond zijn om u uit te sluiten van de dekking. Wanneer u schade heeft gereden onder invloed van alcohol dan heeft dit gevolgen voor de verzekering. Lees meer over alcohol en autoverzekering.

Schade door molest

Molest is schade die niet door de verzekering vergoedt kan worden. Denk hierbij aan schade die ontstaat tijdens gewapende conflicten, burgeroorlog, opstand, terrorisme, rellen, oproer, muiterij, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en atoomkernreacties. Schade die ontstaat uit deze gebeurtenissen zijn meestal omvangrijk. Het is niet redelijk om van de verzekeraar te verwachten dat zij deze grote risico’s meedragen in hun dekking. Daarmee is schade ontstaan in deze situaties niet verzekerd.

Schade ontstaat bij vervoeren passagiers tegen betaling

Als u de auto als een taxi gebruikt dan moet u een speciale taxiverzekering hebben. De reguliere autoverzekering vergoedt schade die ontstaat wanneer u de auto gebruikt als een taxi niet.

Waar ben je dan wel voor verzekerd?

Waar je wel voor verzekerd bent hangt af van je dekking: WA, WA plus of allrisk. Allrisk is de meest uitgebreide dekking met deze autoverzekering ben je gedekt voor ruitschade, stormschade, brandschade, aanrijding met dieren, joyriding, diefstal, vandalisme en schade zelf veroorzaakt door aanrijding. Wil je een autoverzekering afsluiten? Begin dan eerst met de verzekering vergelijken. Zo krijg je snel een overzicht van alle premies.

Gerelateerde onderwerpen