Waar autoverzekering afsluiten zonder rijbewijs?

Iedereen is in Nederland en België verplicht om een autoverzekering af te sluiten en direct verzekerd te zijn wanneer men in het bezit is van een auto. Het is dan ook een vanzelfsprekende gedachte dat de eigenaar van de auto over een rijbewijs beschikt. Maar het komt zo heel af en toe wel eens voor dat men zonder rijbewijs toch nog een autoverzekering wilt afsluiten.

Een auto verzekeren zonder rijbewijs, dat klinkt gek! Ja, dit lijkt in eerste instantie een beetje vreemd, maar is soms toch gewenst en wettelijk mag het ook wel. Bij de meeste verzekeraars kan je echter alleen een autoverzekering afsluiten als je een geldig rijbewijs hebt.

Waarom een autoverzekering afsluiten zonder rijbewijs

Vanaf het moment dat de auto op naam staat, is men als eigenaar van een auto wettelijk verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Zelfs wanneer men geen rijbewijs heeft, kan een auto toch nog gewoon op naam worden gezet. Veel verzekeraars willen voor deze auto eigenaren geen verzekering afsluiten. Het is voor de verzekeraar onduidelijk wie er in de auto gaat rijden.

Er bestaan een aantal situaties waarin het mogelijk is om verzekerd te zijn zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs. Dit zijn de belangrijkste redenen:

  • Men heeft nog geen rijbewijs
  • Het rijbewijs is ingevorderd (rijontzegging)
  • Het rijbewijs is verlopen
  • Men wacht nog op de levering van het rijbewijs

Rijden zonder rijbewijs is verboden!

We willen alvorens we verder gaan met het artikel, het nog wel even heel duidelijk maken dat het in Nederland volgens Artikel 107 van de Wegenverkeerswet verboden is om zonder een rijbewijs te rijden. In België is dit geregeld in Artikel 21 van de Wet op het Wegverkeer. Want wanneer men zonder rijbewijs gaat rijden is men gewoonweg niet verzekerd! Rijden zonder rijbewijs wordt dan ook zeker als een ernstig verkeersmisdrijf gezien.

Men heeft (nog) geen rijbewijs

Zonder een geldig rijbewijs een auto aanschaffen is behoorlijk lastig. Men kan deze auto dan wel op naam laten zetten, maar er moet dan nog meer geregeld worden. Een autoverzekering zonder rijbewijs afsluiten is namelijk niet mogelijk.

Zonder verzekering mag deze auto ook niet op de openbare weg staan. Het is dan mogelijk om het kenteken in Nederland te schorsen bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). In België is een wissing van een voertuig mogelijk bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). Er hoeft dan ook geen motorrijtuigenbelasting betaald te worden.

Als je partner wel een rijbewijs heeft en ook regelmatig bestuurder is van de auto dan kan men bij de meeste autoverzekeraars wel degelijk een autoverzekering afsluiten als eigenaar zonder rijbewijs. Er moet dan opgeven worden dat de partner de regelmatige bestuurder van het voertuig is.

Het zou zo ook mogelijk kunnen zijn dat men een auto erft, maar dat de erfgenaam niet over een rijbewijs beschikt. Op zichzelf is dit niet direct een probleem, want in de meeste gevallen loopt de autoverzekering na een overlijden namelijk nog twee maanden door. En ook hier is het mogelijk om de auto gewoon door te verzekeren.

Het is dan de bedoeling dat de verzekering en de auto op naam van de nieuwe eigenaar overgezet worden. Het advies is hierbij om in eerste instantie contact op te nemen met de verzekeraar waar men ook de andere particuliere verzekeringen heeft lopen. In dit geval kan er eveneens voor gekozen worden om de auto te schorsen.

Het rijbewijs is ingevorderd (rijontzegging)

Het komt helaas nog wel eens vaak voor dat mensen hun rijbewijs kwijtraken wanneer deze door de politie ingevorderd wordt. Het is dan in dat geval in principe niet mogelijk om zich bij de algemene autoverzekeraars te melden.

Als iemands rijbewijs is ingevorderd mag men dus ook zeker niet meer rijden, maar de auto mag nog wel op naam van deze persoon blijven staan en men kan eveneens iemand anders de hoofdbestuurder maken.

Wanneer het rijbewijs door de officier van justitie of de politie ingenomen of ingevorderd is, dan heeft dit ook consequenties voor de autoverzekering. Het is mogelijk dat de verzekeraar de autoverzekering beëindigt. In Nederland doet de verzekeraar hiervan melding in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Met een melding in dit systeem is een nieuwe autoverzekering aanvragen behoorlijk lastig.

Plus als het rijbewijs is ingenomen, wordt het tevens lastig om over te stappen naar een andere verzekeraar. Het beste advies is zodoende om de verzekering bij de huidige verzekeraar te behouden.

Het rijbewijs is verlopen

Een rijbewijs in België en Nederland is niet oneindig geldig en moet daarom om de zoveel jaren verlengd worden. Men moet dus zelf op tijd een nieuw rijbewijs aanvragen. Doet men dit niet en is het rijbewijs verlopen, dan mag er gewoonweg niet met de auto gereden worden. Men mag zich pas weer op de weg achter het stuur bevinden als men over een nieuw rijbewijs beschikt. Een nieuw rijbewijs kan bij de gemeente waarin men woont aangevraagd worden.

Als men (per ongeluk) over een verlopen rijbewijs beschikt en toch schade heeft. Dan is men bij sommige verzekeraars alsnog verzekerd. Het is handig om hier vooraf al van op de hoogte te zijn. Zo verlengd Centraal Beheer de dekking standaard met een maand.

Het is bij een verlopen rijbewijs niet mogelijk om een autoverzekering af te sluiten. Maar als het rijbewijs al verlengd is en alleen nog opgehaald moet worden, dan kan men in dat geval vaak alsnog een verzekering afsluiten om vervolgens aan te tonen dat men wel degelijk in het bezit is van een geldig rijbewijs.

Extra info

Als men niet over een rijbewijs beschikt wordt een mogelijke autoschade enkel vergoed als men niet in de auto reed: bijvoorbeeld bij schade veroorzaakt door storm, hagel of vandalisme. Dat moet dan natuurlijk wel meeverzekerd zijn op de autoverzekering. Maar let op: als de schade aan de auto veroorzaakt wordt terwijl men toch zonder rijbewijs rijdt, dan vergoedt geen enkele verzekeraar iets!

Dat alles geldt ook bij een rijontzegging. Zolang men dit heeft, mag men gewoonweg niet in een auto rijden. Doet men dat wel en wordt er schade veroorzaakt? Dan wordt er helemaal niks vergoed. Rijden zonder rijbewijs is dan ook niet een goed idee, want als men dan een auto helemaal total loss rijdt, dan zal men zelf voor alle kosten moeten opdraaien!

Lees ook eens over de volgende onderwerpen