Wat kost een autoverzekering?

Een verzekering voor de auto is Nederland verplicht. Het is daarom handig om te weten wat een autoverzekering kost. Lees verder in dit artikel hoeveel de autoverzekering kost.

De autoverzekering kost gemiddeld tussen de €50-75 per maand. De kosten voor de autoverzekering wordt bepaald door de volgende zaken: de keuze in dekking, aantal schadevrije jaren, leeftijd van de bestuurder, woonplaats, soort auto, eigen risico en betaalperiodes.

Kosten per dekking

Als eerst kijken we naar de kosten voor de autoverzekering per dekking. Om te kijken wat de kosten voor de WA, WA beperkt casco en allrisk dekking moeten we rekening houden met een aantal onderdelen. Zo zijn de woonplaats, type auto, leeftijd, schadevrije jaren en eigen risico belangrijke zaken die de premie beïnvloeden. Om de kosten per dekking goed in kaart te brengen hebben we berekeningen gemaakt bij drie verschillende verzekeraars voor drie verschillende soorten mensen. Op basis van deze berekeningen komen we op de gemiddelde kosten voor de autoverzekering per dekking. 

De volgende gegevens zijn gebruikt in de berekening: 

 1. Bestuurder van 41 jaar met een Renault Clio, 10 schadevrije jaren met woonplaats Alkmaar. 
 2. Bestuurder van 50 jaar met een Opel Corsa, 20 schadevrije jaren met woonplaats Assen.
 3. Bestuurder van 20 jaar met een Volkswagen Golf, 0 schadevrije jaren met woonplaats Den Haag.

De auto’s gebruikt in de berekening zijn tussen de 5-10 jaar oud. De verzekeraars gebruikt in de berekening zijn de drie grootste verzekeraars in Nederland. De bedragen zijn per maand.

Wil je weten wat een autoverzekering precies kost voor jouw eigen situatie? Voer dan een vergelijking uit.

Wat kost een WA autoverzekering?

De WA verzekering is de verplichte dekking die schade dekt van derden. Wanneer je bijvoorbeeld met jouw auto schade toebrengt aan iemand anders zijn auto of lichaam dan is deze veroorzaakte schade gedekt. Wat kost nu deze WA verzekering voor de auto?

Persoon 1Persoon 2 Persoon 3 
Verzekeraar 1€26€31€141
Verzekeraar 2€18€27€178
Verzekeraar 3€21€21€173
Gemiddeld€22€26€164

De WA autoverzekering kost gemiddeld €71. Leeftijd en schadevrije jaren hebben een grote invloed op de premie. Iemand met veel schadevrije jaren betaalt minder premie. De WA autoverzekering kost voor iemand met veel schadevrije jaren rond de €20-30 per maand.

Wat kost een wa beperkt casco verzekering?

De WA beperkt casco verzekering geeft naast de dekking voor schade aan derden een aanvullende dekking voor schade aan de eigen auto veroorzaakt door brand, hagel, diefstal, joyriding, storm en ruitschade. De WA beperkt casco variant kost doorgaans meer dan de WA variant.

Persoon 1Persoon 2 Persoon 3 
Verzekeraar 1€30€36€208
Verzekeraar 2€20€33€203
Verzekeraar 3€23€24€191
Gemiddeld€24€31€201

De WA beperkt casco verzekering kost gemiddeld €85 per maand. De hoogte van de premie ligt voornamelijk aan het aantal schadevrije jaren. Bij 10 tot 20 schadevrije jaren ligt de premie voor deze dekking tussen de €25 tot €35 per maand. 

Wat kost een autoverzekering allrisk?

Een allrisk dekking is de meest uitgebreide dekking. De meeste risico’s voor schade aan de auto zijn hiermee gedekt. Onder deze dekking valt schade aan derden, schade aan de eigen auto door hagel, storm, brand, ruitschade, aanrijding met dieren, diefstal, joyriding en schade aan de eigen auto veroorzaakt bij een aanrijding (door eigen schuld) en vandalisme. Wat kost nu een allrisk verzekering voor de auto?

