Veelgestelde vragen autoverzekering

Wat kost een autoverzekering?

Een autoverzekering kost ongeveer EUR 50-75 per maand. De premie is afhankelijk van veel verschillende factoren.

Waarom is een autoverzekering verplicht af te sluiten?

Als je in Nederland een auto bezit dan ben je verplicht een verzekering af te sluiten. Dit is opgenomen in de wet (WAM). De verplichte verzekering beschermt slachtoffers voor schade die een ander heeft veroorzaakt.

Wat heb je nodig voor het afsluiten van een autoverzekering?

Voor het afsluiten van een autoverzekering is een meldcode, kenteken, NAW gegevens, keuze type dekking en beantwoording van acceptatie vragen van de verzekeraar nodig. Zie ook hier voor meer informatie.

Wat is de bonus-malus ladder?

De bonus-malus ladder is een kortingsladder die verzekeraars hanteren voor het aantal schadevrije jaren wat iemand heeft opgebouwd. Op het aantal schadevrije jaren ontvang je een korting. Deze korting wordt ook wel de no-claim korting genoemd.

Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren zijn de jaren waarin u een autoverzekering had en geen schade heeft geclaimd bij de autoverzekeraar. Een jaar waarin schade is geclaimd telt niet als een schadevrij jaar.

Wat zijn negatieve schadevrije jaren?

Negatieve schadevrije jaren ontstaan als u veel schades claimt bij de autoverzekeraar. Per geclaimde schade gaat u vijf schadevrije jaren achteruit. Als u 2 schadevrije jaren heeft en een schade claimt dan heeft u -3 schadevrije jaren. Negatieve schadevrije jaren zorgen voor een hogere autoverzekering premie.

Wat is een malus registratie?

Een malus registratie is een registratie wanneer u negatieve schadevrije jaren heeft. Een malus registratie zorgt voor een hogere autoverzekering premie. Autoverzekeraars weigeren vaak ook consumenten met een malus registratie.

Hoeveel schadevrije jaren heb ik?

Uw schadevrije jaren staan geregistreerd in Roy data. Dit is een database van verzekeraars. U kunt uw schadevrije jaren hier opvragen.

Wat is de aanschafwaarderegeling bij de autoverzekering?

De aanschafwaarderegeling bij de autoverzekering zorgt ervoor dat je een periode (tussen 1 en 3 jaar) na het kopen van een tweedehands auto het aankoopbedrag terugkrijgt bij diefstal of total loss. Om in aanmerking te komen voor de aanschafwaarderegeling moet je een aankoopbon hebben en de auto bij een erkende garage gekocht hebben.

Wat is de nieuwwaarderegeling bij de autoverzekering?

De nieuwwaarderegeling bij de autoverzekering zorgt ervoor dat je een periode (tussen 1 en 3 jaar) na het kopen van een nieuwe auto het aankoopbedrag terugkrijgt bij diefstal of total loss.

Wat is casco verzekerd?

Het woord casco staat voor bijvoorbeeld de romp van een gebouw, schip of auto. U kunt uw auto casco verzekeren tegen schaderisico’s. U kunt daarbij volledig casco verzekeren of beperkt casco verzekeren.

Hoe bereken ik een autoverzekering?

U kunt een autoverzekering berekenen met een vergelijkingstool. U heeft hiervoor nodig: schadevrije jaren, aantal kilometers per jaar, kenteken, leeftijd, postcode, auto en soort dekking.

Wat voor soorten autoverzekeringen zijn er?

Er zijn drie soorten autoverzekeringen met ieder een verschillende dekking. Dit zijn de WA dekking, Beperkt casco dekking en allrisk (volledig casco) dekking.

Waarom is de autoverzekering voor jongeren duurder?

Jongeren rijden statistisch gezien meer schade. Verzekeraars zien deze groep als een hoger risico. Hierdoor betalen jongeren meer premie voor de autoverzekering.

Waarom verschilt de autoverzekering per postcode?

De autoverzekering verschilt per postcode vanwege het risico wat verzekeraars toekennen aan een specifiek gebied. Naast postcode zijn huisnummer en toevoegingen van huisnummers van invloed op de premie.

Kan ik een autoverzekering afsluiten in het weekend?

Ja bij de meeste autoverzekeraars kunt u ook in het weekend online een autoverzekering afsluiten. U krijgt direct een voorlopige dekking na het afsluiten van de autoverzekering.

Waarom is een autoverzekering voor diesel duurder?

