Welke autoverzekering is verplicht?

Bij het bezit van een voertuig is een verzekering noodzakelijk. Voor auto’s geldt dit ook. Rijden met een auto behelst een reëel risico voor kans op schade. Naast schade aan de eigen auto is de kans op schade veroorzaakt bij anderen aanwezig. De Nederlandse wetgever heeft daarom in de wet opgenomen dat een verzekering voor motorrijtuigen waaronder de auto verplicht is. Welke autoverzekering is nu verplicht?

Je bent verplicht een WA autoverzekering af te sluiten voor je auto. De WA verzekering biedt dekking voor schade veroorzaakt met de auto aan anderen. WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Schade aan anderen kan schade aan spullen, maar ook letselschade zijn. De WA verzekering biedt bescherming voor vergoeding van schade aan derden.

Waarom is de autoverzekering verplicht?

Simpel gezegd is de autoverzekering verplicht omdat dit opgenomen staat in de wet als een verplichting. De verplichting is opgenomen in de WAM. Dit staat voor Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. De eerste wet dateert van 1 januari 1965 en is door de jaren heen gewijzigd. Het doel van de WAM is dat verkeersslachtoffers worden beschermd tegen schade die zij hebben geleden door een andere auto. Om deze bescherming te waarborgen eist de WAM dat voor motorrijtuigen een speciale aansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten. Een benadeelde (verkeersslachtoffer) die schade heeft geleden kan direct de verzekeraar aanspreken tot vergoeding van de schade.

allianz direct logo nieuw

Allianz Direct autoverzekering

  • €0,- eigen risico
  • Altijd vervangend vervoer bij schade

ca. €28,00 p/m

Het verhalen van schade kan de benadeelde partij ook doen wanneer bijvoorbeeld de tegenpartij dronken achter het stuur schade heeft veroorzaakt aan zijn of haar auto. De verzekeraar kan in zo’n geval niet zeggen dat zij de schade niet vergoeden omdat de verzekerde persoon in kwestie dronken was. Dit is geregeld in artikel 11 lid 1 van de WAM. De verzekeraar kan dan later de schade verhalen op de verzekerde. Het is niet mogelijk om onderling af te wijken van de WAM. Het is dwingend recht.

Op zoek naar een autoverzekering? Begin direct met autoverzekering vergelijken

Aangereden door iemand zonder verzekering

Iedereen moet minimaal zijn eigen WA verzekering regelen bij het bezit van een auto. Het kan voorkomen dat iemand bewust geen verzekering afsluit of geen verzekering kan afsluiten (in verband met mogelijke opname op een zwarte lijst). Wanneer deze onverzekerde persoon schade veroorzaakt bij een iemand anders dan kan de gedupeerde geen aanspraak maken op schadevergoeding bij een verzekeraar (omdat er in dit geval geen verzekeraar is).

De persoon met schade is dan aangewezen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit waarborgfonds is ingesteld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen in artikel 25 lid 1. Het waarborgfonds zorgt voor verdere vergoeding van de schade. Het waarborgfonds kan vervolgens de schade naderhand verhalen op de onverzekerde persoon. Met het waarborgfonds wordt voorkomen dat men schade oploopt en niet kan verhalen op de WA verzekering van de veroorzakende partij. Het fonds biedt daarmee extra bescherming voor mensen die onverhoopt slachtoffer worden van schade veroorzaakt door een auto van een onverzekerd iemand. Wanneer je een aanvullende dekking hebt voor rechtsbijstand motorverkeer dan kan je bij de verzekeraar informeren voor de te ondernemen stappen.

Wanneer moet de auto verzekerd zijn?

In de wet staan er een aantal zaken aangegeven wanneer een auto verzekerd moet zijn. Deze staan opgenomen in de WAM artikel 2. Wanneer er sprake is van de volgende situaties, dan moet de auto verzekerd zijn. De auto moet verzekerd zijn:

  • Wanneer deze op een weg wordt geplaatst;
  • Wanneer ermee op de weg wordt gereden;
  • Indien buiten een weg met die auto op een terrein aan het verkeer wordt deelgenomen of;
  • Indien de auto in het kentekenregister is ingeschreven en tenaamgesteld.