Persoon 1Persoon 2 Persoon 3 
Verzekeraar 1€46€55€288
Verzekeraar 2€25€43€211
Verzekeraar 3€30€33€249
Gemiddeld€34€44€249

De allrisk verzekering kost gemiddeld €109 per maand. Wanneer er sprake is van veel schadevrije jaren dan kost de allrisk verzekering minder. Bij 10 tot 20 schadevrije jaren kost de allrisk autoverzekering gemiddeld € 35 tot €55.

Kosten voor beginnend bestuurder en naar leeftijd

Degene die het meest betalen voor een autoverzekering zijn ongetwijfeld de beginnende bestuurders en de jongeren tot 24 jaar. Val je in beide van deze categorieën? Dan kan de premie aanzienlijk hoog zijn.

Waarom betaalt een beginnend bestuurder meer premie?

Een beginnend bestuurder betaalt meer premie omdat deze nog geen schadevrije jaren heeft opgebouwd. Hoe langer je schadevrij rijdt hoe meer schadevrije jaren je opbouwt. Met deze schadevrije jaren krijg je bij de verzekeraar korting op de autoverzekering premie. Een beginnend bestuurder heeft weinig tot geen korting bij aanvang van de autoverzekering en betaalt daarom meer premie.

Waarom betalen jongeren tot 24 jaar meer premie?

Jongeren hebben vaak weinig tot geen schadevrije jaren opgebouwd. Dat kan ook niet want ze kunnen pas schadevrije jaren opbouwen als ze een rijbewijs hebben gehaald en een auto hebben gekocht. Naast de lage schadevrije jaren vallen jongeren tot 24 jaar volgens de verzekeraar in een risicogroep. Bestuurders in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar rijden minder veilig en veroorzaken meer aanrijdingen. Deze groep krijgt een risico opslag in de premie. Een jongere met een auto wordt dus dubbel gestraft met de autoverzekering. 

Wat kost een autoverzekering voor een beginnende bestuurder?

Een beginnend bestuurder is iemand die maximaal 5 jaar geleden zijn rijbewijs heeft gehaald. Daarmee hebben de beginnende bestuurders ook maximaal 5 schadevrije jaren. Om te kijken wat een beginnende bestuurder betaalt voor de autoverzekering hebben we gekeken naar de verschillende dekkingen en de schadevrije jaren. Omdat de leeftijd alsmede van belang is hebben wij bestuurders tot 24 jaar buiten beschouwing gelaten voor het bepalen van de premie. Deze komen verder in dit artikel aan bod. De berekening is gedaan bij de drie grootste autoverzekeraars. De volgende gegevens zijn gebruikt in de berekening: 

 1. Bestuurder 30  jaar met een Renault Clio, 1 schadevrije jaar met woonplaats Alkmaar. 
 2. Bestuurder 40 jaar met een Renault Clio, 2 schadevrije jaren met woonplaats Alkmaar.
 3. Bestuurder 50 jaar Renault Clio, 4 schadevrije jaren met woonplaats Alkmaar. 

Een autoverzekering voor een beginnend bestuurder kost gemiddeld tussen de €40 en €55 per maand. De hoogte van de kosten voor de autoverzekering voor een beginnend bestuurder hangt af van de dekking en van het aantal schadevrije jaren de beginnend bestuurder heeft opgebouwd.

Persoon 1Persoon 2 Persoon 3 
Verzekeraar 1 – WA€40€32€26
Verzekeraar 2 – WA€52€52€43
Verzekeraar 3 – WA€38€34€30
Verzekeraar 1 – WA+€42€34€28
Verzekeraar 2 – WA+€61€59€48
Verzekeraar 3 – WA+€44€40€34
Verzekeraar 1 – allrisk€54€44€37
Verzekeraar 2 – allrisk€95€91€74
Verzekeraar 3 – allrisk€58€54€46
Gemiddeld€54€49€41

Wat kost een autoverzekering voor een 18 jarige?