Een autoverzekering voor diesel is duurder omdat een diesel vaak zwaarder is dan een benzine auto. Zwaardere auto’s zorgen voor meer schade.

Geweigerd voor de autoverzekering, waar nu heen?

Als u bij een reguliere autoverzekeraar geweigerd wordt voor de autoverzekering dan kunt u terecht bij de Vereende verzekeringen.

Hoe wordt de premie van een autoverzekering vastgesteld

De hoogte van de premie wordt bepaald door de verzekeraar aan de hand van een risicoprofiel. Een hoger risico betekent een hogere premie. Het risicoprofiel wordt o.a. bepaald aan de hand van leeftijd, type auto, woonplaats, schadeverleden persoon en meer.

Kan ik van autoverzekering veranderen?

Over het algemeen kan de autoverzekering worden opgezegd na de looptijd. Dit is meestal 1 jaar nadat je voor het eerst de verzekering hebt afgesloten. Na deze periode kan je de autoverzekering dagelijks opzeggen.

Wat is een WA verzekering?

Een WA verzekering is de wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt schade aan anderen. Schade aan de eigen auto is niet gedekt onder de WA verzekering

Wat is een WA beperkt casco verzekering?

Een WA beperkt casco verzekering biedt dekking aan schade door brand, ontploffing, aanrijding met dieren, diefstal, inbraak, storm, hagel en ruitschade. Ook wordt schade aan derden gedekt.

Wat is een WA volledig casco verzekering?

Met een WA volledig casco verzekering bent u verzekerd voor schade aan anderen, stormschade, diefstal, total loss en schade aan uw eigen auto door uw eigen schuld.

Wat is het verschil tussen WA en WA+?

Het verschil zit in de dekking en de hoogte van de premie. Voor WA+ betaalt u meer premie en heeft u uitgebreidere dekking. In beide dekkingen zit de verplichte wettelijke aansprakelijkheid dekking die schade vergoedt aan anderen.

Schade claimen of zelf betalen?

Het antwoord op deze vraag hangt af hoeveel premie u meer gaat betalen na het claimen van een schade. Bij een claim (ongeacht de hoogte) valt u altijd 5 jaar terug in de schadevrije jaren. Hierdoor loopt u korting mis en gaat u meer premie betalen. Dit bedrag kan over de jaren meer zijn dan het daadwerkelijke schadebedrag. Lees meer over schade claimen of betalen.

Mag ik een auto verzekeren op een andere naam?

De kentekenhouder mag als enige persoon de autoverzekering afsluiten voor een auto. Er is één uitzondering. Dit is de partner die op hetzelfde adres woont. Deze mag wel een autoverzekering voor de ander afsluiten. Ouders mogen voor hun kinderen geen autoverzekering afsluiten. Lees meer over autoverzekering op andere naam.

Op welke voorwaarden moet je letten bij de autoverzekering?

Over het algemeen zijn de volgende zaken belangrijk bij een autoverzekering: het eigen risico (vooral voor jongeren), de opzegtermijn, aanschafwaarderegeling, gelijkwaardige autoregeling en keuze schadeherstelbedrijf.

Mag ik de autoverzekering op naam van mijn partner zetten?

Bij de meeste verzekeraars kunt u uw auto op naam van uw partner verzekeren. U moet wel op hetzelfde adres geregistreerd staan als uw partner. U bouwt zelf dan geen schadevrije jaren op, maar uw partner. Lees meer over auto verzekeren partner.

Wat is het eigen risico bij de autoverzekering?

Het eigen risico is het gedeelte van de schade wat voor eigen rekening komt. De hoogte hiervan verschilt per verzekeraar. Het ligt vaak tussen de EUR 100 en EUR 1.000.

Autoverzekeringspremie niet betaald, ben ik nog verzekerd?

Wanneer u de autoverzekering niet heeft betaald doordat de gelden niet van uw bankrekening afgeschreven konden worden dan ontvangt u binnen veertien dagen na de afschrijfpoging een betalingsherinnering. U moet het openstaande bedrag overmaken naar de verzekeraar. Als u niet binnen 30 dagen betaald dan wordt de verzekering opgeschort. Dit betekent dat u niet meer verzekerd bent en ook niet met de auto de openbare weg op mag.

Is mijn auto verzekerd bij verhuur of delen?

Wanneer u uw auto deelt of verhuurd dan wordt schade veroorzaakt door een persoon die de auto heeft geleend of gehuurd niet gedekt door de reguliere autoverzekering. Vaak bieden platforms waar u uw auto kunt aanbieden een eigen verzekering aan. Voor de tijdelijke verhuurperiode bent u dan gedekt onder de verzekering van het platform. Lees hier meer over auto verhuren en de autoverzekering.

