Waarom is de autoverzekering voor diesel duurder?

Een diesel auto kost vergeleken met een benzine auto op verschillende vlakken meer geld. Een dieselauto is doorgaans duurder met de wegenbelasting, maar ook met de autoverzekering. Een autoverzekering voor een diesel is gemiddeld zo’n 30% duurder dan voor een benzine auto. Waar wordt dit door veroorzaakt?

Een diesel is doorgaans zwaarder dan een benzine auto. Hoe zwaarder de auto hoe duurder de autoverzekering. Zware auto’s veroorzaken grotere schades bij een aanrijding. Het gewicht van de diesel is dus de belangrijkste oorzaak van een duurdere premie. Naast het gewicht van de auto spelen ook factoren als persoonlijke kenmerken, de dagwaarde, leeftijd en beveiliging van de auto een rol.

Gewicht auto

Een auto met een dieselmotor is zwaar. In ieder geval zwaarder dan die van een benzine auto. Dit komt omdat een dieselmotor hoge compressie en verbrandingsdrukken heeft (hogedrukmotor). Hierdoor is de constructie van de dieselmotor veel zwaarder. Als een dieselauto een aanrijding maakt dan is de kans dat de veroorzaakte schade groter is dan wanneer een benzine auto dezelfde aanrijding maakt. Dit komt omdat het zwaardere gewicht zorgt voor een grotere impact bij de botsing. Meer schade betekent voor de verzekeraar dat zij meer moeten vergoeden aan de tegenpartij. De verzekeraar houdt dus rekening met de massa ledig voertuig bij het bepalen van de premie.

Hoeveel duurder is een autoverzekering voor een diesel?

Om te kijken wat nu het verschil in premie in de praktijk is hebben we een vergelijking gedaan tussen twee vergelijkbare auto’s met een dieseluitvoering en een benzine uitvoering. Voor de benzine uitvoering hebben we gekeken naar een Ford Focus Wagon 1.5 Ecoboost 150PK Automaat Titanium uit 2017. Deze hebben we vergeleken met de Ford Focus Wagon 2.0 TDCI 150PK Titanium. Voor de vergelijking hebben we de persoonlijke kenmerken, woonplaats en het rijgedrag (aantal kilometers) van de bestuurder gelijk gehouden. Zo worden de verschillen niet veroorzaakt door andere zaken dan de auto. De vergelijking is uitgevoerd bij de drie grote autoverzekeraars in Nederland, namelijk Centraal Beheer Achmea, Univé en FBTO. Voor de berekening van de premie hebben we de volgende gegevens gebruikt: postcode 2332 ZX, geboortedatum 28-08-1979, 15 schadevrije jaren. Zie hieronder de resultaten van de test autoverzekering premie dieselauto’s.

 BenzineDieselVerschil diesel versus benzine in %
WA verzekering (Achmea)22,6531,27+38%
WA verzekering (Univé)17,3327,73+60%
WA verzekering (FBTO)18,3825,18+37%
WA+ Beperkt casco (Achmea)30,2243,64+44%
WA+ Beperkt casco (Univé)23,7838,12+60%
WA+ Beperkt casco (FBTO)23,9933,93+41%
Allrisk (Achmea)51,5168,64+33%
Allrisk (Univé)35,3248,65+38%
Allrisk (FBTO)48,5163,47+31%
Schuif op mobiel van links naar rechts

Uit de test hierboven blijkt dat voor alle verzekeringen de diesel variant duurder is dan de benzine variant. Het maakt hierbij niet uit voor welke soort dekking gekozen wordt. Alle dekkingen zijn voor diesel duurder dan voor benzine. Gemiddeld over alle dekkingen is het prijsverschil +43% vergeleken met een benzine auto. De grootste verschillen zitten in de WA+ beperkt casco dekking.