Jongeren kunnen steeds eerder hun rijbewijs halen. Een rijbewijs halen kan vanaf 17 jaar en tot 18 jaar rijdt de jongere met een coach. Als je eenmaal 18 bent geworden en een eigen auto gaat kopen dan wil je weten wat de kosten zijn voor de autoverzekering. De kosten voor een 18 jarige kunnen hoog oplopen. Dit komt omdat een 18 jarige geen schadevrije jaren heeft opgebouwd en valt onder een risicogroep voor de autoverzekeraar. Wij hebben bij de drie grootste autoverzekeraars de premies berekend voor een 18 jarige bestuurder. Dit is gedaan voor een 18 jarige woonachtig in Leiden en in het bezit van een Volkswagen Polo (tussen 5 en 10 jaar oud).

WA verzekeringWA+ verzekeringAllrisk verzekering 
Verzekeraar 1 €140€144€177
Verzekeraar 2 €169€172€222
Verzekeraar 3 €164€173€169
Gemiddeld€158€163€189

De autoverzekering voor een 18 jarige kost gemiddeld tussen de €158 en €189 per maand. De premies verschillen in de dekking. De WA dekking kost gemiddeld €158 per maand, de WA+ verzekering kost gemiddeld €163 per maand en de allrisk verzekering kost gemiddeld €189 per maand. De premie is hoog vanwege lage schadevrije jaren en risicogroep.

Wat kost een autoverzekering voor een 19 jarige?

Wanneer je ouder wordt daalt ook de premie. Een 19 jarige betaalt minder premie dan een 18 jarige. Wij hebben de berekening herhaald, maar dan nu voor een 19 jarige. Voor de vergelijkbaarheid tussen de leeftijden zijn de schadevrije jaren op 0 gehouden.

WA verzekeringWA+ verzekeringAllrisk verzekering 
Verzekeraar 1 €129€132€162
Verzekeraar 2 €144€148€194
Verzekeraar 3 €158€168€165
Gemiddeld€144€149€174

De autoverzekering voor een 19 jarige kost gemiddeld tussen de €144 en €174 per maand. De premies verschillen in de dekking. De WA dekking kost gemiddeld €144 per maand, de WA+ verzekering kost gemiddeld €149 per maand en de allrisk verzekering kost gemiddeld €174 per maand. De premie is hoog vanwege lage schadevrije jaren en risicogroep. De premie is lager dan voor een 18 jarige.

Wat kost een autoverzekering voor een 20 jarige?

De premies voor een autoverzekering voor een 20 jarige zijn hieronder berekend:

WA verzekeringWA+ verzekeringAllrisk verzekering 
Verzekeraar 1 €118€120€146
Verzekeraar 2 €123€129€172
Verzekeraar 3 €110€119€124
Gemiddeld€117€123€147

De autoverzekering voor een 20 jarige kost gemiddeld tussen de €117-147. Iedere dekking heeft zijn eigen premie. De WA verzekering zit tussen de €110-117. De WA beperkt casco dekking zit tussen de €119-129 en de allrisk dekking zit tussen de €124-146. Hier is geen rekening gehouden met eventuele schadevrije jaren.

Wat kost een autoverzekering voor een 21 jarige?

De kosten voor een autoverzekering voor een 21 jarige hebben we hieronder berekend met dezelfde gegevens als bij de andere leeftijden:

WA verzekeringWA+ verzekeringAllrisk verzekering 
Verzekeraar 1 €106€109€132
Verzekeraar 2 €108€115€155
Verzekeraar 3 €96€105€112
Gemiddeld€103€110€133

De autoverzekering voor een 21 jarige kost gemiddeld tussen de €103 en €133. De dekkingen verschillen in premie. De minimale WA dekking kost ongeveer €96 tot € 108. De WA beperkt casco dekking kost €105-115. De allrisk dekking kost €112 tot €155. Deze bedragen zijn zonder rekening te houden met schadevrije jaren.