Hoe kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

U kunt uw autoverzekering schriftelijk of online opzeggen bij uw autoverzekeraar. U mag opzeggen wanneer: uw auto niet meer in uw bezit is, de voorwaarden van de autoverzekering of premie is gewijzigd of nadat de looptijd is verstreken van uw contract.

Wat is het opschorten van een autoverzekering?

Bij het opschorten wordt de autoverzekering tijdelijk bevroren. In de opschortingsperiode betaal je geen premie. Opschorten is bijvoorbeeld mogelijk wanneer de auto is gestolen of de auto wordt gesloopt.

Wat gebeurt er als u de auto niet verzekerd?

U krijgt een boete van het RDW. De boete van de RDW is ongeveer EUR 400. Jaarlijks kan de RDW drie boetes geven daarmee kan de boete oplopen tot EUR 1.200. Daarnaast kan de politie bij een controle u ook een boete geven.

Wat is een sistercar clausule?

De sistercar clausule is een clausule in de voorwaarden van de autoverzekering. Als je twee auto’s hebt en veroorzaakt schade met de ene auto aan de andere auto dan ben je volgens de wet niet verzekerd. Dankzij de sistercar clausule ben je wel verzekerd en wordt de schade behandeld alsof je deze hebt veroorzaakt aan een “andere” auto.

Welke aanvullende dekkingen zijn er beschikbaar bij de autoverzekering?

De autoverzekering kan over het algemeen aangevuld worden met de volgende aanvullende dekkingen: ongevallen inzittenden, schade inzittenden, rechtsbijstand, no-claim beschermer en pechhulp.

Wat is een schade inzittendenverzekering?

Bij een schade inzittendenverzekering wordt bij een auto ongeluk een vast bedrag uitbetaald bij overlijden of blijvende invaliditeit. De schuldvraag maakt voor uitkering niet uit.

Wat is de rechtsbijstandverzekering voor auto’s?

Een rechtsbijstandverzekering bij de autoverzekering dekt vaak kosten van juridische bijstand voor de volgende onderwerpen: onschuld verdedigen, tegenpartij aansprakelijk stellen, beoordeling van schade, strafvervolging na een verkeersovertreding en conflicten met dealer of autogarage.

Wat is een no claim beschermer?

De no-claim beschermer is een aanvullende dienst die sommige autoverzekeraars aanbieden. De no-claim beschermer zorgt ervoor dat als u een schade claimt niet terugvalt in uw no-claim korting. U valt vaak wel terug in schadevrije jaren.

Wat is Roy data?

Roy data is de landelijke database waarin verzekeraars van alle autobezitters de schadevrije jaren bijhouden. Iedereen kan een verzoek doen om de schadevrije jaren op te vragen in de Roy data. 

Geldt de no-claim korting voor een tweede auto?

Over het algemeen niet. Als u een tweede gezinsauto aanschaft begint u met deze auto weer op 0 schadevrije jaren. De schadevrije jaren die u gebruikt voor de eerste auto kunt u niet hergebruiken voor de tweede auto. Dit komt met name doordat u meestal niet de regelmatige bestuurder bent van de tweede auto, maar iemand anders. Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om de no-claim korting mee te nemen naar een tweede auto. Hier gelden strenge voorwaarden voor.

Wie betalen meer voor de autoverzekering?

Jongeren tot en met 24 jaar, ouderen, bestuurders met veel negatieve schadevrije jaren en bezitters van auto’s met een verhoogd risico op diefstal zijn groepen met een hoger risico. Als je binnen een van deze groepen valt betaal je doorgaans een hogere premie.

Wat is royement bij een autoverzekering?

Royement is het opzeggen of beëindigen van de autoverzekering. Bij een royement wordt de verzekering stopgezet doordat u of zelf de verzekering heeft opgezegd of dat de autoverzekeraar de verzekering heeft stopgezet. Royement door de autoverzekeraar vind plaats door wanbetaling, fraude of extreme schadegevallen.

Wat is no claim korting?

Voor elk jaar dat je geen schade claimt bouw je korting op bij de autoverzekeraar. Dit noemt men de no claim korting. Hoe langer je geen schade claimt hoe hoger deze korting is.

Welke autoverzekering met pechhulp is het goedkoopst?

Het verschilt per persoon welke autoverzekering het goedkoopst is.