Verschil tussen WA en WA beperkt casco (WA+)

Bij het zoeken naar een autoverzekering loop je tegen verschillende dekkingen aan. Onder andere tegen de WA dekking en WA beperkt casco dekking. Deze laatste wordt ook WA+ genoemd. Wat is nu het verschil WA en WA beperkt casco. Deze termen kunnen voor de leek erg verwarrend zijn. Het zoeken naar een goede autoverzekering wordt er zeker niet gemakkelijker op. Wij leggen het zo simpel mogelijk uit.

Het verschil tussen WA (Wettelijke aansprakelijkheid) en WA beperkt casco zit in de dekking en de premie. WA is de dekking voor schade die wordt veroorzaakt met de auto aan anderen. De WA beperkt casco dekt naast deze schade aanvullende schades veroorzaakt door diefstal, inbraak, storm, hagel, brand, ruitschade, joyriding en aanrijding met dieren. De premie voor WA beperkt casco is hoger.

Een ijzersterke WA beperkt casco (WA plus) verzekering met 80% korting? Kijk eens bij Univé

Wat is het verschil in dekking

De dekking verschilt tussen de WA verzekering en de WA beperkt casco verzekering. Dit komt omdat bij de beperkt casco variant meer risico’s worden afgedekt die schade aan de auto kunnen veroorzaken.

Naast de beperkt casco variant is er ook een WA volledig casco variant. Dit wordt ook allrisk genoemd. Lees meer over de verschillen tussen WA beperkt casco en allrisk.

WA dekking

De WA dekking is de verplichte wettelijke dekking. Elke autobezitter moet minimaal deze variant afgesloten hebben. Deze verplichting is opgenomen in de wet. Deze wet heet de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). De WA dekking beschermt derden. Wanneer een auto schade veroorzaakt aan andermans lijf (letsel) en eigendom (bijvoorbeeld auto) dan wordt deze schade vergoed vanuit de verplichte WA dekking. Als een auto niet WA verzekerd is dan ontvangt de eigenaar van de auto een boete.

WA beperkt casco dekking

De WA beperkt casco dekking is een uitbreiding van de verplichte WA dekking (welke schade aan derden dekt). Met de WA beperkt casco dekking verzekerd de eigenaar van de auto bepaalde oorzaken die schades aan deze eigen auto veroorzaken. Dit zijn schades zoals veroorzaakt door een diefstal, storm, brand, ruitschade, joyriding en aanrijding met dieren. De premie voor deze dekking is hoger dan voor de WA.

Welke namen worden gegeven aan de WA beperkt casco dekking?

De WA beperkt casco dekking heeft bij elke verzekeraar een andere naam. Hieronder een overzicht van de namen die gegeven worden aan deze dekkingsvariant:

 • WA-plus verzekering
 • WA+ beperkt casco
 • WA Extra
 • Beperkt Casco verzekering
 • WA+
 • WA+ Casco beperkt
 • Casco beperkt
 • WA+ Beperkte Cascodekking
 • Gedeeltelijk casco

Wat is het verschil in premie tussen WA en WA beperkt casco?

De premie voor de WA verzekering is doorgaans goedkoper dan voor de WA beperkt casco. Soms is het verschil in premie tussen WA en WA+ beperkt. In andere gevallen kan het premieverschil groot zijn. Hieronder hebben we een testberekening gedaan voor drie verschillende soorten auto’s en de prijsverschillen in kaart gebracht. De vergelijking is gedaan voor iemand van 40 jaar met 5 schadevrije jaren en woonplaats Rotterdam. De berekening is gedaan bij Univé verzekeringen. Ook een berekening doen bij Univé?

AutoOuder dan 10 jaar?WAWA+ Verschil in %
Citroen C1Nee23,2227,76+20%
Volkswagen Polo Nee27,3234,10+25%
Ford Fiesta Nee26,7232,22+21%
Skoda Octavia Nee31,1739,04+25%
Citroen C1 Ja26,3728,31+7%
Volkswagen PoloJa27,1030,34+12%
Ford FiestaJa31,3734,07+9%
Skoda OctaviaJa48,6054,33+12%

Zoals hierboven te zien is het premieverschil tussen WA en WA+ bij nieuwere auto’s groter dan bij oudere auto’s. Het premieverschil tussen WA en WA+ bij auto’s ouder dan 10 jaar ligt ongeveer tussen 7-12%. Het premieverschil bij nieuwe auto’s ligt tussen de 20-25%.