Wat kost een autoverzekering voor een 22 jarige?

Zie hieronder de kosten voor een bestuurder van 22 jaar:

WA verzekeringWA+ verzekeringAllrisk verzekering 
Verzekeraar 1 €95€98€120
Verzekeraar 2 €97€105€143
Verzekeraar 3 €86€95€104
Gemiddeld€93€99€122

Een 22 jarige is voor een WA verzekering gemiddeld €93 kwijt. Voor een WA+ verzekering is een 22 jarige gemiddeld €99 kwijt en voor een allrisk dekking €122. De premies kunnen lager zijn wanneer de bestuurder schadevrije jaren heeft opgebouwd.

Wat kost een autoverzekering voor een 23 jarige?

Een bestuurder van 23 jaar betaalt de volgende premie voor de autoverzekering:

WA verzekeringWA+ verzekeringAllrisk verzekering 
Verzekeraar 1 €84€87€107
Verzekeraar 2 €88€97€133
Verzekeraar 3 €77€86€97
Gemiddeld€83€90€112

Een bestuurder van 23 jaar betaalt voor de verplichte WA dekking €83 gemiddeld. Voor de meer uitgebreide WA beperkt casco dekking betaalt de 23 jarige bestuurder ongeveer €90 gemiddeld en voor de allrisk verzekering €112. De premie kan lager uitvallen als er rekening gehouden wordt met schadevrije jaren.

Wat kost een autoverzekering voor een 24 jarige

24 jaar is de grens die verzekeraars hanteren voor de risicogroep. Als je 24 jaar oud bent dan betaal je de volgende premies:

WA verzekeringWA+ verzekeringAllrisk verzekering 
Verzekeraar 1 €71€73€88
Verzekeraar 2 €82€91€126
Verzekeraar 3 €71€80€92
Gemiddeld€75€81€102

Wanneer je 24 jaar bent geworden betaal je voor de WA gemiddeld €75. Voor de WA+ €81 en voor de allrisk dekking €102. Als je schadevrije jaren hebt betaal je minder voor de premie. De korting kan dan oplopen tot 30-40%. 

Premieverloop van 18 tot 24 jaar

Op basis van de voorgaande berekeningen wordt in onderstaande grafiek inzichtelijk gemaakt hoe het gemiddelde verloop is van de kosten voor de verschillende autoverzekeringen in deze leeftijdscategorie.

Zoals te zien is neemt elk jaar de premie af naarmate je ouder wordt. De duurste premie wordt betaald door iemand van 18 jaar. De premie tussen een 18 jarige en 24 jarige kan zo +100% verschillen. Een 18 jarige zonder schadevrije jaren betaalt gemiddeld 158 euro per maand voor een WA verzekering en een 24 jarige zonder schadevrije jaren 75 euro per maand. Een 18 jarige betaalt dus meer dan het dubbele. Naarmate de leeftijd vordert wordt de premie per maand minder. Op gegeven moment worden de verschillen klein. Daarnaast is het zo dat een bestuurder van 18 vanaf zijn 18e schadevrije jaren opbouwt. Deze zijn niet meegenomen in bovenstaande grafiek. Als rekening wordt gehouden met schadevrije jaren met bijbehorende no-claim korting dan is de daling sterker in premie.

Hoeveel kost een autoverzekering per jaar?

In bovenstaande berekeningen zijn we uitgegaan van een premie per maand. Een autoverzekering per jaar zou betekenen om de premie om te rekenen naar een jaar en deze × 12 maanden gedaan moet worden. 

De WA autoverzekering kost gemiddeld €849 per jaar. Leeftijd en schadevrije jaren hebben een grote invloed op de premie. Iemand met veel schadevrije jaren betaalt minder premie. De WA autoverzekering kost voor iemand met veel schadevrije jaren rond de €240 tot €360 per jaar. De WA beperkt casco verzekering kost gemiddeld €1.026 per jaar. Bij 10 tot 20 schadevrije jaren ligt de premie voor deze dekking tussen de €300 tot en met €420 per jaar. De allrisk verzekering kost gemiddeld €1.308 per jaar. Bij 10 tot 20 schadevrije jaren kost de allrisk autoverzekering gemiddeld €420 tot €660 per jaar. Bij sommige verzekeraars krijgt u een korting als u vooruit een jaarpremie betaalt. Deze kan oplopen tot zo’n 5%.