Autoverzekering voor diesel ongeveer 30% duurder

Bovenstaande test geeft een indicatie dat de autoverzekering voor diesel duurder is dan benzine, maar het zijn geen harde cijfers. Ooit is onderzocht dat het gemiddelde rond de 30% ligt. Geïnteresseerd in een autoverzekering bij een van de onderzochte verzekeraars? Bezoek de autoverzekeraar en sluit direct af.

FBTO autoverzekering

  • Minste % verschil in premie tussen diesel en benzine
  • Hele jaar door aanvullende modules aan- en uitzetten

ca. €30,50 p/m

Centraal Beheer autoverzekering

  • 3 jaar aanschafprijs vergoed
  • Gratis vervangend vervoer

ca. €31,00 p/m

Univé autoverzekering

  • Geen winstoogmerk
  • Dagelijks opzegbaar

ca. €34,00 p/m

Hoeveel duurder is de verplichte WA dekking voor een diesel?

De WA dekking is de verplichte dekking die elke autobezitter moet afsluiten in Nederland. Deze verzekering dekt schade veroorzaakt door jouw eigen auto aan derden. Uit de test blijkt dat de WA dekking gemiddeld 45% duurder is voor een dieselauto dan voor een benzine auto.

Hoeveel duurder is de WA+ beperkt casco dekking voor een diesel?

De WA+ beperkt casco dekking zorgt voor een reguliere WA dekking ook voor extra dekking voor schade aan de eigen auto. Hierbij kan gedacht worden aan schades veroorzaakt door diefstal, weeromstandigheden, aanrijding met dieren, ruitschade en brandschade. Uit de test blijkt dat de WA+ beperkt casco gemiddeld 49% duurder is voor diesel auto’s.

Hoeveel duurder is de allrisk dekking voor een diesel auto?

De allrisk dekking is de meest uitgebreide dekking. Deze zorgt voor de dekkingen zoals omschreven onder de WA en WA+ beperkt casco dekking, maar vergoedt ook schade door eigen toedoen en vandalisme aan de eigen auto. De allrisk dekking blijkt voor dieselauto’s 34% duurder te zijn dan voor benzine auto’s.

Wat zijn de verschillen in premie bij diesel en benzine tussen de autoverzekeraars?

De verschillen in premie tussen benzine en diesel verschilt ook enorm bij de autoverzekeraars zelf. Zo verschilt bij een verzekeraar tussen de diesel en benzine variant ruim 52% (Univé) en bij de andere verzekeraars is dit verschil tussen de 36-38% (FBTO en Centraal Beheer). Het lijkt er dus op dat de verzekeraars verschillende wegingen geven aan het feit of er sprake is van een dieselauto of benzineauto. Zo berekent Univé blijkbaar een hogere risico-opslag voor het feit dat de auto een diesel is (en dus zwaarder weegt).

Wat veroorzaakt nog meer hogere premie bij een dieselrijder?

Een autoverzekering is een persoonlijk product. Dus afhankelijk van de auto en de autobezitter verschilt de premie per persoon. Nu zijn er ook andere zaken die doorgaans van toepassing zijn voor dieselrijders die ervoor zorgen dat zij een hogere premie betalen.

  • Dieselrijders rijden doorgaans meer kilometers dan benzinerijders. Hierdoor is er een grotere kans op schade simpelweg omdat de dieselrijder vaker aan het verkeer deelneemt.
  • De aanschafwaarde en dagwaarde van een dieselauto is vaak hoger dan die van een benzine auto. Dus bijvoorbeeld total loss moet de verzekeraar meer uitkeren dan bij een benzineauto. Dit ziet men terug in een hogere premie voor de WA+ of allrisk dekking in vergelijking met een benzine auto.

Verder zijn er algemene factoren van invloed op de hoogte van de autoverzekeringspremie. Denk hierbij aan leeftijd, woonplaats en type dekking. Zie ook de factoren die autoverzekering bepalen.

Waar nog meer op letten bij de kosten voor een diesel auto?