Het laatste punt dat de auto in het kentekenregister is ingeschreven en tenaamgesteld is in meeste gevallen het geval. Dus wanneer een auto op iemands naam staat dan is deze persoon al verzekeringsplichtig. Wanneer de auto niet verzekerd is dan krijgt degene op wie zijn naam de auto staat een boete van de RDW. Bij een politiecontrole wordt ook een boete uitgeschreven wanneer de auto onverzekerd is. Bij aankoop van een auto is het dus zaak om direct een verzekering af te sluiten. Het is te adviseren om hiermee niet te wachten!

Direct een autoverzekering afsluiten na overschrijven kenteken? Bekijk de autoverzekering van FBTO

FBTO autoverzekering

  • Hele jaar door aanvullende modules aan- en uitzetten
  • Zelfde no-claim voor tweede auto

ca. €30,50 p/m

Wanneer hoeft de auto niet verzekerd te zijn?

Een tijd niet in de auto rijden kan betekenen dat het zonde is dat u premie betaalt voor de verzekering. Als u niet in de auto rijdt dan kunt u het kenteken van de auto laten schorsen. Een auto schorsen kan via het RDW. Als de auto geschorst is dan hoeft er geen wegenbelasting of verzekering betaalt te worden. Hou bij het schorsen wel rekening dat de auto niet aan de openbare weg geparkeerd mag staan.

Welke autoverzekering is niet verplicht?

Alleen de WA verzekering is wettelijk verplicht. Overige aanvullende dekkingen en verzekeringen zijn niet verplicht om af te sluiten. Denk hierbij aan de WA beperkt casco, ook wel WA plus dekking, de allrisk dekking en alle overige aanvullende verzekeringen (zoals schade inzittendenverzekering, rechtsbijstand motorverkeer, pechhulp, etc.). Het kan in sommige gevallen wel handig zijn om meer uitgebreidere dekking af te sluiten dan alleen de WA verzekering. Indien de auto bijvoorbeeld nieuw is en een hoge dagwaarde dan is een allrisk verzekering aan te raden voor dekking tegen diefstal. Deze extra dekking is echter niet verplicht.

Wat gebeurt er als je geen verplichte autoverzekering hebt afgesloten?

De RDW houdt een register bij waarin alle WAM dekkingen staan geregistreerd. Het systeem heet ook wel het Centrale Register WAM. De RDW houdt geautomatiseerd bij wanneer een auto niet verzekerd is. Bij het niet afsluiten van de verplichte WA dekking krijgt men een brief van de RDW met de mededeling contact op te nemen met de autoverzekeraar of assurantiepersoon. Het kan namelijk zo zijn dat er iets fout is gegaan bij de verzekeraar. Echter wanneer je totaal geen WA verzekering af hebt gesloten dan ontvang je een boete van rond EUR 600,-. Het is noodzakelijk om de auto te verzekeren. Als de auto niet gebruikt wordt dan is het mogelijk om het kenteken te schorsen. Bij een schorsing ben je niet verplicht om een WAM dekking te hebben.

Toch een boete gekregen van de RDW wanneer de auto wel verzekerd was? Dan kan je dat met een artikel 34 verklaring aantonen.

Is een autoverzekering in andere EU landen verplicht?

Ja, in elk EU land geldt een verplichting van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt wanneer u een auto wilt inschrijven in België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Bulgarije, enzovoort. De EU heeft afspraken gemaakt met elkaar onder andere over de bedragen waarvoor verzekeraars garant moeten staan voor de WA dekking. Lees meer over autoverzekeringen in de rest van EU op deze pagina.

Waar kan je de verplichte WA verzekering afsluiten?

De WA verzekering wordt aangeboden bij veel diverse verzekeraars. Het is mogelijk om de WA dekking af te sluiten bij een van de grote verzekeraars indien je niet op een zwarte lijst opgenomen staat. De premie voor de WA dekking verschilt enorm per verzekeraar, per regio, per soort auto en per bestuurder. Over het algemeen zijn voor de WA verzekering de volgende verzekeraars goedkoop:

Het is ook mogelijk om de autoverzekering te vergelijken om zo een totaalbeeld te krijgen van de verschillende WA verzekeringen en de bijbehorende premies. De WA verzekering afsluiten kan tegenwoordig gemakkelijk online en bij de meeste verzekeraars ben je direct verzekerd. Eerst krijg je een voorlopige dekking en na goedkeuring een definitieve polis.

Gerelateerde artikelen