Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer, opgericht in 1965, biedt hulp aan mensen die schade hebben opgelopen door een motorvoertuig, zoals een brommer, auto of tractor, wanneer zij deze schade niet via een verzekeraar kunnen verhalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de veroorzaker is doorgereden of niet verzekerd is. Ook schade veroorzaakt door een gestolen motorvoertuig valt onder onze dekking.

Ze vergoeden uitsluitend schade veroorzaakt door een motorvoertuig. Schade door bijvoorbeeld vandalisme valt niet onder hun verantwoordelijkheid.

Het Waarborgfonds is een stichting zonder winstoogmerk, gefinancierd door jaarlijks vastgestelde bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen wordt toegewezen aan het Waarborgfonds.

Missie

Het Waarborgfonds Motorverkeer fungeert als vangnet voor verkeersslachtoffers op basis van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam). Daarnaast vervullen ze de rol als Schadevergoedingsorgaan zoals beschreven in Hoofdstuk 4B van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en dienen ze als kenniscentrum voor de Wam en de EU-richtlijnen.

Visie

Het Waarborgfonds Motorverkeer streeft ernaar door de samenleving gewaardeerd te worden door onze taken onafhankelijk, rechtmatig, efficiënt, maatschappelijk verantwoord, oplossingsgericht en klantvriendelijk uit te voeren.

Ze behandelen benadeelden, aansprakelijke partijen, financiers en (buitenlandse) zusterorganisaties op een integere en deskundige wijze.

Binnen de wettelijke kaders streven ze naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. Ze werken aan de bekendheid onder consumenten te vergroten, in lijn met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie over het Waarborgfonds Motorverkeer verwijzen we naar de volgende website.


Iets anders weten?

Begrippen
Allrisk
APK
Assurantiebelasting
Basispremie
Bedenktijd
Beperkt casco
Bonus-malus ladder
BPM
Contracttermijn
Contractvervaldatum
Dagwaarde
Eigen risico
Europees Schadeformulier
Gewicht
Groene kaart
Hoofdbestuurder
Kilometrage
Massa ledig voertuig
Meldcode auto
Molest-schade
Nieuwwaarde
No blame no claim
No-claim korting
Oldtimer
Oorspronkelijke cataloguswaarde
Opzegtermijn
RDW
Rechtsbijstand autoverzekering
Regelmatig bestuurder
Restwaarde
Roy Data
Royementsverklaring
Sistercar clausule
Total loss
Trede
Volledige casco
Voorlopige dekking
Vrijwaring
Vrijwaringsbewijs
Waarborgsom
Waarborgfonds Motorverkeer
Wettelijke aansprakelijkheid