Wat is een WA Beperkt Casco verzekering?

De WA Beperkt casco autoverzekering is het type verzekering wat tussen de WA verzekering en de WA Volledig Casco (allrisk) zit. Het wordt ook wel in de volksmond WA+, WA-extra verzekering of WA mini Casco verzekering genoemd.

De verzekering WA Beperkt Casco dekt doorgaans het volgende:

  • Schade veroorzaakt bij anderen
  • Schade door gebeurtenissen zoals: storm, natuurgeweld, botsing met dieren, diefstal, joy riding, inbraak, brand en bliksem.

Per polis kan de WA beperkt casco verschillende dekkingen en voorwaarden hebben. Echter de meeste dekking bovenstaande gebeurtenissen. De WA beperkt casco verzekering kan aangevuld worden met diverse aanvullende dekkingen. Het is ook mogelijk te verzekeren voor aanschafwaarde van de auto. Zie hiervoor aanschafwaarderegeling auto.

Op zoek naar een verzekering?

Lees ook over de volgende onderwerpen