Wat kost een autoverzekering zonder schadevrije jaren?

Als je een relatief nieuwe bestuurder bent of na een lange tijd niet rijden weer gaat deelnemen aan het verkeer dan heb je weinig schadevrije jaren. Hoeveel kost de autoverzekering als je geen schadevrije jaren hebt?

De autoverzekering zonder schadevrije jaren is gemiddeld 30 tot 70% duurder dan iemand met 15 tot 20 schadevrije jaren. Bij nul schadevrije jaren ontvang je geen of weinig no-claim korting. Een autoverzekering zonder schadevrije jaren kost daardoor honderden euro’s duurder. Gemiddeld kan er gedacht worden aan €75 per maand voor de WA verzekering.

Wat kost de goedkoopste autoverzekering?

De goedkoopste autoverzekering is per persoon verschillend. Waar bij iemand FBTO de goedkoopste is kan bij de ander dat Univé zijn. Om te kijken of wij de goedkoopste WA autoverzekering kunnen berekenen hebben wij een berekening gedaan met allerlei componenten die ervoor moeten zorgen dat de premie zo laag mogelijk wordt. Hierbij hebben we de volgende gegevens gebruikt.

 • Middelbare leeftijd van 50 jaar;
 • Kleine lichte auto (Chevrolet Matiz);
 • 30 schadevrije jaren;
 • Woonachtig op Schiermonnikoog (rustig gebied);
 • 0-7.500 kilometer per jaar;
WA verzekeringWA+ verzekeringAllrisk verzekering 
Verzekeraar 1 €12€13€16
Verzekeraar 2 €15€16€23
Verzekeraar 3 €16€17€21
Gemiddeld€14€15€20

De goedkoopste autoverzekering kost tussen de €14 en € 20 per maand. De WA verzekering kan tussen €12 en €16 per maand worden afgesloten. Deze lage premie geldt bij veel schadevrije jaren, lichte auto, woonachtig in een rustig gebied en weinig kilometers per jaar.

Autoverzekeringen bij verschillende verzekeraars

Elke verzekeraar heeft zijn eigen premies. Soms zitten de premies voor de dekkingen dicht bij elkaar, maar het kan ook voorkomen dat de premies tientallen euro’s verschillen per maand. Om te kijken wat nu een autoverzekering kost bij de ANWB, Centraal Beheer, Interpolis, Univé en bij de HEMA is het aan te raden om bij deze specifieke verzekeraars een berekening te maken.

Autoverzekeringen in het buitenland

De manier waarop verzekeringen geregeld zijn in het buitenland verschilt soms nog wel eens met het stelsel in Nederland. Het is lastig om de stelsels en de kosten voor de autoverzekeringen te vergelijken.

Wat kost een autoverzekering in België

In België kost een BA (burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering) vergelijkbaar met de Nederlandse WA verzekering gemiddeld ongeveer €320 per jaar. Dit komt neer op ongeveer €26 per maand. De premie in België wordt met vergelijkbare factoren bepaald als in Nederland.

Wat kost een autoverzekering in Amerika

In Amerika betaal je voor de autoverzekering voor 6 maanden. De vergoedingen vanuit de verzekeraar zijn lager dan in Nederland. De autoverzekering is naast je schadeverleden ook gekoppeld aan het aantal snelheidsovertredingen wat je hebt begaan. De duurste autoverzekering in Amerika is in de staat Michigan met een premie van $2.611 per jaar. De goedkoopste autoverzekering in Amerika is in de staat Maine met een premie van $845 per jaar.

Lees ook eens over de volgende gerelateerde artikelen