Vraag is nu we weten dat een diesel duurder met de autoverzekering of het verstandig is om te kiezen voor een diesel of voor een benzineauto. Om te bepalen welke kosten je mee moet nemen bij de keuze voor een benzine of diesel is het van belang om, naast de kosten voor de autoverzekering, vier aanvullende zaken in overweging te nemen. Deze zaken zijn de brandstof en verbruikskosten, de wegenbelasting, de aanschaf- en dagwaarde (inclusief afschrijving) en de onderhoudskosten. Elk van deze factoren heeft invloed op de kosten die je gaat maken bij het rijden van een diesel of een benzine auto.

Brandstof en verbruik

De brandstofprijzen voor diesel zijn doorgaans goedkoper dan die voor benzine. De verschillen tussen benzine brandstof en dieselbrandstof liggen tussen de 30 en 50 cent per liter. Het grootste deel van de brandstofprijs bestaat uit btw en accijnzen en verder is de benzine en dieselprijs onder andere afhankelijk van de dollar-euro koers en productieomvang.

De diesel en de auto verschillen in het verbruik van brandstof. Het verbruik hangt onder andere af van de grootte van de auto en leeftijd van de auto. Daarnaast is het van belang of je veel op de snelweg of in de stad rijdt. Een diesel auto rijdt circa 1 op 20 km een benzine auto rijdt circa 1 op 15 km.

Het voordeel bij een dieselauto komt vaak tot uiting in het aantal kilometers dat per jaar gereden wordt. Wanneer iemand bijvoorbeeld 15.000 km per jaar rijdt met een diesel dan is deze persoon ongeveer €600 per jaar goedkoper uit dan met een benzine auto. Wanneer de dieselrijder 30.000 km per jaar rijdt dan kan het voordeel oplopen tot ruim €1.200.

Motorrijtuigenbelasting

Een factor die wel negatief uitpakt voor de diesel rijder is de wegenbelasting. Wegenbelasting is voor dieselauto’s gemiddeld duurder dan voor benzineauto’s. Dit komt door het gewicht van de dieselauto. Door het zwaardere gewicht wordt het wegennet meer belast en is de wegenbelasting hoger. 

Aanschafwaarde

Diesel auto’s zijn doorgaans duurder dan benzine auto’s in de aanschaf. Dit is zowel het geval bij occasions als bij nieuwe auto’s. Het verschil wordt vooral verklaard door duurdere onderdelen.

Afschrijving en dagwaarde

Over algemeen zijn dieselauto’s meer waardevast dan benzine auto’s. Echter omdat de aanschafwaarde hoger is kan de afschrijving ook hoger zijn dan een benzineauto. Ondanks de hoge aanschafwaarde zal de dagwaarde doorgaans bij een dieselauto hoger liggen. Momenteel is er veel te doen over dieselauto’s. Overheden treffen maatregelen om dieselauto’s te weren uit steden. Het wordt daardoor minder aantrekkelijk om dieselauto’s aan te schaffen. Dit heeft ook invloed op de dagwaarde van de diesel auto. Het is niet ondenkbaar dat de dagwaarde van dieselauto op gegeven moment lager zal zijn dan die van een benzineauto.

Onderhoud

Het is lastig te zeggen maar over het algemeen wordt er vanuit gegaan dat dieselauto’s minder vaak onderhoud hoeven te worden dan benzine auto’s. Het is echter wel het geval dat wanneer een diesel auto een probleem heeft dat dit vaak duurder is om te herstellen. 

Kiezen voor een diesel of benzine auto?

Om te kijken of het interessant is om een diesel auto aan te schaffen is het van belang om naar bovenstaande punten te kijken en om af te wegen welke situatie voor jou van toepassing is. Hierbij is het ook noodzakelijk om te kijken naar de hoogte van de autoverzekering premie. Zoals omschreven kan de autoverzekering premie enorm verschillen van de benzineauto. Om te kijken welke autoverzekering het beste past bij de dieselauto die je voor ogen hebt is het verstandig om een vergelijking uitvoeren op de verschillende autoverzekering premies. Zo weet jij of je de beste deal hebt voor de autoverzekering. 

Gerelateerde onderwerpen