Waarom is WA soms duurder dan WA+?

Het kan voorkomen dat de WA autoverzekering duurder is dan de WA beperkt casco verzekering. Normaal zou de WA beperkt casco duurder zijn dan de WA variant omdat er meer dekking bij de WA+ zit. De WA verzekering is soms duurder omdat de verzekeraar jou wil aantrekken als klant. De autoverzekeringsmaatschappij doet in principe een aanbieding. Doordat jij meer dekking krijgt voor minder geld kan dit de reden zijn dat jij voor die specifieke verzekeraar kiest.

Wanneer kiezen voor een WA of een WA beperkt casco verzekering?

De keuze voor een WA of een WA beperkt casco verzekering hangt af van een aantal zaken. Welke autoverzekering moet je nemen? Belangrijk is het soort auto. De waarde en de leeftijd van de auto is hierbij van belang. Hoe hoger de dagwaarde van de auto, hoe groter het verschil in premie tussen de WA en WA beperkt casco verzekering. Bij een hoge dagwaarde moet een verzekeraar meer uitkeren na bijvoorbeeld een diefstal. Hierdoor is de premie ook hoger. De volgende zaken moet rekening mee gehouden worden bij het kiezen tussen een WA of WA beperkt casco verzekering:

 • De leeftijd van de auto;
 • De diefstal gevoeligheid van de auto;
 • Het verschil in premie met de WA;
 • Eigen financiële vermogen om een schade te betalen;
 • De dagwaarde van de auto.

In principe hangt de leeftijd van de auto samen met de dagwaarde en de diefstal gevoeligheid van de auto. Naarmate de auto ouder wordt daalt ook de dagwaarde en de mogelijke uitkering bij diefstal. Verder wordt een auto naarmate die ouder wordt ook minder interessant voor dieven. De kans dat een auto wordt gestolen gaat omlaag naarmate de auto ouder wordt.

Alle factoren tezamen moeten een goede afweging geven of een WA beperkt casco nuttig is om af te sluiten. In sommige gevallen scheelt de WA+ variant in premie weinig met de premie van de WA variant. In dat geval zou het extra premiebedrag niet veel uitmaken. Echter dat er weinig verschil in premie zit heeft een reden. Verzekeraars zien blijkbaar weinig risico in de aanvullende dekking. Met andere woorden: verzekeraars verwachten niet dat de kans groot is dat de auto gestolen wordt.

Natuurlijk is niet alleen diefstal de extra dekking die een WA bepekt casco verzekering geeft. De dekking is ook goed voor schade door hevige weersomstandigheden. Stevige stormen komen soms wel eens voor. Het is dan soms fijn om een extra dekking te hebben.

Richtlijn voor keuze tussen WA en WA+

Naast bovengenoemde zaken is de een vuistregel dat auto’s ouder dan 10 jaar WA verzekerd moeten worden en auto’s tussen de 5 en 10 jaar oud WA beperkt casco. Dit is voor de meeste type auto’s een redelijk goede richtlijn. Het kan echter verschillen per soort auto. Doe altijd goed onderzoek wat voor de individuele situatie het best past.

Kiezen voor WA of WA plus?

Om een keuze te maken voor WA of WA plus kan je gebruik maken van onderstaande checklist. Hou er rekening mee dat deze lijst alleen als hulpmiddel dient.

Is de auto tussen de 5 en 10 jaar oud?JaNee
Heeft de auto een hoge dagwaarde? (zie koerslijst ANWB)JaNee
Is het premieverschil niet te hoog vergeleken met WA?JaNee
Heb je weinig financiële middelen beschikbaar voor tegenslagen?JaNee
Is de auto gevoelig voor diefstal?JaNee

Zijn de meeste vragen beantwoord met “Ja”? Dan is het naar alle waarschijnlijkheid verstandig om een WA+ verzekering af te sluiten. Let op dat elke situatie waaronder type auto en bestuurder anders is dus in specifieke gevallen kan een WA verzekering ook voldoende zijn.

Lees ook over het volgende: